Saturday, 31 August 2019

DOWNLOAD APK FREE FIRE 1.39.3 LITE V18 CỰC MƯỢT VÀ 4 FILE DATA FIX LAG MỚI NHẤT

THÔNG TIN:

DOWNLOAD APK FREE FIRE 1.39.3 LITE V18 CỰC MƯỢT VÀ 4 FILE DATA FIX LAG MỚI NHẤT

DUNG LƯỢNG:

 68MB


LINK:- APK FREE FIRE OB17 LITE V18 TB 1: http://www.mediafire.com/file/djb7p65scq4mdyb/FREE_FIRE_1.39.3_LITE_V18_TB1.apk/file

- APK FREE FIRE OB17 LITE V18 TB 2http://www.mediafire.com/file/mkjoo7vqa4pm945/FREE_FIRE_1.39.3_LITE_V18_TB2.apk/file

- APK FREE FIRE OB17 LITE V18 YẾU 1http://www.mediafire.com/file/qmp06h54kqgt4c6/FREE_FIRE_1.39.3_LITE_V18_Y%25E1%25BA%25BEU1.apk/file

- APK FREE FIRE OB17 LITE V18 YẾU 2: http://www.mediafire.com/file/9qg3wr8yef9erva/FREE_FIRE_1.39.3_LITE_V18_Y%25E1%25BA%25BEU2.apk/file

- APK FREE FIRE OB17 LITE V18 CỰC YẾU 1http://www.mediafire.com/file/3maly20dd6ge7cz/FREE_FIRE_1.39.3_LITE_V18_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU1.apk/file

- APK FREE FIRE OB17 LITE V18 CỰC YẾU 2: http://www.mediafire.com/file/l35tec60nce5d7v/FREE_FIRE_1.39.3_LITE_V18_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU_2.apk/file

- FILE FLFF OB17 TRUNG BÌNH 1http://www.mediafire.com/file/xnbbt10clozryv1/FLFF_OB17_TB1.zip/file

- FILE FLFF OB17 TRUNG BÌNH 2: http://www.mediafire.com/file/er2zj839w5anmtu/FLFF_OB17_TB2.zip/file

- FILE FLFF OB17 YẾU: http://www.mediafire.com/file/7jf0m5gaig3pjg6/FLFF_OB17_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

- FILE FLFF OB17 CỰC YẾU: http://www.mediafire.com/file/hgw6mvb15vxlk1w/FLFF_OB17_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

CHỨC NĂNG:

- FIX LAG FREE FIRE OB17 1.39.3 MỚI NHẤT.

-  6 FILE APK FREE FIRE 1.39.3 LITE V18:

+ FREE FIRE 1.39.3 LITE V18 TB 1: GIẢM SẢNH CHỜ, XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA TỐI ĐA ĐẢO CHỜ VÀ MAP ĐẢO QUÂN SỰ, MAP ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG ÍT HƠN. XÓA NGƯỜI, SÚNG, MÁY BAY, DÙ, VÁN TRƯỢT, PHƯƠNG TIỆN, BỆ PHÓNG.


+ FREE FIRE 1.39.3 LITE V18 TB 2: GIẢM SẢNH CHỜ, XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA TỐI ĐA ĐẢO CHỜ VÀ 2 MAP ĐẢO QUÂN SỰ, MAP ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG. XÓA NGƯỜI, SÚNG, MÁY BAY, DÙ, VÁN TRƯỢT, PHƯƠNG TIỆN, BỆ PHÓNG.

+ FREE FIRE 1.39.3 LITE V18 YẾU 1: GIẢM SẢNH CHỜ, XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA TỐI ĐA ĐẢO CHỜ VÀ 2 MAP ĐẢO QUÂN SỰ, MAP ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG. XÓA NGƯỜI, SÚNG, MÁY BAY, DÙ, VÁN TRƯỢT, PHƯƠNG TIỆN, BỆ PHÓNG, XÓA TẤT CẢ CÁC HÌNH ẢNH LOAD GAME, HÌNH NỀN SẢNH.

+ FREE FIRE 1.39.3 LITE V18 YẾU 2: GIẢM SẢNH CHỜ, XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA TỐI ĐA ĐẢO CHỜ VÀ 2 MAP ĐẢO QUÂN SỰ, MAP ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG. XÓA NGƯỜI, SÚNG, MÁY BAY, DÙ, VÁN TRƯỢT, PHƯƠNG TIỆN, BỆ PHÓNG, XÓA TẤT CẢ CÁC HÌNH ẢNH LOAD GAME, HÌNH NỀN SẢNH, XÓA HIỆU ỨNG ĐẠN TRONG GAME.


+ FREE FIRE 1.39.3 LITE V18 CỰC YẾU 1: GIẢM SẢNH CHỜ, XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA TỐI ĐA ĐẢO CHỜ VÀ 2 MAP ĐẢO QUÂN SỰ, MAP ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG. XÓA NGƯỜI, SÚNG, MÁY BAY, DÙ, VÁN TRƯỢT, PHƯƠNG TIỆN, BỆ PHÓNG, XÓA TẤT CẢ CÂY CỐI TRONG GAME.


+ FREE FIRE 1.39.3 LITE V18 CỰC YẾU 2: GIẢM SẢNH CHỜ, XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA TỐI ĐA ĐẢO CHỜ VÀ 2 MAP ĐẢO QUÂN SỰ, MAP ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG. XÓA NGƯỜI, SÚNG, MÁY BAY, DÙ, VÁN TRƯỢT, PHƯƠNG TIỆN, BỆ PHÓNG, XÓA TẤT CẢ CÁC HÌNH ẢNH LOAD GAME, HÌNH NỀN SẢNH, XÓA HIỆU ỨNG ĐẠN TRONG GAME, XÓA TẤT CẢ CÂY CỐI TRONG GAME.


+ TẤT CẢ CÁC APK LITE TRÊN ĐỀU ĐƯỢC TÍCH HỢP FPS CAO ẨN SẴN TRONG GAME MANG ĐẾN TRẢI NGHIỆM GAME MƯỢT MÀ HƠN.

+ TẤT CẢ CÁC APK LITE TRÊN ĐỀU ĐƯỢC TỐI ƯU HÓA CỰC TỐT CHO ĐẤU TEAM VÀ MANG LẠI SỰ MƯỢT MÀ TRẢI NGHIỆM GAME CỰC MƯỢT, VÀO TRẬN NHANH.

- 4 FILE DATA FIX LAG

+ FILE FLFF 1.39.3 TB 1: GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, TÍCH HỢP BỘ MỞ RỘNG

+ FILE FLFF 1.39.3 TB 2: GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME

+ FILE FLFF 1.39.3 YẾU: GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN.

+ FILE FLFF 1.39.3 CỰC YẾU: GIẢM NHẸ GAME, XÓA ẢNH, XÓA TẤT CẢ CHỨC NĂNG NGOÀI SẢNH CHỜ, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN.

- CHỈ LÀ FIX LAG NÊN AE KHÔNG LO KHÓA NICK NHA.


HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- CÀI ĐẶT FIX LAG:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP FIX LAG VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "COM.DTS.FREEFIRETH" ẤN COPPY THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" VÀ ẤN SAO CHÉP.

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.
Previous Post
Next Post

post written by:

1 comment: