Thursday, 29 August 2019

DOWNLOAD APK FREE FIRE 1.39.3 LITE V16 BẢN FIX LAG CỰC KỲ MƯỢT VÀ 4 FILE DATA FIX LAG MỚI NHẤT

THÔNG TIN:

DOWNLOAD APK FREE FIRE 1.39.3 LITE V16 BẢN FIX LAG CỰC KỲ MƯỢT VÀ 4 FILE DATA FIX LAG MỚI NHẤT

DUNG LƯỢNG:

 68MB


LINK:- APK FREE FIRE 1.39.3 LITE  V16: http://www.mediafire.com/file/m7vvvhoi5j32k77/FREE_FIRE_1.39.3_LITE_V16.apk/file

- APK FREE FIRE 1.39.3 LITE V16 UNLOCKhttp://www.mediafire.com/file/salm4jqno6fdc60/FREE_FIRE_1.39.3_LITE_V16_UNLOCK.apk/file

- APK FREE FIRE 1.39.3 LITE V16 PINK BODYhttp://www.mediafire.com/file/j47fc2snfd49u8y/FREE_FIRE_1.39.3_LITE_V16_PINK_BODY.apk/file

- APK FREE FIRE 1.39.3 LITE V16 PINK BODY UNLOCKhttp://www.mediafire.com/file/sb5hu3c805ns9hh/FREE_FIRE_1.39.3_LITE_V16_PINK_BODY_UNLOCK.apk/file

- FILE FLFF OB17 TRUNG BÌNH 1http://www.mediafire.com/file/8q83ye4xra6m1ul/FLFF_OB17_TB1.zip/file

- FILE FLFF OB17 TRUNG BÌNH 2: http://www.mediafire.com/file/dv68vqymdxwsqze/FLFF_OB17_TB2.zip/file

- FILE FLFF OB17 YẾU: http://www.mediafire.com/file/ri8bb0vy7rgex3u/FLFF_OB17_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

- FILE FLFF OB17 CỰC YẾU: http://www.mediafire.com/file/k33lghsx296mqzt/FLFF_OB17_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

CHỨC NĂNG:

- FIX LAG FREE FIRE OB17 1.39.3 MỚI NHẤT.

- 2 PHIÊN BẢN APK FREE FIRE 1.39.3 LITE V16:

+ FIX LAG TỪ SẢNH CHỜ TỚI TRONG MAP ĐẤU.

XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA 2 MAP TỐI ĐA

+ VÀ NHIỀU CHỨC NĂNG KHÁC TRONG MAP.

+ APK ĐƯỢC LÀM THEO TIẾN TRÌNH MỚI CẢI THIỆN KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH GAME CHO DÒNG MÁY YẾU KHÔNG CÒN GIẬT LAG.

+ TÍCH HỢP FPS CAO, TỐI ƯU KHUNG HÌNH CHO MƯỢT MÀ.

+ TỐI ƯU TEAM 2, TEAM 4 HẾT GIẬT LAG CỰC NGON CỰC MƯỢT.

+ CÓ APK NGƯỜI HỒNG VÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG CHO AE LỰA CHỌN.

- 4 FILE DATA FIX LAG

+ FILE FLFF 1.39.3 TB 1: GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, TÍCH HỢP BỘ MỞ RỘNG

+ FILE FLFF 1.39.3 TB 2: GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME

+ FILE FLFF 1.39.3 YẾU: GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN.

+ FILE FLFF 1.39.3 CỰC YẾU: GIẢM NHẸ GAME, XÓA ẢNH, XÓA TẤT CẢ CHỨC NĂNG NGOÀI SẢNH CHỜ, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN.

- CHỈ LÀ FIX LAG NÊN AE KHÔNG LO KHÓA NICK NHA.


HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- CÀI ĐẶT FIX LAG:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP FIX LAG VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "COM.DTS.FREEFIRETH" ẤN COPPY THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" VÀ ẤN SAO CHÉP.

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: