Thursday, 28 November 2019

DOWNLOAD MOD MAP LIÊN QUÂN PHIÊN BẢN VÔ TẬN HỎA LỰC - MAP GỐC GIẢM ĐỒ HỌA, GIẢM DUNG LƯỢNG NHẸ CHỈ 3MB

THÔNG TIN PHIÊN BẢN:

DOWNLOAD MOD MAP LIÊN QUÂN PHIÊN BẢN VÔ TẬN HỎA LỰC - MAP GỐC GIẢM ĐỒ HỌA, GIẢM DUNG LƯỢNG NHẸ CHỈ 3MBDUNG LƯỢNG:

51MB

LINK:- FIX LAG DATA:

+ FILE FIX LAG TB KÈM MOD MAP: http://www.mediafire.com/file/hv8xbn2x8xiiqj2/FILE_DATA_FIX_LAG_V1_TRUNG_B%25C3%258CNH.zip/file

+ FILE FIX LAG YẾU KÈM MOD MAP: http://www.mediafire.com/file/i3v8krizzhqihuz/FILE_DATA_FIX_LAG_V1_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

+ FILE FIX LAG CỰC YẾU KÈM MOD MAP: http://www.mediafire.com/file/pvfap6jn8xivdhx/FILE_DATA_FIX_LAG_V1_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

+ FILE CHỈ RIÊNG MOD 
MAPhttp://www.mediafire.com/file/tidaopzedn5w3fu/FILE_MOD_MAP_V1.zip/file

- FIX LAG OBB:

+ PHIÊN BẢN CÓ ÂM THANH: http://www.mediafire.com/file/pvkuzd5r9fdum6d/FILE_OBB_TRUNG_B%25C3%258CNH.zip/file

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH: http://www.mediafire.com/file/ejpw822tczdjwr5/FILE_OBB_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH, ICON TƯỚNG: http://www.mediafire.com/file/tusgnzve9y6sotb/FILE_OBB_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file
CHỨC NĂNG:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.32.1.5 PHIÊN BẢN VÔ TẬN HỎA LỰC

- FIX LAG DATA

+ XÓA ẢNH ĐĂNG NHẬP

+ XÓA ẢNH TƯỚNG.

+ XÓA NỀN SẢNH

+ XÓA AVATAR


MAP GỐC GIẢM ĐỒ HỌA, GIẢM DUNG LƯỢNG NHẸ CHỈ 3MB NHẸ HƠN MAP GỐC 40MB

+ MAP CHỈ CÓ TRONG CẤU HÌNH ĐỒ HỌA THẤP VÀ TRUNG BÌNH

+ GIÚP COMBAT MƯỢT TỶ LỆ FPS GIẬT LAG KHUNG HÌNH ỔN ĐỊNH KHÔNG GÂY GIẬT LAG.

+ PHIÊN BẢN DATA TB: KHÔNG XÓA ICON, AVATAR, ICON NGỌC, ĐIỆU NHẢY

+ PHIÊN BẢN DATA YẾU:  XÓA ICON, AVATAR, KHÔNG XÓA ICON NGỌC, ĐIỆU NHẢY

+ PHIÊN BẢN DATA  CỰC YẾU:  XÓA ICON, AVATAR, ICON NGỌC, ĐIỆU NHẢY

- 2 SỰ LỰA CHỌN GIỮA FIX LAG KÈM MOD MAP, VÀ CHỈ RIÊNG MOD MAP.

- FIX LAG OBB:

+ PHIÊN BẢN CÓ ÂM THANH

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH, ICON TƯỚNG


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- CÀI ĐẶT FIX LAG:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" TÌM ĐẾN THU MỤC "COM.GARENA.GAME.KGVN" VÀ XÓA THƯ MỤC NÀY ĐI.

+ BƯỚC 3: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "ANDROID" ẤN COPPY THƯ MỤC "ANDROID" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY" VÀ ẤN COPPY, NẾU MÁY CÓ HỎI GHI ĐÈ THÌ ẤN "ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ" VÀ "GHI ĐÈ"

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.

- CÀI ĐẶT OBB:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" TÌM ĐẾN THU MỤC "COM.GARENA.GAME.KGVN" VÀ XÓA THƯ MỤC NÀY ĐI.

+ BƯỚC 3: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "ANDROID" ẤN COPPY THƯ MỤC "ANDROID" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY" VÀ ẤN COPPY, NẾU MÁY CÓ HỎI GHI ĐÈ THÌ ẤN "ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ" VÀ "GHI ĐÈ"

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.

- CÀI ĐẶT MOD MAP:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "ANDROID" ẤN COPPY THƯ MỤC "ANDROID" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY" VÀ ẤN COPPY, NẾU MÁY CÓ HỎI GHI ĐÈ THÌ ẤN "ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ" VÀ "GHI ĐÈ"

+ BƯỚC 3: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: