Thursday, 14 January 2021

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN FIX LAG OBB FREE FIRE MAX 2.56.X SIÊU MƯỢT - XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA MAP TỚI 99%

THÔNG TIN:

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN FIX LAG OBB FREE FIRE MAX 2.56.X SIÊU MƯỢT - XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA MAP TỚI 99%


DUNG LƯỢNG:

700 MB
LINK:- OBB V1
TẠI ĐÂY

- OBB V1 NO PINKTẠI ĐÂY

CHỨC NĂNG:

- FIX LAG V1: NGƯỜI HỒNG, GIẢM VÀ XÓA ĐỒ HỌA 99%

- FIX LAG V1 - NO PINK: GIẢM VÀ XÓA ĐỒ HỌA 99%


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: