Sunday, 23 June 2019

DOWNLOAD TỔNG HỢP FIX LAG FIREE FIRE OB15 MỚI NHẤT VÀ MOD MÀU NGƯỜI: XANH, ĐỎ TRẮNG, VÀNG, BẢY MÀU

THÔNG TIN:

DOWNLOAD TỔNG HỢP FIX LAG FIREE FIRE OB15 MỚI NHẤT VÀ MOD MÀU NGƯỜI: XANH, ĐỎ TRẮNG, VÀNG, BẢY MÀU
DUNG LƯỢNG:

 31MB


LINK:


- FILE FLFF 1.35.0 TRUNG BÌNH: http://www.mediafire.com/file/bjv3wsyv1y0vv3y/FLFFOB15_TB.zip/file

- FILE FLFF 1.35.0 YẾU: http://www.mediafire.com/file/5nf9go414ee2jh6/FLFFOB15_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

- FILE FLFF 1.35.0 CỰC YẾU: http://www.mediafire.com/file/myshj627fk844ig/FLFFOB15_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

- FILE DATA NGƯỜI XANH: http://www.mediafire.com/file/l8p5zzb954rxn25/Ng%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di_Xanh.zip/file

- FILE DATA NGƯỜI BẢY MÀU: http://www.mediafire.com/file/9x45jj2r5cg85j9/Ng%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di_B%25E1%25BA%25A3y_M%25C3%25A0u.zip/file

- FILE DATA NGƯỜI VÀNG: http://www.mediafire.com/file/ox0763f8968330l/Ng%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di_V%25C3%25A0ng.zip/file

- FILE DATA NGƯỜI ĐỎ: http://www.mediafire.com/file/6gin2tdgg7gp4dt/Ngu%25E1%25BB%259Di_%25C4%2590%25E1%25BB%258F.zip/file

- FILE DATA NGƯỜI TRẮNG:  http://www.mediafire.com/file/azf16f8v9x895dx/Ng%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di_Tr%25E1%25BA%25AFng.zip/file
CHỨC NĂNG:

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB15 1.35.0 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 23/6/2019.

- FILE FLFF 1.35.0 TRUNG BÌNH: XÓA ẢNH, XÓA NỀN SẢNH, GIẢM THẺ VÔ CỰC, GIẢM NHẸ DATA GAME, ĐÁ TRẮNG...

- FILE FLFF 1.35.0 YẾU: XÓA TẤT CẢ CÁC CHỨC NĂNG SẢNH CHỜ TRỪ PHẦN SỰ KIỆN, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA GIÁP MŨ BALO TRONG TRẬN...

- FILE FLFF 1.35.0 CỰC YẾU: XÓA TẤT CẢ CÁC CHỨC NĂNG SẢNH CHỜ, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA GIÁP MŨ BALO TRONG TRẬN...

- FILE DATA NGƯỜI TRẮNG: TOÀN BỘ TRANG PHỤC MỞ RỘNG MÀU TRẮNG.

- FILE DATA NGƯỜI XANH: TOÀN BỘ TRANG PHỤC MỞ RỘNG MÀU XANH.

- FILE DATA NGƯỜI BẢY MÀU: TOÀN BỘ TRANG PHỤC MỞ RỘNG BẢY MÀU.

- FILE DATA NGƯỜI VÀNG: TOÀN BỘ TRANG PHỤC MỞ RỘNG MÀU VÀNG.

- FILE DATA NGƯỜI ĐỎ: TOÀN BỘ TRANG PHỤC MỞ RỘNG MÀU ĐỎG.

- CHỈ CẦN CÀI APK KHÔNG CẦN CÀI FIX LAG.

- CHỈ LÀ FIX LAG NÊN AE KHÔNG LO KHÓA NICK NHA.


HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- CÀI ĐẶT FIX LAG:

+ BƯỚC 1: GỠ CÀI ĐẶT FREE FIRE TRÊN MÁY ĐỐI VỚI BẢN GỐC, CÒN ĐỐI VỚI CÁC BẠN ĐÃ CÀI BẢN APK LITE CỦA MÌNH RỒI THÌ CHỈ CẦN LÀM BƯỚC 2.
+ BƯỚC 2: TẢI APK FREE FIRE LITE VỀ VÀ CÀI ĐẶT.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: