Friday, 13 August 2021

DOWNLOAD MOD IPA FREE FIRE OB29 1.64.X CHO IPHONE IOS - ĐI XUYÊN ĐÁ, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.

THÔNG TIN:

DOWNLOAD MOD IPA FREE FIRE OB29 1.64.X CHO IPHONE IOS - ĐI XUYÊN ĐÁ, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.
DUNG LƯỢNG:

588 MB
LINK:

- IPA MOD FF THƯỜNG V3 IOS - WALL HACK STONE (LINK MEDIAFIRE)TẠI ĐÂY+ DATA FF XÓA CÂY CỎ TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

CHỨC NĂNG:

- DÀNH CHO HỆ ĐIỀU HÀNH IPHONE IOS ĐÃ JB VÀ CHƯA JB

- ĐI XUYÊN ĐÁ - WALL HACK STONE- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- NGƯỜI HỒNG - PINK BODY

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- WORK IN ALL RANK/CLASSIC.

- WORK IN ALL MAP.

- NO BAND.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: