Wednesday, 13 January 2021

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN FIX LAG OBB FREE FIRE OB25 1.58.X SIÊU MƯỢT - XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA MAP TỚI 99%

THÔNG TIN:

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN FIX LAG OBB FREE FIRE OB25 1.58.X SIÊU MƯỢT - XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA MAP TỚI 99%

DUNG LƯỢNG:

MB
LINK:

- APK FREE FIRE 1.58.XTẠI ĐÂY

- OBB V1
TẠI ĐÂY

- OBB V1 NO PINKTẠI ĐÂY

- OBB V2TẠI ĐÂY

- OBB V2 - NO PINKTẠI ĐÂY
CHỨC NĂNG:

- FIX LAG V1: NGƯỜI HỒNG, GIẢM VÀ XÓA ĐỒ HỌA 90%

- FIX LAG V1 - NO PINK: GIẢM VÀ XÓA ĐỒ HỌA 90%

- FIX LAG V2: NGƯỜI HỒNG, GIẢM VÀ XÓA ĐỒ HỌA 99%

- FIX LAG V2- NO PINK : GIẢM VÀ XÓA ĐỒ HỌA 99%

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: