Thursday, 21 October 2021

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN MOD SKIN FREE FIRE OB30 1.66.1/2.66.2 V19 CỰC ĐẸP - MOD SKIN QUẦN ÁO, SKIN SÚNG, HÀNH ĐỘNG, KHÔNG LỖI TÌM TRẬN

THÔNG TIN:

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN MOD SKIN FREE FIRE OB30 1.66.1/2.66.2 V19 CỰC ĐẸP - MOD SKIN QUẦN ÁO, SKIN SÚNG, HÀNH ĐỘNG, KHÔNG LỖI TÌM TRẬN








DUNG LƯỢNG:

3MB
LINK:









DATA FULL BỘ MỞ RỘNG FREE FIRE 1.66.X:

+ FILE DATA FULL BỘ MỞ RỘNG: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA MOD SKIN: TẠI ĐÂY


DATA FULL BỘ MỞ RỘNG FREE FIRE MAX 2.66.X:

+ FILE DATA FULL BỘ MỞ RỘNG: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA MOD SKIN: TẠI ĐÂY






- DATA MOD SKIN FF THƯỜNG:



















+ FILE DATA MOD FULL SKIN QUẦN ÁO V16TẠI ĐÂY


+ FILE DATA MOD FULL SKIN SÚNG V16TẠI ĐÂY



+ FILE DATA MOD FULL SKIN QUẦN ÁO V17TẠI ĐÂY


+ FILE DATA MOD FULL SKIN SÚNG V17TẠI ĐÂY



+ FILE DATA MOD FULL SKIN QUẦN ÁO V18TẠI ĐÂY


+ FILE DATA MOD FULL SKIN SÚNG V18TẠI ĐÂY


+ FILE DATA MOD FULL SKIN QUẦN ÁO V19TẠI ĐÂY


+ FILE DATA MOD FULL SKIN SÚNG V19TẠI ĐÂY




- DATA MOD SKIN FF MAX:
















+ FILE DATA MOD FULL SKIN V16TẠI ĐÂY



+ FILE DATA MOD FULL SKIN V17TẠI ĐÂY


+ FILE DATA MOD FULL SKIN V18TẠI ĐÂY


+ FILE DATA MOD FULL SKIN V19TẠI ĐÂY

CHỨC NĂNG:


- MOD SKIN QUẦN ÁO - MOD CLOTHES

- MOD SKIN KHINH KHÍ CẦU - MOD ZEPPELIN

- MOD THÍNH - MOD AIR DROP

- MOD SKIN THÚ - MOD SKIN PET

- MOD SKIN SÚNG - MOD SKIN GUNS

- MOD SKIN CẬN CHIẾN - MOD SKIN MELEE

- MOD SKIN BOOM KEO - MOD SKIN ICE WALL

- MOD SKIN HÒM XÁC - MOD SKIN LOOT BOOX

- MOD SKIN VÁN TRƯỢT - MOD SKIN SURFBOARD

- MOD SKIN MÁY BAY - MOD SKIN AIR PLANE

- MOD SKIN XE - MOD SKIN VEHECLE

- MOD HÀNH ĐỘNG - MOD EMOTE















HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO












Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: