Tuesday, 9 February 2021

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN FIX LAG OBB FREE FIRE OB26 1.59.X SIÊU MƯỢT VỚI 2 BẢN DÀNH CHO MÁY 2BIT VÀ 64 BIT

THÔNG TIN:

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN FIX LAG OBB FREE FIRE OB26 1.59.X SIÊU MƯỢT VỚI 2 BẢN DÀNH CHO MÁY 2BIT VÀ 64 BITDUNG LƯỢNG:

600 MB
LINK:- OBB DÀNH CHO MÁY 64BIT (2019114135)TẠI ĐÂY

- OBB DÀNH CHO MÁY 32BIT (2019114132)TẠI ĐÂY
CHỨC NĂNG:

- FIX LAG OBB FREE FIRE OB26 DÀNH CHO MÁY 64BIT

FIX LAG OBB FREE FIRE OB26 DÀNH CHO MÁY 32BIT

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: