Thursday, 28 January 2021

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN MOD SKIN FREE FIRE OB25 1.56.7/1.57.4/1.58.2 V9 CỰC ĐẸP VỚI 90 FILE DATA MOD SKIN KHÁC NHAU

THÔNG TIN:

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN MOD SKIN FREE FIRE OB25 1.56.7/1.57.4/1.58.2 V9 CỰC ĐẸP VỚI 90 FILE DATA MOD SKIN KHÁC NHAUDUNG LƯỢNG:

588MB


LINK:
APP MOD FULL SKIN FREE FIRE:

+ APP MOD SKIN SÚNGTẠI ĐÂY


DATA FULL BỘ MỞ RỘNG FREE FIRE 1.56.7/1.57.4/1.58.2:

+ FILE DATA FULL BỘ MỞ RỘNG: TẠI ĐÂY

- DATA MOD QUẦN ÁO :

+ 60 FILE DATA MOD QUẦN ÁO TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 61TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 62TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 63TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 64TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 65TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 66TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 67TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 68TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 69TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 70TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 71TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 72TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 73TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 74TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 75TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 76TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 77: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 78TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 79TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 80TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 81  (NEW)TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 82  (NEW)TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 83  (NEW)TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 84  (NEW)TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 85  (NEW)TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 86  (NEW)TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 87  (NEW)TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 88  (NEW)TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 89  (NEW)TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 90  (NEW)TẠI ĐÂY


CHỨC NĂNG:

- UPDATEFILE DATA MOD SKIN KHÔNG FIX LAG CẦN BỘ MỞ RỘNG MỚI NHẤT DÀNH CHO PHIÊN BẢN 1.56.7/1.57.4/1.58.2

- MOD SKIN QUẦN ÁO - MOD CLOTHES


- MOD SKIN BALO - MOD BACKPACK

HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- CÀI ĐẶT MOD MAP:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP MOD SKIN VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "COM.DTS.FREEFIRETH" ẤN COPPY THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" VÀ ẤN CÀI ĐÈ.

+ BƯỚC 3: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: