Thursday, 22 August 2019

DOWNLOAD APK FREE FIRE 1.39.2 LITE V9 XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA KẾT HỢP GIỮA MAP GỐC VÀ MAP XI MĂNG

THÔNG TIN:

DOWNLOAD APK FREE FIRE 1.39.2 LITE V9 XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA KẾT HỢP GIỮA MAP GỐC VÀ MAP XI MĂNGDUNG LƯỢNG:

 67MB


LINK:


- APK FREE FIRE 1.39.2 LITE V9: http://www.mediafire.com/file/o0ai7yeusemmhe1/FREE_FIRE_1.39.3_LITE_V9.apk/file

- APK FREE FIRE 1.39.2 LITE V9 MỞ KHÓA: http://www.mediafire.com/file/is3rz28n8a9h1r8/FREE_FIRE_1.39.3_LITE_V9_M%25E1%25BB%259E_KH%25C3%2593A.apk/file

- APK FREE FIRE 1.39.2 LITE V9 PINK BODY: http://www.mediafire.com/file/i33zdobfai8owld/FREE_FIRE_1.39.3_LITE_V9_NG%25C6%25AF%25E1%25BB%259CI_H%25E1%25BB%2592NG.apk/file

- APK FREE FIRE 1.39.2 LITE V9 PINK BODY MỞ KHÓA: http://www.mediafire.com/file/scbvnk59wsw1vbi/FREE_FIRE_1.39.3_LITE_V9_NG%25C6%25AF%25E1%25BB%259CI_H%25E1%25BB%2592NG_M%25E1%25BB%259E_KH%25C3%2593A.apk/file

- FILE FLFF OB17 TRUNG BÌNH 1http://www.mediafire.com/file/sddojswi3wgiqyn/FLFF_OB17_TB1.zip/file

- FILE FLFF OB17 TRUNG BÌNH 2: http://www.mediafire.com/file/wk35kdddjx7yziv/FLFF_OB17_TB2.zip/file

- FILE FLFF OB17 YẾU: http://www.mediafire.com/file/rz2cmlgn74atmek/FLFF_OB17_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

- FILE FLFF OB17 CỰC YẾU: http://www.mediafire.com/file/svquue2ggvig86e/FLFF_OB17_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file


CHỨC NĂNG:

- FIX LAG FREE FIRE OB17 1.39.1 MỚI NHẤT.

- APK FREE FIRE 1.39.2 LITE V7:

+ FIX LAG TỪ SẢNH CHỜ TỚI TRONG MAP ĐẤU.

+ GIẢM SẢNH CHỜ

XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA MAP ĐẤU 1024 LẦN KẾT HỢP GIỮA MAP GỐC VÀ MAP XI MĂNG

+ VÀ NHIỀU CHỨC NĂNG KHÁC TRONG MAP.

+ APK ĐƯỢC LÀM THEO TIẾN TRÌNH MỚI CẢI THIỆN KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH GAME CHO DÒNG MÁY YẾU KHÔNG CÒN GIẬT LAG.

+ TÍCH HỢP FPS CAO, TỐI ƯU KHUNG HÌNH CHO MƯỢT MÀ.

+ TỐI ƯU TEAM 2, TEAM 4 HẾT GIẬT LAG CỰC NGON CỰC MƯỢT.

+ CÓ APK NGƯỜI HỒNG VÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG CHO AE LỰA CHỌN.

- FILE FLFF 1.39.2 TB 1: GIẢM NHẸ DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, TÍCH HỢP BỘ MỞ RỘNG

- FILE FLFF 1.39.2 TB 2: GIẢM NHẸ DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME

- FILE FLFF 1.39.2 YẾU: GIẢM NHẸ DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN.

- FILE FLFF 1.39.2 CỰC YẾU: GIẢM NHẸ DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA TẤT CẢ CHỨC NĂNG NGOÀI SẢNH CHỜ, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN.

- CHỈ LÀ FIX LAG NÊN AE KHÔNG LO KHÓA NICK NHA.


HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- CÀI ĐẶT FIX LAG:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP FIX LAG VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "COM.DTS.FREEFIRETH" ẤN COPPY THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" VÀ ẤN SAO CHÉP.

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: