Friday, 11 December 2020

DOWNLOAD MOD DATA FREE FIRE MAX 2.56.X V2 MỚI NHẤT - XUYÊN TƯỜNG V2, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.

THÔNG TIN:

DOWNLOAD MOD DATA FREE FIRE MAX 2.56.X V2 MỚI NHẤT -  XUYÊN TƯỜNG V2, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.
DUNG LƯỢNG:

MB
LINK:


- FFMAX WALLHACK V2.ZIPTẠI ĐÂY
CHỨC NĂNG:

- ĐI XUYÊN TƯỜNG - WALL HACK V2.

- NGƯỜI HỒNG - PINK BODY.

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- WORK IN ALL RANK/CLASSIC.

- WORK IN ALL MAP.

- NO BAND.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: