Friday, 16 April 2021

DOWNLOAD MOD DATA FREE FIRE OB27 1.60.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V2 GIỮ LẠI NHÀ, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK, KHÔNG KHÓA/ NICK.

THÔNG TIN:

DOWNLOAD MOD DATA FREE FIRE OB27 1.60.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V2 GIỮ LẠI NHÀ, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK, KHÔNG KHÓA/ NICK.DUNG LƯỢNG:

588 MB
LINK:

- APK FREE FIRE 1.60.XTẠI ĐÂY

+ DATA FF WALL HACK V1
TẠI ĐÂY

+DATA FF WALL HACK V2TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY

- APP TỰ ĐỘNG CÀI DATA ANTENNA:

APP DATA ANTENNATẠI ĐÂY

CHỨC NĂNG:

- ĐI XUYÊN TƯỜNG V2 - WALL HACK V2.- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- WORK IN ALL RANK/CLASSIC.

- WORK IN ALL MAP.

- NO BAND.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: