Sunday, 19 September 2021

DOWNLOAD UPDATE MOD DATA ESP NAME, DATA ANTENNA MÀU THÍNH ĐỊNH VỊ ĐỊCH XUYÊN MAP CHO FREE FIRE OB29 1.64.13/2.64.13 MỚI NHẤT - KHÔNG KHÓA NICK

THÔNG TIN:

DOWNLOAD UPDATE MOD DATA ESP NAME, DATA ANTENNA MÀU THÍNH ĐỊNH VỊ ĐỊCH XUYÊN MAP CHO FREE FIRE OB29 1.64.13/2.64.13 MỚI NHẤT - KHÔNG KHÓA NICK

DUNG LƯỢNG:

MB
LINK:


- FF THƯỜNG 1.64.13:


- DATA ESP NAME KHÔNG HỖ TRỢ DATA ANTENNATẠI ĐÂY

--------------------------------------------------------------------------------

- DATA ESP NAME HỖ TRỢ DATA ANTENNATẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA THƯỜNG HỖ TRỢ CHƠI ESP NAME:

1. DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

2. DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY

3. DATA ANTENNA VAITẠI ĐÂY

----------------------------------------------------------------------------

+ DATA ANTENNA THÍNH VÀNG TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA THÍNH XANH TẠI ĐÂY

- FF MAX 2.46.13: 


- DATA ESP NAME KHÔNG HỖ TRỢ DATA ANTENNA TẠI ĐÂY

-----------------------------------------------------------------------------------

- DATA ESP NAME HỖ TRỢ DATA ANTENNA TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA THƯỜNG HỖ TRỢ CHƠI ESP NAME:

1. DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

2. DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY

3. DATA ANTENNA VAITẠI ĐÂY

------------------------------------------------------------------------------

+ DATA ANTENNA THÍNH VÀNG TẠI ĐÂY


+ DATA ANTENNA THÍNH XANH TẠI ĐÂY


CHỨC NĂNG:

- DATA ESP NAME CHO FREE FIRE OB29 1.64.13

- DATA ESP NAME CHO FREE FIRE MAXOB29 2.64.13

- WORK IN ALL RANK/CLASSIC.

- WORK IN ALL MAP.

- NO BAND.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: