Wednesday, 4 September 2019

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE 1.39.4 MỚI NHẤT VỚI 5 FILE DATA FIX LAG CỰC MẠNH MẼ.

THÔNG TIN:

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE 1.39.4 MỚI NHẤT VỚI 5 FILE DATA FIX LAG CỰC MẠNH MẼ.DUNG LƯỢNG:

 300KB


LINK:- FILE FLFF OB17 TRUNG BÌNH 1http://www.mediafire.com/file/shvt6dt8lz1392m/FLFF_1.39.4.TB1.zip/file

- FILE FLFF OB17 TRUNG BÌNH 2: http://www.mediafire.com/file/7f0qq0afz84j37r/FLFF_1.39.4.TB2.zip/file

- FILE FLFF OB17 YẾU 1: http://www.mediafire.com/file/y2n9u4klzudsk5c/FLFF_1.39.4_Y%25E1%25BA%25BEU_1.zip/file

- FILE FLFF OB17 YẾU 2: http://www.mediafire.com/file/y7mx4kq7bbuofbt/FLFF_1.39.4_Y%25E1%25BA%25BEU_2.zip/file

- FILE FLFF OB17 CỰC YẾU: http://www.mediafire.com/file/hqhv0a6pnda05v4/FLFF_1.39.4_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

- FPS CAO: http://www.mediafire.com/file/wh83anbazywvm3n/FPS_CAO.zip/file
CHỨC NĂNG:

- FIX LAG FREE FIRE OB17  MỚI NHẤT.

- 4 FILE DATA FIX LAG

+ FILE FLFF OB17 TB 1: GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, TÍCH HỢP BỘ MỞ RỘNG CHỈ CÓ TRANG PHỤC, LOẠI BỎ BỘ MỞ RỘNG LIÊN QUAN TỚI SÚNG VÀ XE.

+ FILE FLFF OB17 TB 2: GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME

+ FILE FLFF OB17 YẾU 1GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN.

+ FILE FLFF OB17 YẾU 2GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN, ITEM MẶC ĐỊNH, XÓA MỌI THỨ KHÔNG CẦN THIẾT.

+ FILE FLFF OB17 CỰC YẾU: GIẢM NHẸ GAME, XÓA ẢNH, XÓA TẤT CẢ CHỨC NĂNG NGOÀI SẢNH CHỜ, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN, ITEM MẶC ĐỊNH, XÓA MỌI THỨ KHÔNG CẦN THIẾT.

- FILE FPS CAO:

+ TÍCH HỢP FPS CAO VÀO DATA FIX LAG

+ ỔN ĐỊNH FPS, TỐI ƯU ĐỒ HỌA.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- CÀI ĐẶT FIX LAG:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP FIX LAG VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "COM.DTS.FREEFIRETH" ẤN COPPY THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" VÀ ẤN SAO CHÉP.

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: