Friday, 22 November 2019

DOWNLOAD MOD  APK FREE FIRE OB18 1.41.8 V20 - STONE MOD, AIM PRO++, HEADSHOT 100%, HIGH DAMAGE++, ANTIBAND+
THÔNG TIN:

DOWNLOAD MOD  APK FREE FIRE OB18 1.41.8 V20 - STONE MOD, AIM PRO++, HEADSHOT 100%, HIGH DAMAGE++, ANTIBAND++DUNG LƯỢNG:

43.3 MB
LINK:- APK MOD FREE FIRE 1.41.8 V20 VER V1 (43.2 MB)https://files.pw/ry9te0rvwmsn

- APK MOD FREE FIRE 1.41.8 V20 VER V2 (43.0 MB)https://files.pw/dbj044s5ny4e

- APK MOD FREE FIRE 1.41.8 V20 VER V3 (68.9 MB)https://files.pw/cfuc8ylb1ogu

- FILE FFID.TXThttp://www.mediafire.com/file/ii9ijy9r3101bt0/ffid.txt/file

- DATA ANTENNA HAND 1.41.8: https://files.pw/ydhadmgmprz9

- APP PS ANTI BAND: https://files.pw/d0f9mruwtnun

- APK PS CONTAhttps://files.pw/dsyi0olh6djk

- APK PS TEAM 1.41 FULLhttps://files.pw/ps39ij1uelix

- FILE HOST ANTIBAND.TXT: http://www.mediafire.com/file/8vb9amy8glaauw8/PSAntiban.txt/file


- OBB FREE FIRE 1.41.7http://www.mediafire.com/file/7vrebozodbwcyn4/OBB_OB18.zip/file


CHỨC NĂNG:

- UPDATE 2 VER MOD APK FIRE OB18 1.41.8 V20

+ UPDATE MOD APK FIRE OB18 1.41.8 V20 VER 1 - MENU MOD 


+ UPDATE MOD APK FIRE OB18 1.41.8 V20 VER 2 - NO MENU MOD SIZE 43MB 

+ UPDATE MOD APK FIRE OB18 1.41.8 V20 VER 3 - NO MENU MOD SIZE 69MB 

+ UPDATE MOD MENU PSTEAM FREE VER (VIRUAL XPOSED)- STONE MOD (WALL HACK)

- NIGHT MODE

- NO FOG

- UNLOCK IMEI FULL DEVICE

- FILE DATA MOD:

- ANTENNA HAND

- LESS TREE

- LESS GRASS

- HIGH AIM PRO (VER 1)

- AIM STABLE ++

- HIGH DAMAGE ALL GUNS 40% +++

 - CRITICAL DAMAGE +++

- AUTO HEADSHOT 100% +++ (VER 1)

- AUTO HEADSHOT 85% +++ (VER 2)

- LESS RECOIL 90% (VER 1, VER 2, VER 3) +++

- HIGH ARMOR 45% +++

- LOW DANGER +++

- FAST FIRE 15% +++

- UP SCORE RANK 30% +++

- BAG UP +++

- NO ROOT

- ANTI BANED 100% NEW

+ APP HOST VÀ FILE HOST ANTIBAND +++

- WORK IN RANK/CLASSIC

- WORK IN ALL MAP

- AND MORE PSTEAM FUNCTION

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- INSTALLING APK:

+ Uninstall the version FF is using on the device

+ Download Apk and install.

+ Download Obb to decompress inside with the directory "com.dts.freefireth". Copy the folder and enter the "Device memory / Android / obb /" link

+ Enter the game.


DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB18 V35 - UPDATE THÊM XÓA THÔNG TIN TÀI KHOẢN, TĂNG TỐC MẠNG, ỔN ĐỊNH PING
THÔNG TIN:

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB18 V35 - UPDATE THÊM XÓA THÔNG TIN TÀI KHOẢN, TĂNG TỐC MẠNG, ỔN ĐỊNH PINGDUNG LƯỢNG:

 499KB


LINK:

FILE DATA ĂNG TEN ĐẦU - ANTENNA TB: http://www.mediafire.com/file/3c9lo7pbdzqg6ot/DATA_%25C4%2582NG_TEN_%25C4%2590%25E1%25BA%25A6U_TB.zip/file

FILE DATA ĂNG TEN ĐẦU - ANTENNA YẾU: http://www.mediafire.com/file/a90l3c5mu6mnhuc/DATA_%25C4%2582NG_TEN_%25C4%2590%25E1%25BA%25A6U_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

FILE DATA ĂNG TEN TAY - ANTENNA TB: http://www.mediafire.com/file/kb4ib90nsjuipyq/DATA_%25C4%2582NG_TEN_TAY_TB.zip/file

FILE DATA ĂNG TEN TAY - ANTENNA YẾU: http://www.mediafire.com/file/6me6czed5eol3h5/DATA_%25C4%2582NG_TEN_TAY_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

- FILE FLFF OB18 TRUNG BÌNH 1: http://www.mediafire.com/file/otwg276t71op1au/FLFF_OB18_TB_1.rar/file

- FILE FLFF OB18 TRUNG BÌNH 2: http://www.mediafire.com/file/4weaiib85rjhno9/FLFF_OB18_TB_2.zip/file

- FILE FLFF OB18 YẾU 1: http://www.mediafire.com/file/ailii70rxrd6tfo/FLFF_OB18_Y%25E1%25BA%25BEU_1.zip/file

- FILE FLFF OB18 YẾU 2: http://www.mediafire.com/file/zimkmflp9li94wk/FLFF_OB18_Y%25E1%25BA%25BEU_2.zip/file

- FILE FLFF OB18 CỰC YẾU 1: http://www.mediafire.com/file/fewbpengsh072be/FLFF_OB18_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU_1.zip/file

- FILE FLFF OB18 CỰC YẾU 2: http://www.mediafire.com/file/orkxvd7s4oc8a75/FLFF_OB18_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU_2.zip/file

- FPS CAO OB18 VIP V8 MỚIhttp://www.mediafire.com/file/8zshqcv3kzg8t6w/FPS_CAO_OB18_V8.zip/file

- FILE PATCH MOD SKIN: http://www.mediafire.com/file/md3rn4cuvo3sk3l/PATCH_MOD_SKIN.zip/file

CHỨC NĂNG:

- FIX LAG FREE FIRE OB18 MỚI NHẤT.

- 6 FILE DATA FIX LAG:

+ FIX LẠI LỖI CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI TRONG GAME

+ TỐI ƯU GIẢM DUNG LƯỢNG CỰC NHỎ CHO MÁY YẾU CHƠI CỰC MƯỢT.

+ FILE FLFF OB18 TB 1 V35: XÓA PROFILE, XÓA TRUYỀN THÔNG, XÓA MÂY MÙ TRONG TRẬN, XÓA 90% ICON VẬT PHẨM GAME, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU; XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐT, XÓA SKIN MÁY BAY, GIẢM NHÂN VẬT, XÓA NỀN, XÓA ẢNH, XÓA ICON PET.

+ FILE FLFF OB18 TB 2 V35: XÓA PROFILE, XÓA TRUYỀN THÔNG, XÓA MÂY MÙ TRONG TRẬN, XÓA 90% ICON VẬT PHẨM GAME, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU; XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐT, XÓA 1 SỐ THỨ KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI GAME, XÓA SKIN MÁY BAY, GIẢM NHÂN VẬT, XÓA NỀN, XÓA ẢNH, XÓA ICON PET, MỚI SẮP RA MẮT.

+ FILE FLFF OB18 YẾU 1 V35: XÓA PROFILE, XÓA TRUYỀN THÔNG, XÓA MÂY MÙ TRONG TRẬN, XÓA 90% ICON VẬT PHẨM GAME, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU; XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐT, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN, XÓA 1 SỐ THỨ KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI GAME, XÓA SKIN MÁY BAY, GIẢM NHÂN VẬT, XÓA NỀN, XÓA ẢNH, XÓA ICON PET.

+ FILE FLFF OB18 YẾU 2 V35: XÓA PROFILE,  XÓA TRUYỀN THÔNG, XÓA MÂY MÙ TRONG TRẬN, XÓA 90% ICON VẬT PHẨM GAME, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU; XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐT, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN, GIẢM SẢNH, XÓA 1 SỐ THỨ KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI GAME, XÓA SKIN MÁY BAY, GIẢM NHÂN VẬT, XÓA NỀN.

+ FILE FLFF OB18 CỰC YẾU 1 V35: XÓA PROFILE, XÓA TRUYỀN THÔNG, XÓA MÂY MÙ TRONG TRẬN, XÓA 90% ICON VẬT PHẨM GAME, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU; XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐT. NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN, GIẢM SẢNH., KHÔNG CHƠI ĐƯỢC SỰ KIỆN, XÓA 1 SỐ THỨ KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI GAME, XÓA SKIN MÁY BAY, GIẢM NHÂN VẬT, XÓA NỀN, XÓA ẢNH, XÓA ICON PET, XÓA CẤU HÌNH THƯỜNG, CAO.

+ FILE FLFF OB18 CỰC YẾU 2 V35: XÓA PROFILE, XÓA TRUYỀN THÔNG, XÓA MÂY MÙ TRONG TRẬN, XÓA 90% ICON VẬT PHẨM GAME, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU; XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐT. NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN, GIẢM SẢNH., KHÔNG CHƠI ĐƯỢC SỰ KIỆN, XÓA 1 SỐ THỨ KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI GAME, XÓA SKIN MÁY BAY, GIẢM NHÂN VẬT, XÓA NỀN, XÓA ẢNH, XÓA ICON PET, XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA CẤU HÌNH THƯỜNG.

- FILE FPS CAO OB18 VIP MỚI:

+ TÍCH HỢP FPS CAO VÀO DATA FIX LAG

+ ỔN ĐỊNH FPS, TỐI ƯU ĐỒ HỌA.

+ VÀO TRẬN NHANH, TỐI ƯU ĐẤU TEAM

- FILE DATA ĂNG TEN - ATENNA:

+ ATENNA FULL NHÂN VẬT

- FILE PATCH MOD SKIN

+ MOD SKIN SÚNG, XE, CẬN CHIẾN


HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- CÀI ĐẶT FIX LAG:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP FIX LAG VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "COM.DTS.FREEFIRETH" ẤN COPPY THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" VÀ ẤN SAO CHÉP.

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.
DOWNLOAD MOD MAP LIÊN QUÂN MÙA 12 - MAP HOANG MẠC FULL HD KẾT HỢP FIX LAG DATA VÀ FIX LAG OBB MỚI NHẤT
THÔNG TIN PHIÊN BẢN:

DOWNLOAD MOD MAP LIÊN QUÂN MÙA 12 - MAP HOANG MẠC FULL HD KẾT HỢP FIX LAG DATA VÀ FIX LAG OBB MỚI NHẤTDUNG LƯỢNG:

44MB

LINK:- APK HỖ TRỢ HACK MAP: https://files.pw/6kydfeyghu9l

- FIX LAG DATA:

+ FILE FIX LAG TB KÈM MOD MAP: http://www.mediafire.com/file/0wqlz3dp9s41vrp/FILE_FIX_LAG_LI%25C3%258AN_QU%25C3%2582N_V54_TB.zip/file

+ FILE FIX LAG YẾU KÈM MOD MAP: http://www.mediafire.com/file/nx46gfbcaygcjts/FILE_FIX_LAG_LI%25C3%258AN_QU%25C3%2582N_V54_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

+ FILE FIX LAG CỰC YẾU KÈM MOD MAP: http://www.mediafire.com/file/5qpqlhjywep88yj/FILE_FIX_LAG_LI%25C3%258AN_QU%25C3%2582N_V54_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

+ FILE CHỈ RIÊNG MOD 
MAPhttp://www.mediafire.com/file/c8h88qwwo27gdgb/FILE_MOD_MAP_LI%25C3%258AN_QU%25C3%2582N_V54.zip/file

- FIX LAG OBB:

+ PHIÊN BẢN CÓ ÂM THANH: http://www.mediafire.com/file/2g02i73h4idohsr/FILE_OBB_C%25C3%2593_%25C3%2582M_THANH_V5.zip/file

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH: http://www.mediafire.com/file/xvnf9h16tflbe88/FILE_OBB_KH%25C3%2594NG_%25C3%2582M_THANH_V5.zip/file

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH, ICON TƯỚNG: http://www.mediafire.com/file/rn2avgc9inowerv/FILE_OBB_KH%25C3%2594NG_%25C3%2582M_THANH_V%25C3%2580_ICON_V5.zip/file
CHỨC NĂNG:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.31.1.10 PHIÊN BẢN LITE GIẢM DUNG LƯỢNG MÙA 12

- FIX LAG DATA

+ XÓA ẢNH ĐĂNG NHẬP

+ XÓA ẢNH TƯỚNG.

+ XÓA NỀN SẢNH

+ XÓA AVATAR


+ MOD MAP HOANG MẠC FULL HD VỪA ĐẸP VỪA NHẸ CHỈ 1MB NHẸ HƠN MAP GỐC 40MB

+ MAP FULL 3 CẤU HÌNH CÀI ĐẶT

+ GIÚP COMBAT MƯỢT TỶ LỆ FPS GIẬT LAG KHUNG HÌNH ỔN ĐỊNH KHÔNG GÂY GIẬT LAG.

+ PHIÊN BẢN DATA TB: KHÔNG XÓA ICON, AVATAR, ICON NGỌC, ĐIỆU NHẢY

+ PHIÊN BẢN DATA YẾU:  XÓA ICON, AVATAR, KHÔNG XÓA ICON NGỌC, ĐIỆU NHẢY

+ PHIÊN BẢN DATA  CỰC YẾU:  XÓA ICON, AVATAR, ICON NGỌC, ĐIỆU NHẢY

- 2 SỰ LỰA CHỌN GIỮA FIX LAG KÈM MOD MAP, VÀ CHỈ RIÊNG MOD MAP.

- FIX LAG OBB:

+ PHIÊN BẢN CÓ ÂM THANH

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH, ICON TƯỚNG

- FILE APK HỖ TRỢ CHƠI GAME

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- CÀI ĐẶT FIX LAG:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" TÌM ĐẾN THU MỤC "COM.GARENA.GAME.KGVN" VÀ XÓA THƯ MỤC NÀY ĐI.

+ BƯỚC 3: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "ANDROID" ẤN COPPY THƯ MỤC "ANDROID" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY" VÀ ẤN COPPY, NẾU MÁY CÓ HỎI GHI ĐÈ THÌ ẤN "ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ" VÀ "GHI ĐÈ"

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.

- CÀI ĐẶT OBB:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" TÌM ĐẾN THU MỤC "COM.GARENA.GAME.KGVN" VÀ XÓA THƯ MỤC NÀY ĐI.

+ BƯỚC 3: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "ANDROID" ẤN COPPY THƯ MỤC "ANDROID" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY" VÀ ẤN COPPY, NẾU MÁY CÓ HỎI GHI ĐÈ THÌ ẤN "ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ" VÀ "GHI ĐÈ"

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.

- CÀI ĐẶT MOD MAP:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "ANDROID" ẤN COPPY THƯ MỤC "ANDROID" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY" VÀ ẤN COPPY, NẾU MÁY CÓ HỎI GHI ĐÈ THÌ ẤN "ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ" VÀ "GHI ĐÈ"

+ BƯỚC 3: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.
DOWNLOAD MOD MAP LIÊN QUÂN MÙA 12 - MAP BÌNH NGUYÊN FULL HD KẾT HỢP FIX LAG DATA VÀ FIX LAG OBB MỚI NHẤT
THÔNG TIN PHIÊN BẢN:

DOWNLOAD MOD MAP LIÊN QUÂN MÙA 12 - MAP BÌNH NGUYÊN FULL HD KẾT HỢP FIX LAG DATA VÀ FIX LAG OBB MỚI NHẤT
DUNG LƯỢNG:

44MB

LINK:- APK HỖ TRỢ HACK MAP: https://files.pw/6kydfeyghu9l

- FIX LAG DATA:

+ FILE FIX LAG TB KÈM MOD MAP: http://www.mediafire.com/file/i7bxr5zlp355vlp/FILE_FIX_LAG_LI%25C3%258AN_QU%25C3%2582N_V53_TB.zip/file

+ FILE FIX LAG YẾU KÈM MOD MAP: http://www.mediafire.com/file/q46vqstpp428p6u/FILE_FIX_LAG_LI%25C3%258AN_QU%25C3%2582N_V53_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

+ FILE FIX LAG CỰC YẾU KÈM MOD MAP: http://www.mediafire.com/file/omdil35fann4tne/FILE_FIX_LAG_LI%25C3%258AN_QU%25C3%2582N_V53_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

+ FILE CHỈ RIÊNG MOD 
MAPhttp://www.mediafire.com/file/g18sto8wf6k2xre/FILE_MOD_MAP_LI%25C3%258AN_QU%25C3%2582N_V53.zip/file

- FIX LAG OBB:

+ PHIÊN BẢN CÓ ÂM THANH: http://www.mediafire.com/file/2g02i73h4idohsr/FILE_OBB_C%25C3%2593_%25C3%2582M_THANH_V5.zip/file

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH: http://www.mediafire.com/file/xvnf9h16tflbe88/FILE_OBB_KH%25C3%2594NG_%25C3%2582M_THANH_V5.zip/file

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH, ICON TƯỚNG: http://www.mediafire.com/file/rn2avgc9inowerv/FILE_OBB_KH%25C3%2594NG_%25C3%2582M_THANH_V%25C3%2580_ICON_V5.zip/file
CHỨC NĂNG:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.31.1.10 PHIÊN BẢN LITE GIẢM DUNG LƯỢNG MÙA 12

- FIX LAG DATA

+ XÓA ẢNH ĐĂNG NHẬP

+ XÓA ẢNH TƯỚNG.

+ XÓA NỀN SẢNH

+ XÓA AVATAR


+ MOD MAP BÌNH NGUYÊN FULL HD VỪA ĐẸP VỪA NHẸ CHỈ 1MB NHẸ HƠN MAP GỐC 40MB

+ MAP FULL 3 CẤU HÌNH CÀI ĐẶT

+ GIÚP COMBAT MƯỢT TỶ LỆ FPS GIẬT LAG KHUNG HÌNH ỔN ĐỊNH KHÔNG GÂY GIẬT LAG.

+ PHIÊN BẢN DATA TB: KHÔNG XÓA ICON, AVATAR, ICON NGỌC, ĐIỆU NHẢY

+ PHIÊN BẢN DATA YẾU:  XÓA ICON, AVATAR, KHÔNG XÓA ICON NGỌC, ĐIỆU NHẢY

+ PHIÊN BẢN DATA  CỰC YẾU:  XÓA ICON, AVATAR, ICON NGỌC, ĐIỆU NHẢY

- 2 SỰ LỰA CHỌN GIỮA FIX LAG KÈM MOD MAP, VÀ CHỈ RIÊNG MOD MAP.

- FIX LAG OBB:

+ PHIÊN BẢN CÓ ÂM THANH

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH, ICON TƯỚNG

- FILE APK HỖ TRỢ CHƠI GAME

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- CÀI ĐẶT FIX LAG:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" TÌM ĐẾN THU MỤC "COM.GARENA.GAME.KGVN" VÀ XÓA THƯ MỤC NÀY ĐI.

+ BƯỚC 3: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "ANDROID" ẤN COPPY THƯ MỤC "ANDROID" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY" VÀ ẤN COPPY, NẾU MÁY CÓ HỎI GHI ĐÈ THÌ ẤN "ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ" VÀ "GHI ĐÈ"

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.

- CÀI ĐẶT OBB:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" TÌM ĐẾN THU MỤC "COM.GARENA.GAME.KGVN" VÀ XÓA THƯ MỤC NÀY ĐI.

+ BƯỚC 3: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "ANDROID" ẤN COPPY THƯ MỤC "ANDROID" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY" VÀ ẤN COPPY, NẾU MÁY CÓ HỎI GHI ĐÈ THÌ ẤN "ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ" VÀ "GHI ĐÈ"

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.

- CÀI ĐẶT MOD MAP:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "ANDROID" ẤN COPPY THƯ MỤC "ANDROID" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY" VÀ ẤN COPPY, NẾU MÁY CÓ HỎI GHI ĐÈ THÌ ẤN "ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ" VÀ "GHI ĐÈ"

+ BƯỚC 3: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.

Thursday, 21 November 2019

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB18 V34 - UPDATE THÊM XÓA TRUYỀN THÔNG, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MỜ KHI NHẢY DÙ
THÔNG TIN:

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB18 V34 - UPDATE THÊM XÓA TRUYỀN THÔNG, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MỜ KHI NHẢY DÙDUNG LƯỢNG:

 499KB


LINK:

FILE DATA ĂNG TEN ĐẦU - ANTENNA TB: http://www.mediafire.com/file/3c9lo7pbdzqg6ot/DATA_%25C4%2582NG_TEN_%25C4%2590%25E1%25BA%25A6U_TB.zip/file

FILE DATA ĂNG TEN ĐẦU - ANTENNA YẾU: http://www.mediafire.com/file/a90l3c5mu6mnhuc/DATA_%25C4%2582NG_TEN_%25C4%2590%25E1%25BA%25A6U_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

FILE DATA ĂNG TEN TAY - ANTENNA TB: http://www.mediafire.com/file/kb4ib90nsjuipyq/DATA_%25C4%2582NG_TEN_TAY_TB.zip/file

FILE DATA ĂNG TEN TAY - ANTENNA YẾU: http://www.mediafire.com/file/6me6czed5eol3h5/DATA_%25C4%2582NG_TEN_TAY_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

- FILE FLFF OB18 TRUNG BÌNH 1: http://www.mediafire.com/file/dvp10na6hc95vm8/FLFF_OB18_TB_1.zip/file

- FILE FLFF OB18 TRUNG BÌNH 2: http://www.mediafire.com/file/s9b7tixegxiynjh/FLFF_OB18_TB_2.zip/file

- FILE FLFF OB18 YẾU 1: http://www.mediafire.com/file/4r8bymapds00k6y/FLFF_OB18_Y%25E1%25BA%25BEU_1.zip/file

- FILE FLFF OB18 YẾU 2: http://www.mediafire.com/file/1obb6f8ugar7l13/FLFF_OB18_Y%25E1%25BA%25BEU_2.zip/file

- FILE FLFF OB18 CỰC YẾU 1: http://www.mediafire.com/file/syite4pd39xpqf9/FLFF_OB18_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU_1.zip/file

- FILE FLFF OB18 CỰC YẾU 2: http://www.mediafire.com/file/l03nup5hkwyqtrv/FLFF_OB18_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU_2.zip/file

- FPS CAO OB18 VIP V8 MỚIhttp://www.mediafire.com/file/8zshqcv3kzg8t6w/FPS_CAO_OB18_V8.zip/file

- FILE PATCH MOD SKIN: http://www.mediafire.com/file/md3rn4cuvo3sk3l/PATCH_MOD_SKIN.zip/file

CHỨC NĂNG:

- FIX LAG FREE FIRE OB18 MỚI NHẤT.

- 6 FILE DATA FIX LAG:

+ FIX LẠI LỖI CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI TRONG GAME

+ TỐI ƯU GIẢM DUNG LƯỢNG CỰC NHỎ CHO MÁY YẾU CHƠI CỰC MƯỢT.

+ FILE FLFF OB18 TB 1 V34: XÓA TRUYỀN THÔNG, XÓA MÂY MÙ TRONG TRẬN, XÓA 90% ICON VẬT PHẨM GAME, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU; XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐT, XÓA SKIN MÁY BAY, GIẢM NHÂN VẬT, XÓA NỀN, XÓA ẢNH, XÓA ICON PET.

+ FILE FLFF OB18 TB 2 V34: XÓA TRUYỀN THÔNG, XÓA MÂY MÙ TRONG TRẬN, XÓA 90% ICON VẬT PHẨM GAME, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU; XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐT, XÓA 1 SỐ THỨ KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI GAME, XÓA SKIN MÁY BAY, GIẢM NHÂN VẬT, XÓA NỀN, XÓA ẢNH, XÓA ICON PET, MỚI SẮP RA MẮT.

+ FILE FLFF OB18 YẾU 1 V34: XÓA TRUYỀN THÔNG, XÓA MÂY MÙ TRONG TRẬN, XÓA 90% ICON VẬT PHẨM GAME, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU; XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐT, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN, XÓA 1 SỐ THỨ KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI GAME, XÓA SKIN MÁY BAY, GIẢM NHÂN VẬT, XÓA NỀN, XÓA ẢNH, XÓA ICON PET.

+ FILE FLFF OB18 YẾU 2 V34: XÓA TRUYỀN THÔNG, XÓA MÂY MÙ TRONG TRẬN, XÓA 90% ICON VẬT PHẨM GAME, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU; XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐT, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN, GIẢM SẢNH, XÓA 1 SỐ THỨ KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI GAME, XÓA SKIN MÁY BAY, GIẢM NHÂN VẬT, XÓA NỀN.

+ FILE FLFF OB18 CỰC YẾU 1 V34: XÓA TRUYỀN THÔNG, XÓA MÂY MÙ TRONG TRẬN, XÓA 90% ICON VẬT PHẨM GAME, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU; XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐT. NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN, GIẢM SẢNH., KHÔNG CHƠI ĐƯỢC SỰ KIỆN, XÓA 1 SỐ THỨ KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI GAME, XÓA SKIN MÁY BAY, GIẢM NHÂN VẬT, XÓA NỀN, XÓA ẢNH, XÓA ICON PET, XÓA CẤU HÌNH THƯỜNG, CAO.

+ FILE FLFF OB18 CỰC YẾU 2 V34: XÓA TRUYỀN THÔNG, XÓA MÂY MÙ TRONG TRẬN, XÓA 90% ICON VẬT PHẨM GAME, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU; XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐT. NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN, GIẢM SẢNH., KHÔNG CHƠI ĐƯỢC SỰ KIỆN, XÓA 1 SỐ THỨ KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI GAME, XÓA SKIN MÁY BAY, GIẢM NHÂN VẬT, XÓA NỀN, XÓA ẢNH, XÓA ICON PET, XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA CẤU HÌNH THƯỜNG.

- FILE FPS CAO OB18 VIP MỚI:

+ TÍCH HỢP FPS CAO VÀO DATA FIX LAG

+ ỔN ĐỊNH FPS, TỐI ƯU ĐỒ HỌA.

+ VÀO TRẬN NHANH, TỐI ƯU ĐẤU TEAM

- FILE DATA ĂNG TEN - ATENNA:

+ ATENNA FULL NHÂN VẬT

- FILE PATCH MOD SKIN

+ MOD SKIN SÚNG, XE, CẬN CHIẾN


HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- CÀI ĐẶT FIX LAG:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP FIX LAG VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "COM.DTS.FREEFIRETH" ẤN COPPY THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" VÀ ẤN SAO CHÉP.

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.
DOWNLOAD MOD MAP LIÊN QUÂN MÙA 12 - MAP XI MĂNG ĐỐI LẬP KẾT HỢP FIX LAG DATA VÀ FIX LAG OBB MỚI NHẤT
THÔNG TIN PHIÊN BẢN:

DOWNLOAD MOD MAP LIÊN QUÂN MÙA 12 - MAP XI MĂNG ĐỐI LẬP KẾT HỢP FIX LAG DATA VÀ FIX LAG OBB MỚI NHẤTDUNG LƯỢNG:

44MB

LINK:- APK HỖ TRỢ HACK MAP: https://files.pw/6kydfeyghu9l

- FIX LAG DATA:

+ FILE FIX LAG TB KÈM MOD MAP: http://www.mediafire.com/file/afxcl3g3gxb0twh/FILE_FIX_LAG_LI%25C3%258AN_QU%25C3%2582N_V52_TB.zip/file

+ FILE FIX LAG YẾU KÈM MOD MAP: http://www.mediafire.com/file/hdjqbu7afavl3x8/FILE_FIX_LAG_LI%25C3%258AN_QU%25C3%2582N_V52_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

+ FILE FIX LAG CỰC YẾU KÈM MOD MAP: http://www.mediafire.com/file/xurpb76hj6mmdz8/FILE_FIX_LAG_LI%25C3%258AN_QU%25C3%2582N_V52_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

+ FILE CHỈ RIÊNG MOD 
MAPhttp://www.mediafire.com/file/r1wzf8fqqp0nzc3/FILE_MOD_MAP_LI%25C3%258AN_QU%25C3%2582N_V52.zip/file

- FIX LAG OBB:

+ PHIÊN BẢN CÓ ÂM THANH: http://www.mediafire.com/file/2g02i73h4idohsr/FILE_OBB_C%25C3%2593_%25C3%2582M_THANH_V5.zip/file

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH: http://www.mediafire.com/file/xvnf9h16tflbe88/FILE_OBB_KH%25C3%2594NG_%25C3%2582M_THANH_V5.zip/file

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH, ICON TƯỚNG: http://www.mediafire.com/file/rn2avgc9inowerv/FILE_OBB_KH%25C3%2594NG_%25C3%2582M_THANH_V%25C3%2580_ICON_V5.zip/file
CHỨC NĂNG:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.31.1.10 PHIÊN BẢN LITE GIẢM DUNG LƯỢNG MÙA 12

- FIX LAG DATA

+ XÓA ẢNH ĐĂNG NHẬP

+ XÓA ẢNH TƯỚNG.

+ XÓA NỀN SẢNH

+ XÓA AVATAR


+ MOD MAP XI MĂNG ĐỐI LẬP VỪA ĐẸP VỪA NHẸ CHỈ 1MB NHẸ HƠN MAP GỐC 40MB

+ MAP CHỈ CÓ TRONG ĐỒ HỌA THẤP VÀ ĐỒ HỌA TRUNG BÌNH.

+ GIÚP COMBAT MƯỢT TỶ LỆ FPS GIẬT LAG KHUNG HÌNH ỔN ĐỊNH KHÔNG GÂY GIẬT LAG.

+ PHIÊN BẢN DATA TB: KHÔNG XÓA ICON, AVATAR, ICON NGỌC, ĐIỆU NHẢY

+ PHIÊN BẢN DATA YẾU:  XÓA ICON, AVATAR, KHÔNG XÓA ICON NGỌC, ĐIỆU NHẢY

+ PHIÊN BẢN DATA  CỰC YẾU:  XÓA ICON, AVATAR, ICON NGỌC, ĐIỆU NHẢY

- 2 SỰ LỰA CHỌN GIỮA FIX LAG KÈM MOD MAP, VÀ CHỈ RIÊNG MOD MAP.

- FIX LAG OBB:

+ PHIÊN BẢN CÓ ÂM THANH

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH, ICON TƯỚNG

- FILE APK HỖ TRỢ CHƠI GAME

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- CÀI ĐẶT FIX LAG:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" TÌM ĐẾN THU MỤC "COM.GARENA.GAME.KGVN" VÀ XÓA THƯ MỤC NÀY ĐI.

+ BƯỚC 3: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "ANDROID" ẤN COPPY THƯ MỤC "ANDROID" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY" VÀ ẤN COPPY, NẾU MÁY CÓ HỎI GHI ĐÈ THÌ ẤN "ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ" VÀ "GHI ĐÈ"

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.

- CÀI ĐẶT OBB:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" TÌM ĐẾN THU MỤC "COM.GARENA.GAME.KGVN" VÀ XÓA THƯ MỤC NÀY ĐI.

+ BƯỚC 3: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "ANDROID" ẤN COPPY THƯ MỤC "ANDROID" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY" VÀ ẤN COPPY, NẾU MÁY CÓ HỎI GHI ĐÈ THÌ ẤN "ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ" VÀ "GHI ĐÈ"

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.

- CÀI ĐẶT MOD MAP:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "ANDROID" ẤN COPPY THƯ MỤC "ANDROID" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY" VÀ ẤN COPPY, NẾU MÁY CÓ HỎI GHI ĐÈ THÌ ẤN "ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ" VÀ "GHI ĐÈ"

+ BƯỚC 3: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.

Wednesday, 20 November 2019

MOD APK FREE FIRE OB18 1.41.8 V19 - 3 VER VIP MOD APK AND MOD MENU PSTEAM FULL FUNCTION VER FREE
THÔNG TIN:

DOWNLOAD MOD  APK FREE FIRE OB18 1.41.8 V19 - 3 VER VIP MOD APK AND MOD MENU PSTEAM FULL FUNCTION VER FREE
DUNG LƯỢNG:

43.3 MB
LINK:- APK MOD FREE FIRE 1.41.8 V19 VER V1 (43.2 MB)https://files.pw/dti1awfn7huv

- APK MOD FREE FIRE 1.41.8 V19 VER V2 (43.0 MB)https://files.pw/di34cpb0hx2f

- APK MOD FREE FIRE 1.41.8 V19 VER V3 (68.9 MB)https://files.pw/uu4m7c7p5prh

- FILE FFID.TXThttp://www.mediafire.com/file/ii9ijy9r3101bt0/ffid.txt/file

- DATA ANTENNA HAND 1.41.8: https://files.pw/ydhadmgmprz9

- APP PS ANTI BAND: https://files.pw/d0f9mruwtnun

- APK PS CONTAhttps://files.pw/xz1kwqwwzls2


- APK PS TEAM 1.41 FULLhttps://files.pw/ps39ij1uelix

- FILE HOST ANTIBAND.TXT: http://www.mediafire.com/file/8vb9amy8glaauw8/PSAntiban.txt/file


- OBB FREE FIRE 1.41.7http://www.mediafire.com/file/7vrebozodbwcyn4/OBB_OB18.zip/file


CHỨC NĂNG:

- UPDATE 2 VER MOD APK FIRE OB18 1.41.8 V18

+ UPDATE MOD APK FIRE OB18 1.41.8 V19 VER 1 - MENU MOD 


+ UPDATE MOD APK FIRE OB18 1.41.8 V19 VER 2 - NO MENU MOD SIZE 43MB 

+ UPDATE MOD APK FIRE OB18 1.41.8 V19 VER 3 - NO MENU MOD SIZE 69MB 

+ UPDATE MOD MENU PSTEAM FREE VER (VIRUAL XPOSED)
- PINK BODY

- UNLOCK IMEI FULL DEVICE

- FILE DATA MOD:

- ANTENNA HAND

- LESS TREE

- LESS GRASS

- HIGH AIM PRO (VER 1)

- AIM STABLE ++

- HIGH DAMAGE ALL GUNS 40% +++

 - CRITICAL DAMAGE +++

- AUTO HEADSHOT 100% +++ (VER 1)

- AUTO HEADSHOT 85% +++ (VER 2)

- LESS RECOIL 90% (VER 1, VER 2, VER 3) +++

- HIGH ARMOR 45% +++

- LOW DANGER +++

- FAST FIRE 15% +++

- UP SCORE RANK 30% +++

- BAG UP +++

- NO ROOT

- ANTI BANED 100% NEW

+ APP HOST VÀ FILE HOST ANTIBAND +++

- WORK IN RANK/CLASSIC

- WORK IN ALL MAP

- AND MORE PSTEAM FUNCTION

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- INSTALLING APK:

+ Uninstall the version FF is using on the device

+ Download Apk and install.

+ Download Obb to decompress inside with the directory "com.dts.freefireth". Copy the folder and enter the "Device memory / Android / obb /" link

+ Enter the game.