Saturday, 17 April 2021

DOWNLOAD MOD DATA FREE FIRE MAX OB27 2.60.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.

THÔNG TIN:

DOWNLOAD MOD DATA FREE FIRE MAX OB27 2.60.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.DUNG LƯỢNG:

588 MB
LINK:

- APK FREE FIRE MAX OB27 2.60.X 32 BITTẠI ĐÂY

+ DATA FF MAX WALL HACK ĐUÔI 
2019112182TẠI ĐÂY

- APK FREE FIRE MAX OB27 2.60.X 64 BITTẠI ĐÂY

+ DATA FF 
MAX WALL HACK ĐUÔI 2019112183TẠI ĐÂY

- FREE FIRE MAX 2.60.X:

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY

- APP TỰ ĐỘNG CÀI DATA ANTENNA:

APP DATA ANTENNATẠI ĐÂY

CHỨC NĂNG:

- ĐI XUYÊN TƯỜNG - WALL HACK.- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- WORK IN ALL RANK/CLASSIC.

- WORK IN ALL MAP.

- NO BAND.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: