Monday, 1 June 2020

DOWNLOAD MOD MENU APK FREE FIRE OB21 VIP V20 FREE - NO AIM KNOCK, HEADSHOT 100%, GHOST HACK, NO BAND.
THÔNG TIN:

DOWNLOAD MOD MENU APK FREE FIRE OB21 VIP V20 FREE - NO AIM KNOCK, HEADSHOT 100%, GHOST HACK, NO BAND.DUNG LƯỢNG:

88 MB
LINK:

- MOD MENU APK  FREE FIRE 1.47.7 VIP FREE V20 ONLY APK (88MB)https://files.pw/4k1rie6wbo9d

LINK MEDIAFIREhttp://www.mediafire.com/file/xhopgfyxahitc9s/MOD_MENU_APK_FREE_FIRE_1.47.7_VIP_V20_FREE_ONLY_APK.apk/fileAPK ANTI BAND V4http://www.mediafire.com/file/brsufqmhdbpwo9s/APP_ANTIBAND_V4.apk/file


APK FFID.TXThttps://files.pw/ohh5497x0wqc

- DATA ANTENNA HAND 1.47.7: http://www.mediafire.com/file/3pa7m67gkbrsyt5/DATA_ANTENNA_HAND.zip/file- DATA ANTENNA HEAD 1.47.7: http://www.mediafire.com/file/t5rte804xle1yj6/DATA_ANTENNA_HEAD.zip/file

- DATA ANTENNA SHOULDER 1.47.7: http://www.mediafire.com/file/1jk5o8ggytrjoyz/DATA_ANTENNA_SHOULDER.zip/file

- OBB FREE FIRE 1.47.7http://www.mediafire.com/file/valixes70q42jxg/OBB.zip/file


CHỨC NĂNG:

- UPDATE MOD MENU APK FIRE OB21 1.47.7 VIP MOD FREE V20


- ALL FUNCTIONS ARE IN MOD MENU

•AutoAim

•Aimbot

•Aimbot Scope

•Aimbot Squat down

•Ignore Fells

•AimLocation

•AimFov 0/360

•AimSmooth 0/360

•Esp Info Enemy

•Esp Line Fire

•Esp Line Granate

•Speed Hack 0/10

•WallHack Stone

•Ghost Hack

•Teleport Player

•Teleport Player Cars

•No Perachute

•Rains Of Bullets 0/12

•Medkit Run

•Night Mode

•Mode Hd

•Pink Body

•No Band

•No Grass

•Less TreeHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- INSTALLING APK:

+ Uninstall the version FF is using on the device

+ Download Apk and install.

+ Download Obb to decompress inside with the directory "com.dts.freefireth". Copy the folder and enter the "Device memory / Android / obb /" link

+ Enter the game.


DOWNLOAD 10 APP GAME BOOSTER TRẢ PHÍ TỐT NHẤT TRÊN CHPLAY - TĂNG TỐC MÁY, TĂNG TỐC GAME
THÔNG TIN:

DOWNLOAD 10 APP GAME BOOSTER TRẢ PHÍ TỐT NHẤT TRÊN CHPLAY - TĂNG TỐC MÁY, TĂNG TỐC GAME

DUNG LƯỢNG:

4MB


LINK:Game Booster X Game Play Optimizer: TẠI ĐÂY

Game Booster XR - For Lag Free Gameplay: TẠI ĐÂY

Game Booster Pro Bug Fix & Lag FixTẠI ĐÂY

Game Booster 4x Faster Pro - GFX Tool & Lag FixTẠI ĐÂY

Game Booster XS - Game Turbo, Game Tuner, Fix LagTẠI ĐÂY

RAM & Game Booster by AugustroTẠI ĐÂY

Gaming Tools - GFX Tool, Game Turbo, Speed BoosterTẠI ĐÂY

Panda Game Booster & GFX Tool for BattlegroundTẠI ĐÂY

Your Game Booster Pro - With Auto Booster & FPSTẠI ĐÂY

Game Booster Play Games Faster & SmootherTẠI ĐÂY

CHỨC NĂNG:

 - TỔNG HỢP 10 APP GAME BOOSTER PRO TRẢ PHÍ CÓ RATE CAO TRÊN CH PLAY MIỄN PHÍ:

Game Booster X Game Play Optimizer

Game Booster XR - For Lag Free Gameplay

Game Booster Pro Bug Fix & Lag Fix

Game Booster 4x Faster Pro - GFX Tool & Lag Fix

Game Booster XS - Game Turbo, Game Tuner, Fix Lag

RAM & Game Booster by Augustro

Gaming Tools - GFX Tool, Game Turbo, Speed Booster

Panda Game Booster & GFX Tool for Battleground

Your Game Booster Pro - With Auto Booster & FPS

Game Booster Play Games Faster & Smoother

- TĂNG RAM, DỌN RÁC, TĂNG TỐC MÁY, TĂNG TỐC GAME, ỔN ĐỊNH PING VÀ NHIỀU CHỨC NĂNG KHÁC.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT NHƯ APK BÌNH THƯỜNG!

Sunday, 31 May 2020

DOWNLOAD MOD MENU APK FREE FIRE OB21 VIP V19 FREE - TELE KILL FIX, AUTO HEAD SHOT 100%, NICK NAME FAKE
THÔNG TIN:

DOWNLOAD MOD MENU APK FREE FIRE OB21 VIP V19 FREE - TELE KILL FIX, AUTO HEAD SHOT 100%, NICK NAME FAKE
DUNG LƯỢNG:

82 MB
LINK:

- MOD MENU APK  FREE FIRE 1.47.7 VIP FREE V19 ONLY APK (82MB)https://files.pw/ekozazvw1x8y

LINK MEDIAFIREhttp://www.mediafire.com/file/n86q1rwe6kdlfyt/MOD_MENU_APK__FREE_FIRE_1.47.7_VIP_FREE_V19_ONLY_APK.apk/fileAPK ANTI BAND V4http://www.mediafire.com/file/brsufqmhdbpwo9s/APP_ANTIBAND_V4.apk/file


APK FFID.TXThttps://files.pw/ohh5497x0wqc

- DATA ANTENNA HAND 1.47.7: http://www.mediafire.com/file/3pa7m67gkbrsyt5/DATA_ANTENNA_HAND.zip/file- DATA ANTENNA HEAD 1.47.7: http://www.mediafire.com/file/t5rte804xle1yj6/DATA_ANTENNA_HEAD.zip/file

- DATA ANTENNA SHOULDER 1.47.7: http://www.mediafire.com/file/1jk5o8ggytrjoyz/DATA_ANTENNA_SHOULDER.zip/file

- OBB FREE FIRE 1.47.7http://www.mediafire.com/file/valixes70q42jxg/OBB.zip/file


CHỨC NĂNG:

- UPDATE MOD MENU APK FIRE OB21 1.47.7 VIP MOD FREE V19


- ALL FUNCTIONS ARE IN MOD MENU

•AutoAim

•Aimbot

•Aimbot Scope

•Aimbot Squat down

•Ignore Fells

•AimLocation

•AimFov 0/360

•AimSmooth 0/360

•Esp Info Enemy

•Esp Line Fire

•Esp Line Granate

•Speed Hack 0/10

•WallHack Stone

•Ghost Hack

•Teleport Player

•Teleport Player Cars

•No Perachute

•Rains Of Bullets 0/12

•Medkit Run

•Nick Name Fake

•Night Mode

•Mode Hd

•Pink Body

•No Band

•Icon Invisible Mod MenuHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- INSTALLING APK:

+ Uninstall the version FF is using on the device

+ Download Apk and install.

+ Download Obb to decompress inside with the directory "com.dts.freefireth". Copy the folder and enter the "Device memory / Android / obb /" link

+ Enter the game.


Saturday, 30 May 2020

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB21 V38 - UPDATE CHỈNH SỦA DATA SIÊU YẾU XÓA ANTENNA, THÊM APP GAME BOOSTER V3
THÔNG TIN:

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB21 V38 - UPDATE CHỈNH SỦA DATA SIÊU YẾU XÓA ANTENNA, THÊM APP GAME BOOSTER V3
DUNG LƯỢNG:

290KB


LINK:- DATA CÀI THÊM LOẠI 1:

+ FILE DATA ĂNG TEN ĐẦU :  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA ĂNG TEN TAY :  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA ĂNG TEN VAI :  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA SÚNG VER 2 :  TẠI ĐÂY

- DATA CÀI THÊM LOẠI 2:

+ FILE DATA MOD TRANG PHỤC MẶC ĐỊNHTẠI ĐÂY


+ FILE DATA  MOD TRANG PHỤC MẶC ĐỊNH V2TẠI ĐÂY


+ FILE DATA XÓA TÓCTẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA GIÀYTẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA TÓC - GIÀYTẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA TÓC - BODYTẠI ĐÂY 

+ FILE DATA XÓA TÓC - BODY - GIÀYTẠI ĐÂY 


+ FILE DATA XÓA TÓC - BODY - GIÀY - QUẦNTẠI ĐÂY 

- DATA CÀI THÊM LOẠI 3:

+ FILE DATA XÓA KHINH KHÍ CẦU YẾUTẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA KHINH KHÍ CẦU CỰC YẾUTẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA SÚNG Ở ĐẰNG TRƯỚCTẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA SÚNG Ở ĐẰNG SAUTẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA SÚNG Ở TRƯỚC VÀ SAUTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD 1 LOẠI SÚNG CHO TẤT CẢTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V3 - CẦN BỘ MỞ RỘNGTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V2TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V1TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD HÀNH ĐỘNGTẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA CHẾ ĐỘ CHƠI THỪA TRUNG BÌNHTẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA ICON VẬT PHẨMTẠI ĐÂY

+ FILE DATA TỔNG HỢP CHO MÁY TB VÀ YẾUTẠI ĐÂY

+ FILE DATA TỔNG HỢP CHO MÁY CỰC YẾUTẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA TOÀN BỘ ÂM THANH GAMETẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA HIỆU ỨNG SÚNG, QUẦN ÁO, PET YẾUTẠI ĐÂY- DATA CÀI THÊM LOẠI 4:

+ FILE DATA FPS CAO OB21 VIP V10 MỚITẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 5:

+ FILE DATA XÓA CHẾ ĐỘ CHƠI THỪA YẾUTẠI ĐÂY

- DATA CÀI THÊM LOẠI 6:

+ FILE DATA XÓA PHÔNG CHỮTẠI ĐÂY

+ FILE DATA PHÔNG CHỮ GỐCTẠI ĐÂY

- DATA CÀI THÊM LOẠI 7:


+ FILE DATA XÓA MINI MAP ĐẢO SA MẠCTẠI ĐÂY


+ FILE DATA MINI MAP ĐẢO SA MẠC GỐCTẠI ĐÂY

- DATA FULL:

+ FILE DATA FLFF OB21 TRUNG BÌNHTẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF OB21 YẾU TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF OB21 CỰC YẾU 1: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF OB21 CỰC YẾU 2: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF OB21 SIÊU YẾU: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF OB21 COMBO TB CỰC YẾU: TẠI ĐÂY

- APP TĂNG TỐC MÁY, GIẢI PHÓNG RAM:


+ FILE APK GAME BOOSTER V1TẠI ĐÂY

+ FILE APK GAME BOOSTER V2TẠI ĐÂY

+ FILE APK GAME BOOSTER V3TẠI ĐÂY

CHỨC NĂNG:

 FIX LAG FREE FIRE OB21 MỚI NHẤT.

- 16 FILE DATA FIX LAG:

+ TỐI ƯU GIẢM DUNG LƯỢNG CỰC NHỎ CHO MÁY YẾU CHƠI CỰC MƯỢT.

+ FILE FLFF OB21 TB V38: GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG DATA GAME; XÓA VĨNH VIỄN ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA VIDEO VQMM, THẺ VÔ CỰC; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, BẢNG XẾP HANG, XÓA NỀN, ẢNH, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, XÓA ICON PET, XÓA DÙ, VÁN LƯỚT, XÓA ĐÁ BÓNG ĐẢO CHỜ, TỐI ƯU ĐẤU TEAMTỐI ƯU MAP SA MẠC, GIẢM KHINH KHÍ CẦU, XÓA VIDEO VQMM, GIẢM HOẠT ẢNH TRONG GAME, GIẢM PING, TĂNG FPS, XÓA ÂM THANH NHÂN VẬT, XÓA XEM TRƯỚC VÂT PHẨM.

