Wednesday, 21 September 2022

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE - FREE FIRE MAX OB36 🔥 UPDATE DATA FIX LAG OB36 MỚI NHẤT SIÊU MƯỢT

THÔNG TIN:

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE - FREE FIRE MAX OB36 🔥 UPDATE DATA FIX LAG OB36 MỚI NHẤT SIÊU MƯỢT

DUNG LƯỢNG:

MBLINK:- FF THƯỜNG:


+ FIX LAG CÓ ĐỒTẠI ĐÂY


+ FIX LAG KHÔNG CÓ ĐỒTẠI ĐÂY


- FF MAX:


+ FIX LAG CÓ ĐỒTẠI ĐÂY


+ FIX LAG KHÔNG CÓ ĐỒTẠI ĐÂY
---------------------------------------------------------


Chức năng:


- NHƯ VIDEO


- FIX LAG


- TỐI ƯU FPS


- KHÔNG BAND ID


- KHÔNG GHIM ACC

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: