Friday, 3 January 2020

DOWNLOAD MOD MENU APK FREE FIRE OB19 V13 - UPDATE NEW APK MOD, WALL HACK FULL, ANTIBAND PRO, AND MORE

THÔNG TIN:

DOWNLOAD MOD MENU APK FREE FIRE OB19 V13 - UPDATE NEW APK MOD, WALL HACK FULL, ANTIBAND PRO, AND MORE
DUNG LƯỢNG:

43.47 MB
LINK:- APK MOD MENU FREE FIRE 1.43.3 V13 VER 1 (44.47MB)http://www.mediafire.com/file/epefe5zpx7gjuma/MOD_APK_FIRE_OB19_1.43.3_V13_VER_1_-_MENU_MOD_V1.apk/file

- APK MOD MENU FREE FIRE 1.43.3 V13 VER 2 (48.71MB)http://www.mediafire.com/file/xov3xdmcmuxjaum/MOD_APK_FIRE_OB19_1.43.3_V13_VER_2_-_MENU_MOD_V2.apk/file

- APK MOD MENU FREE FIRE 1.43.3 V13 VER 3 (54.38MB)http://www.mediafire.com/file/fvoq5xdmkrt4rqs/MOD_APK_FIRE_OB19_1.43.3_V13_VER_3_-_MENU_MOD_V3.apk/file

- APK MOD FREE FIRE 1.43.3 V13 VER 4 (48.16MB)http://www.mediafire.com/file/zawtcgdhb11edam/MOD_APK_FIRE_OB19_1.43.3_V13_VER_4.apk/file- DATA ANTENNA HEAD 1.43.3: http://www.mediafire.com/file/zeic8h8t9xdpkgl/DATA_ANTENNA_HEAD_1.43.3.zip/file

- DATA MOD MAP PURGATORY 1.43.3http://www.mediafire.com/file/7jpjwefrb8p8snf/DATA_MOD_MAP_PURGATORY_1.43.3.zip/file

- DATA WALL HACK MAP PURGATORY 1.43.3http://www.mediafire.com/file/ze2f20nt45jdqcw/DATA_WALL_HACK_MAP_PURGATORY_1.43.3.zip/file

- VIRTUAL CHINA: https://files.pw/0q5xwivm07xz

- FILE FFID.TXT: http://www.mediafire.com/file/01lnbkjgoiqk91r/ffid.txt/file


- OBB FREE FIRE 1.43.3http://www.mediafire.com/file/dyi86zfpazzgc0t/OBB_OB19.zip/file


CHỨC NĂNG:

- UPDATE 4 MOD APK FREE FIRE OB19 1.43.3 V13

+ UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.3 V13 VER 1 - MENU MOD V1


+ UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.3 V13 VER 2 MENU MOD V2

+ UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.3 V13 VER 3 MENU MOD V3

+ UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.3 V13 VER 4 - NO MENU MOD - WALL HACK FULL

- DATA ANTENNA HEAD

- DATA MOD MAP PURGATORY


- DATA WALL HACK MAP PURGATORY

- AND MORE FUNCTION MOD MENU

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- INSTALLING APK:

+ Uninstall the version FF is using on the device

+ Download Apk and install.

+ Download Obb to decompress inside with the directory "com.dts.freefireth". Copy the folder and enter the "Device memory / Android / obb /" link

+ Enter the game.


Previous Post
Next Post

post written by:

3 comments:

  1. Chĩnh mod toàn văng game

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  3. cho menu mod v1, v2, v3 quản trị viên tiêu chuẩn mới nhất, không phải màu hồng, không phải hack tường ... như phiên bản lửa miễn phí 1.43.3 phiên bản 5 ... điểm yếu của menu mod vũ khí cận chiến (sofgun, mp40) ít gây chết người hơn. vui lòng cập nhật sát thương vũ khí cận chiến ...

    ReplyDelete