Wednesday, 8 September 2021

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN FIX LAG V19 FREE FIRE OB29 1.64.11 NHIỀU DATA HỖ TRỢ LEO RANK. KHÔNG KHÓA ACC. XUYÊN BOM KEO. TÌM VSS X. XUYÊN BO, TRỜI TỐI.

THÔNG TIN:

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN FIX LAG V19 FREE FIRE OB29 1.64.11 NHIỀU DATA HỖ TRỢ LEO RANK. KHÔNG KHÓA ACC. XUYÊN BOM KEO. TÌM VSS X. XUYÊN BO, TRỜI TỐI.



DUNG LƯỢNG:

588 MB



LINK:








Free Fire Thường 

Fix Lag Full v19TẠI ĐÂY



Fix Lag Yếu v19TẠI ĐÂY





File Antena ĐầuTẠI ĐÂY



File Antena VaiTẠI ĐÂY


File Antena TayTẠI ĐÂY



File Hỗ Trợ OneShotTẠI ĐÂY


File Tìm Vật Phẩm Sự KiệnTẠI ĐÂY



File Xóa Bo Tử ChiếnTẠI ĐÂY



File Hiệu Ứng Kill Sọ ĐầuTẠI ĐÂY





File Combo Xuyên Keo-K98z-Đạn Súng TỉaTẠI ĐÂY



File Combo Xuyên Keo-M82B-Đạn Súng TỉaTẠI ĐÂY



File Combo Xuyên Keo-M82B-Đạn Tỉa-Giảm Thanh-Đồ 3-Xu Hồi Sinh-Máu-Bom Keo-NổTẠI ĐÂY



File Combo Xuyên Keo-M82B-Đạn Tỉa-Đồ 3-Xu Hồi Sinh-Bom Keo,NổTẠI ĐÂY



File Combo Tìm Đồ 3-Xu Hồi Sinh-Bom Keo-Đạn Súng Tỉa-Súng NgắmTẠI ĐÂY





File Combo Tìm Đồ 3-Bom Keo-Xu Hồi SinhTẠI ĐÂY



File Combo Tìm Đồ 3-Bom Keo-Xu Hồi Sinh-Súng VecTorTẠI ĐÂY


File Combo Tìm Máu-Xu Hồi Sinh-Bom KeoTẠI ĐÂY



File Tìm Súng FaMas Nâng CấpTẠI ĐÂY





File Tìm Súng Vss Nâng CấpTẠI ĐÂY



File Tìm Súng K98z Nâng CấpTẠI ĐÂY



File Combo Tìm Sung M82B-Đạn Súng Tỉa: TẠI ĐÂY




File Xuyên Bom Keo: TẠI ĐÂY


File Bom Keo Mini: TẠI ĐÂY


File Bom Keo Ván Nghiêng: TẠI ĐÂY


File Tìm Súng M14 Nâng Cấp: TẠI ĐÂY


File Tìm Súng MP5 Nâng Cấp: TẠI ĐÂY



File Tìm súng AWM Nâng Cấp: TẠI ĐÂY



File Tìm Máu: TẠI ĐÂY


File Tìm Xu Hồi Sinh: TẠI ĐÂY



File Xóa Map 2.0: TẠI ĐÂY


File Nhấp Nhô Tô Cô: TẠI ĐÂY


File Combo Tìm K98z-Đồ 3-Bom Keo-Xóa Bo Tử Chiến-Giảm Thanh-Xu Hồi Sinh-Ổn Định Dame: TẠI ĐÂY


File Combo Tìm VecTor-Đồ 3-Bom Keo-Đạn Tiểu Liên-Ổn Định DaMe: TẠI ĐÂY


File Antena Xanh : TẠI ĐÂY


File Antena Vàng: TẠI ĐÂY



File Combo Xuyên Keo-Antena Thính Xanh: TẠI ĐÂY



File Combo Xuyên Keo-Định Vị Esp Name: TẠI ĐÂY



File Định Vị Esp Name: TẠI ĐÂY




File Combo Esp Name-Xu-Đồ 3-Bom Keo-Máu: TẠI ĐÂY


File Combo Esp Name-Xuyên Keo-Xóa Bo Tử Chiến: TẠI ĐÂY


File Combo Esp Name-Xuyên Keo-M82B-Đạn Súng Tỉa: TẠI ĐÂY



File Combo Esp Name-M82B-Đạn Súng Tỉa: TẠI ĐÂY



File Combo Esp Name-K98z-Đạn Súng Tỉa: TẠI ĐÂY


File FF Max Combo Esp Name-Bom Keo Mini-M82B-Đạn : TẠI ĐÂY



















Facebook Admin Tại Đây

Fanpanfe Nhóm Tại Đây

Liên Hệ Mua Hack Tại Đây







CHỨC NĂNG:










- NHƯ VIDEO




HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO




Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: