Wednesday, 6 January 2021

DOWNLOAD APP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA ANTENNA CHO FREE FIRE 1.57.X/1.56.X VÀ FREE FIRE MAX 2.56.X

THÔNG TIN:

DOWNLOAD APP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA ANTENNA CHO FREE FIRE 1.57.X/1.56.X VÀ FREE FIRE MAX 2.56.X
DUNG LƯỢNG:

14kB
LINK:- APP ANTENNA RCTẠI ĐÂY

CHỨC NĂNG:

- MOD DATA ANTENNA FREE FIRE 1.57.X/1.56.X FREE FIRE MAX 2.56.X

- MOD DATA ANTENNA HEAD.

MOD DATA ANTENNA HAND.
- WORK IN ALL MAP.

- NO BAND.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- DATA FULL INSTALLATION FREE FIRE 1.56.2:

+ DELETE THE FOLDER "COM.DTS.FREEFIRETH" ON THE DEVICE IN THE LINE "ANDROID/DATA/"

+ DOWNLOAD ANTENNA DATA AND EXTRACT.

+ AFTER SUCCESSFULLY EXTRACT, THERE WILL BE THE CARD "COM.DTS.FREEFIRETH". PLEASE COPY THE FOLDER "COM.DTS.FREEFIRETH" TO THE PARTY "ANDROID/DATA /"

+ IN THE GAME.

- CÀI ĐẶT DATA ATENNA FREE FIRE MAX 2.56.1:

+ XÓA THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIREMAX" TRÊN MÁY Ở TRONG ĐƯỜNG DẪN ANDROID/DATA/"

+ TẢI DATA ANTENNA VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ SAU KHI GIẢI NÉN THÀNH CÔNG BÊN TRONG SẼ CÓ THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIREMAX". VUI LÒNG SAO CHÉP THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIREMAX" ĐẾN BÊN TRONG ĐƯỜNG DẪN "ANDROID/DATA/"

+ VÀO GAME.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: