Tuesday, 3 September 2019

DOWNLOAD APK FREE FIRE 1.39.3 V21 - 4 PHIÊN BẢN DATA FIX LAG MỚI NHẤT VÀ FILE FPS CAO TÍCH HỢP

THÔNG TIN:

DOWNLOAD APK FREE FIRE 1.39.3 V21 - 4 PHIÊN BẢN DATA FIX LAG MỚI NHẤT VÀ FILE FPS CAO TÍCH HỢP
DUNG LƯỢNG:

 300KB


LINK:- FILE FLFF OB17 TRUNG BÌNH 1http://www.mediafire.com/file/4n9gv8oidm7kduw/FLFF_OB17_TB1.zip/file

- FILE FLFF OB17 TRUNG BÌNH 2: http://www.mediafire.com/file/23becn1r0fler0u/FLFF_OB17_TB2.zip/file

- FILE FLFF OB17 YẾU: http://www.mediafire.com/file/w1farr87qr8f30z/FLFF_OB17_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

- FILE FLFF OB17 CỰC YẾU: http://www.mediafire.com/file/d6y91hipfbhbz93/FLFF_OB17_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

- FPS CAO: http://www.mediafire.com/file/50hv2qarho7mzvp/FPS_CAO.zip/file
CHỨC NĂNG:

- FIX LAG FREE FIRE OB17  MỚI NHẤT.

- 4 FILE DATA FIX LAG

+ FILE FLFF 1.39.3 TB 1: GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, TÍCH HỢP BỘ MỞ RỘNG

+ FILE FLFF 1.39.3 TB 2: GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME

+ FILE FLFF 1.39.3 YẾU: GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN.

+ FILE FLFF 1.39.3 CỰC YẾU: GIẢM NHẸ GAME, XÓA ẢNH, XÓA TẤT CẢ CHỨC NĂNG NGOÀI SẢNH CHỜ, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN.

- FILE FPS CAO:

+ TÍCH HỢP FPS CAO VÀO DATA FIX LAG

+ ỔN ĐỊNH FPS, TỐI ƯU ĐỒ HỌA.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- CÀI ĐẶT FIX LAG:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP FIX LAG VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "COM.DTS.FREEFIRETH" ẤN COPPY THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" VÀ ẤN SAO CHÉP.

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: