Saturday, 1 June 2019

MOD SKIN LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN CHIẾN TRƯỜNG 10V10 40 SKIN ĐẦY ĐỦ HIỆU ỨNG, ICON, ÂM THANH.

THÔNG TIN:

 MOD SKIN LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN CHIẾN TRƯỜNG 10V10 40 SKIN ĐẦY ĐỦ HIỆU ỨNG, ICON, ÂM THANH.DUNG LƯƠNG:

42Mb

LINK TẢI:

- FILE MOD SKIN HIỆU ỨNG: http://www.mediafire.com/file/s17m3x5urcxq1jg/MOD_SKIN_HI%25E1%25BB%2586U_%25E1%25BB%25A8NG.zip/file

- FILE MOD ÂM THANH ICON:  http://www.mediafire.com/file/cjm3at5pi8qba0c/MOD_ICON_%25C3%2582M_THANH.zip/file

CHỨC NĂNG:

- MOD SKIN LIÊN QUÂN MOBILE 1.29.1.2 PHIÊN BẢN CHIẾN TRƯỜNG 10VS10

- MOD 40 SKIN TƯỚNG CÓ CẢ NHỮNG SKIN MỚI CHƯA RA MẮT.

- ĐẦY ĐỦ HIỆU ỨNG.

- ĐẦY ĐỦ ICON.

- ĐẦY ĐỦ ÂM THANH.

- MOD KHÔNG LỖI MẠNG.

- CÓ TEST ĐẤU HẠNG.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP VỀ VÀ GIẢI NÉN.

- BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "ANDROID" ẤN COPPY THƯ MỤC "ANDROID" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY" VÀ ẤN COPPY, NẾU MÁY CÓ HỎI GHI ĐÈ THÌ ẤN "ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ" VÀ "GHI ĐÈ"

- BƯỚC 3: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: