Monday, 6 January 2020

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB19 V24 - TỐI ƯU ĐẤU TEAM, VÀO TRẬN SIÊU NHANH, CHƠI GAME SIÊU MƯỢT

THÔNG TIN:

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB19 V24 - TỐI ƯU ĐẤU TEAM, VÀO TRẬN SIÊU NHANH, CHƠI GAME SIÊU MƯỢTDUNG LƯỢNG:

 290KB


LINK:

FILE DATA ĂNG TEN ĐẦU: http://www.mediafire.com/file/yptve2f7h3w65ow/DATA_%25C4%2582NG_TEN_%25C4%2590%25E1%25BA%25A6U_OB19.zip/file


FILE DATA ĂNG TEN TAY: http://www.mediafire.com/file/frgal5812zolicn/DATA_%25C4%2582NG_TEN_TAY_OB19.zip/file

- FILE FLFF OB19 TRUNG BÌNH : http://www.mediafire.com/file/9a2f8ketcwlulrq/FILE_DATA_FLFF_OB19_TB.zip/file

- FILE FLFF OB19 YẾU:  http://www.mediafire.com/file/40s3q6rzhd8mf1i/FILE_DATA_FLFF_OB19_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

- FILE FLFF OB19 CỰC YẾU 1: http://www.mediafire.com/file/vjq56i54yic0mnn/FILE_DATA_FLFF_OB19_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU_1.zip/file

- FILE FLFF OB19 CỰC YẾU 2: http://www.mediafire.com/file/sl45vqe1qsey0jk/FILE_DATA_FLFF_OB19_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU_2.zip/file

- FILE DATA PATCH MOD SKIN OB19 V4: http://www.mediafire.com/file/owybqu1g60b9807/DATA_PATCH_MOD_SKIN_V4.zip/file

- FILE DATA PATCH XÓA ICON VẬT PHẨM + XÓA SÚNGhttp://www.mediafire.com/file/j3w809kkmx07afk/FILE_PATCH_DATA_X%25C3%2593A_ICON_%252B_S%25C3%259ANG.zip/file

- FILE DATA PATCH XÓA ICON VẬT PHẨMhttp://www.mediafire.com/file/ca3ssjqzdy0nz2h/FILE_PATCH_DATA_X%25C3%2593A_ICON.zip/file

- FILE DATA PATCH XÓA SÚNG: http://www.mediafire.com/file/63iakjrdgstpftg/FILE_PATCH_DATA_X%25C3%2593A_S%25C3%259ANG.zip/file

- FILE DATA PATCHTHỬ NGHIỆM V2: http://www.mediafire.com/file/whisl34t6couq7q/DATA_PATCH_TH%25E1%25BB%25AC_NGHI%25E1%25BB%2586M.zip/file

- FPS CAO OB19 VIP MỚI V4http://www.mediafire.com/file/i84bmv7wg297m3m/FILE_DATA_FPS_CAO_OB19_V4.zip/file

CHỨC NĂNG:

- FIX LAG FREE FIRE OB19 MỚI NHẤT.

- 4 FILE DATA FIX LAG:

+ TỐI ƯU GIẢM DUNG LƯỢNG CỰC NHỎ CHO MÁY YẾU CHƠI CỰC MƯỢT.

+ TỐI ƯU ĐẤU TEAM 2 VÀ TEAM 4

+ FILE FLFF OB19 TB V24: FIX LAG TỐI ƯU CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA SKIN XE, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, BẢNG XẾP HANG, XÓA NỀN, ẢNH, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, XÓA TẤT CẢ CÁC ICON, AVATAR THỪA CỦA GAME.


+ FILE FLFF OB19 YẾU V24FIX LAG TỐI ƯU CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA SKIN XE, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN ĐẤU, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, BẢNG XẾP HANG, XÓA NỀN, ẢNH, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, XÓA TẤT CẢ CÁC ICON, AVATAR THỪA CỦA GAME.

+ FILE FLFF OB19 CỰC YẾU 1 V23: FIX LAG TỐI ƯU CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA SKIN XE, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN ĐẤU, XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, BẢNG XẾP HANG, XÓA NỀN, ẢNH, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, XÓA TẤT CẢ CÁC ICON, AVATAR THỪA CỦA GAME.


+ FILE FLFF OB19 CỰC YẾU 2 V24: FIX LAG TỐI ƯU CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA SKIN XE, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN ĐẤU, XÓA PHÔNG CHỮ, KHÔNG BAO GIỜ CẬP NHẬT BANNER QUẢNG CÁO, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, BẢNG XẾP HANG, XÓA NỀN, ẢNH, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, XÓA TẤT CẢ CÁC ICON, AVATAR THỪA CỦA GAME.

- FILE FPS CAO OB19 VIP MỚI:

+ TÍCH HỢP FPS CAO VÀO DATA FIX LAG

+ ỔN ĐỊNH FPS, TỐI ƯU ĐỒ HỌA.

+ VÀO TRẬN NHANH.

- FILE DATA ĂNG TEN - ATENNA:

+ ATENNA FULL NHÂN VẬT

FILE DATA PATCH MOD SKIN SÚNG, XE, CẬN CHIẾN, TRỢ THỦ PET

- FILE DATA  PATCH XÓA ICON VẬT PHẨM

- FILE DATA PATCH XÓA SÚNG

- FILE DATA PATCH THỬ NGHIỆM XÓA HÀNH ĐỘNG NHÂN VẬT


HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- CÀI ĐẶT FIX LAG:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP FIX LAG VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "COM.DTS.FREEFIRETH" ẤN COPPY THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" VÀ ẤN SAO CHÉP.

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: