Monday, 2 August 2021

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN MOD SKIN FREE FIRE OB28 1.62.10/2.62.10 V51 CỰC ĐẸP - MOD SKIN QUẦN ÁO, SKIN SÚNG, HÀNH ĐỘNG, KHÔNG LỖI TÌM TRẬN
THÔNG TIN:

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN MOD SKIN FREE FIRE OB28 1.62.10/2.62.10 V51 CỰC ĐẸP - MOD SKIN QUẦN ÁO, SKIN SÚNG, HÀNH ĐỘNG, KHÔNG LỖI TÌM TRẬN


DUNG LƯỢNG:

3MB
LINK:

DATA FREE FIRE 1.62.X:

+ FILE DATA FULL BỘ MỞ RỘNG: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FIX LỖI KHÔNG HIỆN TỦ ĐỒ: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA GỐC - XÓA MOD: TẠI ĐÂY

DATA FREE FIRE MAX 2.62.X:

+ FILE DATA FULL BỘ MỞ RỘNG: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FIX LỖI KHÔNG HIỆN TỦ ĐỒ: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA GỐC - XÓA MOD: TẠI ĐÂY

- DATA MOD SKIN FF THƯỜNG:+ FILE DATA MOD SKIN V20 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V20 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V21 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V21 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V22 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V22 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V23 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V23 BẢN FULLTẠI ĐÂY


+ FILE DATA MOD SKIN V24 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V24 BẢN FULL: TẠI ĐÂY+ FILE DATA MOD SKIN V25 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V25 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V26 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V26 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V27 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V27 BẢN FULL TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V28 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V28 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V29 KHÔNG MOD QUẦN ÁO TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V29 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V30 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V30 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V31 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V31 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V32 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V32 BẢN FULL TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V33 KHÔNG MOD QUẦN ÁO TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V33 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V34 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V34 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V35 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V35 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V36 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V36 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V37 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V37 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V38 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V38 BẢN FULL TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V39 KHÔNG MOD QUẦN ÁO TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V39 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V40 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V40 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V41 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V41 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V42 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V42 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V43 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V43 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V44 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V44 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V45 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V45 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V46 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V46 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V47 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V47 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V48 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V48 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V49 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V49 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V50 KHÔNG MOD QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V50 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V51 KHÔNG MOD QUẦN ÁO  ( NEW ) TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V51 BẢN FULL  ( NEW ) TẠI ĐÂY


- DATA MOD SKIN FF MAX:+ FILE DATA MOD SKIN V20 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V21 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V22 BẢN FULLTẠI ĐÂY


+ FILE DATA MOD SKIN V23 BẢN FULLTẠI ĐÂY FILE DATA MOD SKIN V24 BẢN FULL TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V25 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V26 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V27 BẢN FULLTẠI ĐÂY


+ FILE DATA MOD SKIN V28 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V29 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V30 BẢN FULLTẠI ĐÂY


+ FILE DATA MOD SKIN V31 BẢN FULL TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V32 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V33 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V34 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V35 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V36 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V37 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V38 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V39 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V40 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V41 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V42 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V43 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V44 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V45 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V46 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V47 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V48 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V49 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V50 BẢN FULLTẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD SKIN V51 BẢN FULL ( NEW ) TẠI ĐÂY


CHỨC NĂNG:


- MOD SKIN QUẦN ÁO - MOD CLOTHES

- MOD SKIN KHINH KHÍ CẦU - MOD ZEPPELIN

- MOD THÍNH - MOD AIR DROP

- MOD SKIN THÚ - MOD SKIN PET

- MOD SKIN SÚNG - MOD SKIN GUNS

- MOD SKIN CẬN CHIẾN - MOD SKIN MELEE

- MOD SKIN BOOM KEO - MOD SKIN ICE WALL

- MOD SKIN HÒM XÁC - MOD SKIN LOOT BOOX

- MOD SKIN VÁN TRƯỢT - MOD SKIN SURFBOARD

- MOD SKIN MÁY BAY - MOD SKIN AIR PLANE

- MOD SKIN XE - MOD SKIN VEHECLE

- MOD HÀNH ĐỘNG - MOD EMOTEHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO
DOWNLOAD HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB28 1.62.10 PRO PHIÊN BẢN CUỐI CÙNG TỐI ƯU CHO MÁY YẾU FIX LAG 99% CỰC MƯỢT

THÔNG TIN:

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB28 1.62.10 PRO PHIÊN BẢN CUỐI CÙNG TỐI ƯU CHO MÁY YẾU FIX LAG 99% CỰC MƯỢTDUNG LƯỢNG:

380 Kb


LIÊN KẾT:- DATA CÀI THÊM LOẠI 1:+ FILE DATA FPS CAO TẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 2 :

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA VAITẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA 3 TIATẠI ĐÂY

+ DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA TAYTẠI ĐÂY

+ DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 3 :

+ DATA ẨN ANTENNATẠI ĐÂY- DATA CÀI THÊM LOẠI 4 :

+ DATA NHẤP NHÔTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM XUTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM ĐỒ 3 + BOOM KEOTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM SÚNG NGẮMTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM MÁUTẠI ĐÂY

+ DATA BOOM KEO MINITẠI ĐÂY

+ DATA TÌM NÒNG GIẢM THANHTẠI ĐÂY

+ DATA XÓA SÚNG PHÍA SAUTẠI ĐÂY

+ DATA XÓA SÚNG PHÍA TRƯỚC - SAUTẠI ĐÂY

+ DATA XÓA VÒNG BO TỬ CHIẾNTẠI ĐÂY

+ DATA ĐỘN THỔTẠI ĐÂY

+ DATA XÓA HIỆU ỨNG KHÓI CHOÁNGTẠI ĐÂY

+ DATA ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG SÁT THƯƠNGTẠI ĐÂY
+ DATA VÔ HẠN ĐẠNTẠI ĐÂY+ DATA TÌM VẬT PHẨM SỰ KIỆNTẠI ĐÂY

+ DATA XÓA NGẮM, GÓC NHÌN THỨ NHẤTTẠI ĐÂY

+ DATA XÓA ĐẢO QUÂN SỰ THƯỜNGTẠI ĐÂY

+ DATA XÓA ĐẢO QUÂN SỰ 2.0TẠI ĐÂY

+ DATA XÓA ICON VẬT PHẨM THỪATẠI ĐÂY


+ DATA XÓA BOOM KEO, ĐI XUYÊN BOOM KEO, TÌM M82BTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM BOOM NỔTẠI ĐÂY

+ DATA BOOM KEO VÁN NGHIÊNG VÀ TÌM BOOM KEOTẠI ĐÂY

+ DATA BOOM KEO SÀN GỖ VÀ TÌM BOOM KEOTẠI ĐÂY

+ DATA LÀM MỜ BOOM KEO, ĐI XUYÊN BOOM KEO, TÌM M82BTẠI ĐÂY

+ DATA XÓA HIỆU ỨNG NHÂN VẬT TRONG TRẬNTẠI ĐÂY


+ DATA TÌM TOÀN BỘ SÚNG NÂNG CẤPTẠI ĐÂY

+ DATA COMBO TÌM ĐỒ 3, TÌM MÁU, TÌM BOOM KEO, TÌM TOÀN BỘ SÚNG NÂNG CẤPTẠI ĐÂY

+ DATA COMBO XÓA SÚNG PHÍA TRƯỚC, XÓA ICON VẬT PHẨM THỪA XÓA SÚNG PHÍA SAU, XÓA HIỆU ỨNG KHÓI CHOÁNG, XÓA VÒNG BO TỬ CHIẾNTẠI ĐÂY

DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO, XÓA BO, XÓA KHÓA CHOÁNG, TÌM SÚNG NGẮMTẠI ĐÂY

DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO, XÓA BO, XÓA KHÓA CHOÁNG, TÌM SÚNG NGẮM, TÌM ĐỒ 3, TÌM NÒNG GIẢM THANH, TÌM KEOTẠI ĐÂY

+ DATA MÁU TRÁI TIMTẠI ĐÂY


+ DATA COMBO XÓA ICON VẬT PHẨM THỪA XÓA SÚNG PHÍA SAU, XÓA HIỆU ỨNG KHÓI CHOÁNG, XÓA VÒNG BO TỬ CHIẾNTẠI ĐÂY

+ DATA COMBO TÌM XU, ĐỒ 3, BOM KEO, MÁUTẠI ĐÂY

DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO, XÓA BO, XÓA KHÓA CHOÁNG, TÌM M82BTẠI ĐÂY

DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO, XÓA BO, XÓA KHÓA CHOÁNG, TÌM M82B, TÌM ĐỒ 3, TÌM NÒNG GIẢM THANH, TÌM KEOTẠI ĐÂY

+ DATA COMBO TÌM XU, ĐỒ 3, BOM KEO, MÁU, GIẢM THANHTẠI ĐÂY


+ DATA COMBO TÌM M82B, BOM KEO, ĐẠN TỈA, GIẢM THANHTẠI ĐÂY


+ DATA FAKE RANK THÁCH ĐẤUTẠI ĐÂY

DATA TÌM GLOZA, ĐỒ 3, BOOM KEO, BOOM NỔ, XU, GIẢM THANHTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM MÌNTẠI ĐÂY

+ DATA MOD SKIN FIX LAG KHÔNG CẦN BỘ MỞ RỘNGTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM FAMAS - X TẠI ĐÂY

+ DATA TÌM VSS - XTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM AWM - YTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM KARR98 - ZTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM M14 - YTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM M60 - YTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM MP5 - XTẠI ĐÂY+ DATA XÓA TẤT CẢ CÁC ÂM THANHTẠI ĐÂY


+ DATA XÓA ĐỒ HỌA BOOM KEOTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM LIỀMTẠI ĐÂY

+ DATA TĂNG KÍCH THƯỚC BOOM KEO HALLOWEEN, MOD BOOM KEO MINI HALLOWEENTẠI ĐÂY


+ DATA TÌM KAR98-Y, M1887, GIẢM THANH, BOOM KEO, MŨ GIÁP 3: TẠI ĐÂY


DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO, XÓA BO, XÓA KHÓA CHOÁNG, TÌM M82B, MP40, TÌM ĐỒ 3, TÌM NÒNG GIẢM THANH, TÌM KEO: TẠI ĐÂY

+ DATA TÌM XM8TẠI ĐÂY

DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO, XÓA BO, XÓA KHÓA CHOÁNG, TÌM M1887, FAMAS NÂNG CẤP, TÌM ĐỒ 3, TÌM MÁU, TÌM XU, TÌM KEOTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM VECTORTẠI ĐÂY

DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO, XÓA BO, XÓA KHÓA CHOÁNG, TÌM VECTOR, TÌM ĐỒ 3, TÌM KEOTẠI ĐÂY- DATA CÀI THÊM LOẠI 5 :

+ DATA XÓA CÂY CỎ 32BITTẠI ĐÂY

+ DATA XÓA CÂY CỎ 64BITTẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 6 :

+ DATA MOD THÔNG BÁO KILL BỰATẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 7 :

+ DATA XÓA TÓC VÀ XÓA GIÀYTẠI ĐÂY

- APP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA FIX LAG :

+ APP FIX LAG V3TẠI ĐÂY- DATA FULL:
+ FILE DATA FLFF OB28 TRUNG BÌNHTẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF OB28 YẾU TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF OB28 CỰC YẾU: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF OB28 TRUNG BÌNH - CỰC YẾUTẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF OB28 SIÊU YẾU: TẠI ĐÂY- FIX LAG OBB:
1. FIX LAG OBB FREE FIRE THƯỜNG DÀNH CHO MÁY 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114401:

+ OBB V4 GIỮ LẠI HUẤN LUYỆN: TẠI ĐÂY

+ OBB V10: TẠI ĐÂY

+ OBB V10 ( LINK GOOGLE DRIVER): TẠI ĐÂY

+ OBB V10 - TRỜI SÁNG: TẠI ĐÂY

+ OBB V10 - TRỜI SÁNG ( LINK GOOGLE DRIVER): TẠI ĐÂY

2. FIX LAG OBB FREE FIRE THƯỜNG DÀNH CHO MÁY 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114400:

+ OBB V4 GIỮ LẠI HUẤN LUYỆN: TẠI ĐÂY

+ OBB V10: TẠI ĐÂY

+ OBB V10 ( LINK GOOGLE DRIVER): TẠI ĐÂY

+ OBB V10 - TRỜI SÁNG: TẠI ĐÂY

+ OBB V10 - TRỜI SÁNG ( LINK GOOGLE DRIVER): TẠI ĐÂY
CHỨC NĂNG:

 FIX LAG FREE FIRE OB28 MỚI NHẤT.

- FILE DATA FULL:

+ TRUNG BÌNH, YẾU, CỰC YẾU, SIÊU YÊU, TRUNG BÌNH - CỰC YẾU


HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- NHƯ VIDEO