Sunday, 1 September 2019

DOWNLOAD APK FREE FIRE 1.39.3 LITE V19 - XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA MAP TỐI ĐA VỚI MAP FULL XI MĂNG

THÔNG TIN:

DOWNLOAD APK FREE FIRE 1.39.3 LITE V19 - XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA MAP TỐI ĐA VỚI MAP FULL XI MĂNGDUNG LƯỢNG:

 67MB


LINK:- APK FREE FIRE OB17 LITE V19 1 MAP: http://www.mediafire.com/file/r9w3jsn5wwk1idg/FREE_FRIE_LITE_V19_1_MAP.apk/file

- APK FREE FIRE OB17 LITE V19 1 MAP PINK BODYhttp://www.mediafire.com/file/9ym28yiw5nlbbwg/FREE_FRIE_LITE_V19_1_MAP_PINK_BOY.apk/file

- APK FREE FIRE OB17 LITE V19 2 MAPhttp://www.mediafire.com/file/vpqtrqhmopvw71i/FREE_FRIE_LITE_V19_2_MAP.apk/file

- APK FREE FIRE OB17 LITE V19 2 MAP PINK BODYhttp://www.mediafire.com/file/dpzusm7r4j8g463/FREE_FRIE_LITE_V19_2_MAP_PINK_BODY.apk/file

- FILE FLFF OB17 TRUNG BÌNH 1http://www.mediafire.com/file/fmhdps9bljt7f3s/FLFF_OB17_TB1.zip/file

- FILE FLFF OB17 TRUNG BÌNH 2: http://www.mediafire.com/file/bleuy16s8ebluej/FLFF_OB17_TB2.zip/file

- FILE FLFF OB17 YẾU: http://www.mediafire.com/file/nphp458guc3kpbw/FLFF_OB17_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

- FILE FLFF OB17 CỰC YẾU: http://www.mediafire.com/file/q9h8cx6hlj365i2/FLFF_OB17_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

CHỨC NĂNG:

- FIX LAG FREE FIRE OB17 1.39.3 MỚI NHẤT.

-  4 FILE APK FREE FIRE 1.39.3 LITE V19:

+ FREE FIRE 1.39.3 LITE V19 1 MAP: XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA TỐI ĐA VỚI MAP FULL XI MĂNG ĐẢO CHỜ VÀ MAP ĐẢO QUÂN SỰ, MAP ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG ÍT HƠN. 

+ FREE FIRE 1.39.3 LITE V19 1 MAP PNK BODY: GIẢM SẢNH CHỜ, XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA TỐI ĐA VỚI MAP FULL XI MĂNG ĐẢO CHỜ VÀ MAP ĐẢO QUÂN SỰ, MAP ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG ÍT HƠN. XÓA NGƯỜI, SÚNG, MÁY BAY, DÙ, VÁN TRƯỢT, PHƯƠNG TIỆN, BỆ PHÓNG.

+ FREE FIRE 1.39.3 LITE V19 2 MAP: GIẢM SẢNH CHỜ, XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA TỐI ĐA VỚI MAP FULL XI MĂNG  ĐẢO CHỜ VÀ 2 MAP ĐẢO QUÂN SỰ, MAP ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG.

+ FREE FIRE 1.39.3 LITE V18 2 MAP PINK BODY: GIẢM SẢNH CHỜ, XÓA VÀ GIẢM ĐỒ HỌA TỐI ĐA VỚI MAP FULL XI MĂNG  ĐẢO CHỜ VÀ 2 MAP ĐẢO QUÂN SỰ, MAP ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG. XÓA NGƯỜI, SÚNG, MÁY BAY, DÙ, VÁN TRƯỢT, PHƯƠNG TIỆN, BỆ PHÓNG.

+ TẤT CẢ CÁC APK LITE TRÊN ĐỀU ĐƯỢC TÍCH HỢP FPS CAO ẨN SẴN TRONG GAME MANG ĐẾN TRẢI NGHIỆM GAME MƯỢT MÀ HƠN.

+ TẤT CẢ CÁC APK LITE TRÊN ĐỀU ĐƯỢC TỐI ƯU HÓA CỰC TỐT CHO ĐẤU TEAM VÀ MANG LẠI SỰ MƯỢT MÀ TRẢI NGHIỆM GAME CỰC MƯỢT, VÀO TRẬN NHANH.

- 4 FILE DATA FIX LAG

+ FILE FLFF 1.39.3 TB 1: GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, TÍCH HỢP BỘ MỞ RỘNG

+ FILE FLFF 1.39.3 TB 2: GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME

+ FILE FLFF 1.39.3 YẾU: GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN.

+ FILE FLFF 1.39.3 CỰC YẾU: GIẢM NHẸ GAME, XÓA ẢNH, XÓA TẤT CẢ CHỨC NĂNG NGOÀI SẢNH CHỜ, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN.

- CHỈ LÀ FIX LAG NÊN AE KHÔNG LO KHÓA NICK NHA.


HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- CÀI ĐẶT FIX LAG:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP FIX LAG VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "COM.DTS.FREEFIRETH" ẤN COPPY THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" VÀ ẤN SAO CHÉP.

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: