DOWNLOAD FIX LAG DATA KẾT HỢP MOD MAP 2.0 MÙA 10 VÀO LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN LITE GIẢM DUNG LƯỢNG MÙA 12 - Game102.Top - Download Mod Game Android / IOS

DOWNLOAD FIX LAG DATA KẾT HỢP MOD MAP 2.0 MÙA 10 VÀO LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN LITE GIẢM DUNG LƯỢNG MÙA 12

THÔNG TIN PHIÊN BẢN:

DOWNLOAD FIX LAG DATA KẾT HỢP MOD MAP 2.0 MÙA 10 VÀO LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN LITE GIẢM DUNG LƯỢNG MÙA 12

DUNG LƯỢNG:

20MB

LINK:




- FIX LAG DATA:

+ FILE FIX LAG KÈM MOD MAP: http://www.mediafire.com/file/w3w43a8pw1xl1m5/FILE_FIX_LAG_LQ_V3.zip/file

+ FILE CHỈ RIÊNG MOD MAP: http://www.mediafire.com/file/ag3ql26549l6v86/MOD_MAP_V3.zip/file

- FIX LAG OBB:

+ PHIÊN BẢN CÓ ÂM THANH: http://www.mediafire.com/file/q9ny9io4h2rbugg/FILE_OBB_LQ_V2_-_C%25C3%2593_%25C3%2582M_THANH.zip/file

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH: http://www.mediafire.com/file/343gv8x93wqf4z7/FILE_OBB_LQ_V2_-_KH%25C3%2594NG_%25C3%2582M_THANH.zip/file

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH, ICON TƯỚNG: http://www.mediafire.com/file/31lmwxknsten1fj/FILE_OBB_LQ_V2_-_KH%25C3%2594NG_%25C3%2582M_THANH%252C_ICON.zip/file
CHỨC NĂNG:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.31.1.6 PHIÊN BẢN LITE GIẢM DUNG LƯỢNG MÙA 12

- FIX LAG DATA

+ XÓA ẢNH ĐĂNG NHẬP

+ XÓA ẢNH TƯỚNG.

+ XÓA NỀN SẢNH

+ XÓA AVATAR


+ MOD MAP TRONG SUỐT NHẸ CHỈ 2MB NHẸ HƠN MAP GỐC 40MB

+ MAP GIẢM VÀ XÓA ĐỒ HỌA.

+ MAP CHỈ CÓ Ở ĐỒ HỌA THẤP VÀ TRUNG BÌNH.

+ GIÚP COMBAT MƯỢT TỶ LỆ FPS GIẬT LAG KHUNG HÌNH ỔN ĐỊNH KHÔNG GÂY GIẬT LAG.

- 2 SỰ LỰA CHỌN GIỮA FIX LAG KÈM MOD MAP, VÀ CHỈ RIÊNG MOD MAP.

- FIX LAG OBB:

+ PHIÊN BẢN CÓ ÂM THANH

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH

+ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ ÂM THANH, ICON TƯỚNG

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- CÀI ĐẶT FIX LAG:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" TÌM ĐẾN THU MỤC "COM.GARENA.GAME.KGVN" VÀ XÓA THƯ MỤC NÀY ĐI.

+ BƯỚC 3: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "ANDROID" ẤN COPPY THƯ MỤC "ANDROID" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY" VÀ ẤN COPPY, NẾU MÁY CÓ HỎI GHI ĐÈ THÌ ẤN "ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ" VÀ "GHI ĐÈ"

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.

- CÀI ĐẶT OBB:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" TÌM ĐẾN THU MỤC "COM.GARENA.GAME.KGVN" VÀ XÓA THƯ MỤC NÀY ĐI.

+ BƯỚC 3: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "ANDROID" ẤN COPPY THƯ MỤC "ANDROID" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY" VÀ ẤN COPPY, NẾU MÁY CÓ HỎI GHI ĐÈ THÌ ẤN "ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ" VÀ "GHI ĐÈ"

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.

- CÀI ĐẶT MOD MAP:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "ANDROID" ẤN COPPY THƯ MỤC "ANDROID" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY" VÀ ẤN COPPY, NẾU MÁY CÓ HỎI GHI ĐÈ THÌ ẤN "ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ" VÀ "GHI ĐÈ"

+ BƯỚC 3: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.

Post a Comment

error: Content is protected !!