+ FILE FLFF OB21 YẾU V38: CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ  BẢN TRUNG BÌNH THÊM NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN ĐẤU

+ FILE FLFF OB21 CỰC YẾU 1 V38:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ  BẢN YẾU THÊM XÓA PHÔNG CHỮ,  XÓA THÔNG TIN NGƯỜI CHƠI, XÓA PET, XÓA ICON VẬT PHẨM THỪA, TỰ ĐỘNG CHUYỂN PHÔNG CHỮ SANG TIẾNG ANH ĐỂ KHÔNG BỊ LỖI PHÔNG CHỮ, GIẢM HIỆU ỨNG SÚNG, QUẦN ÁO, PET, XÓA PET SẢNH CHỜ, XÓA TÓC, XÓA GIẦY.

+ FILE FLFF OB21 CỰC YẾU 2 V38: CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN CỰC YẾU 1 THÊM XÓA MINI MAP ĐẢO SA MẠC, TỰ ĐỘNG CHUYỂN MINI ĐẢO SA MẠC SANG TIẾNG ANH ĐỂ KHÔNG BỊ LỖI MINI MAP.


+ FILE FLFF 1.47.7 SIÊU YẾU: CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN CỰC YẾU 2 THÊM, XÓA TÓC, XÓA BOY, XÓA GIÀY, XÓA QUẤN, DATA TỔNG HỢP CHO MÁY CỰC YẾU.

+ FILE FLFF 1.47.7 COMBO TRUNG BÌNH CỰC YẾU: CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN TRUNG BÌNH LÀ CÓ TRANG PHỤC VÀ GIỐNG NHƯ BẢN CỰC YẾU 2 VÀ CÓ THÊM DATA XÓA GIÀY, DATA TỔNG HỢP CHO MÁY TRUNG BÌNH YẾU,


- FILE FPS CAO OB21 VIP MỚI:

+ TÍCH HỢP FPS CAO VÀO DATA FIX LAG

+ ỔN ĐỊNH FPS, TỐI ƯU ĐỒ HỌA.

+ VÀO TRẬN NHANH.

- FILE DATA ĂNG TEN - ATENNA:

+ ATENNA FULL NHÂN VẬT

- FILE DATA XÓA SÚNG.

- FILE DATA MOD SKIN.

- FILE DATA XÓA ICON VẬT PHẨM.

- FILE DATA MOD HÀNH ĐỘNG.

- FILE DATA XÓA CHẾ ĐỘ CHƠI THỪA.

- FILE DATA MOD TRANG PHUC MẶC ĐINH

- FILE DATA XÓA TÓC - ĐẦU TRỌC.

- FILE DATA XÓA TÓC - GIÀY.

- FILE DATA XÓA TÓC - BODY.

- FILE DATA XÓA TÓC - BODY - GIÀY.

- FILE DATA XÓA TÓC - BODY - GIÀY - QUẦN.

- FILE DATA MOD SKIN V2.

- FILE DATA MOD SKIN V3 - CẦN BỘ MỞ RỘNG.


+ FILE DATA MOD 1 LOẠI SÚNG CHO TẤT CẢ.

+ FILE DATA XÓA SÚNG Ở ĐẰNG TRƯỚC.

+ FILE DATA XÓA SÚNG Ở ĐẰNG SAU.

+ FILE DATA XÓA SÚNG Ở TRƯỚC VÀ SAU.

+ FILE DATA XÓA KHINH KHÍ CẦU.

+ FILE DATA XÓA TOÀN BỘ ÂM THANH GAME.

+ FILE DATA XÓA VÀ KHÔNG XÓA PHÔNG CHỮ.

+ FILE DATA XÓA VÀ KHÔNG XÓA MINI MAP ĐẢO SA MẠC.

+ FILE DATA XÓA HIỆU ỨNG SÚNG, QUẦN ÁO, PET YẾU.


+ FILE DATA XÓA SÚNG VER 2.


HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- CÀI ĐẶT FIX LAG:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP FIX LAG VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "COM.DTS.FREEFIRETH" ẤN COPPY THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" VÀ ẤN SAO CHÉP.

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.