DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB17 1.39.5 - UPDATE DATA FIX LAG CỰC NGON, CỰC PRO CHO MÁY YẾU CHƠI MƯỢT - Game102.Top - Download Mod Game Android / IOS

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB17 1.39.5 - UPDATE DATA FIX LAG CỰC NGON, CỰC PRO CHO MÁY YẾU CHƠI MƯỢT

THÔNG TIN:

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB17 1.39.5 - UPDATE DATA FIX LAG CỰC NGON, CỰC PRO CHO MÁY YẾU CHƠI MƯỢT
DUNG LƯỢNG:

 300KB


LINK:- FILE APK RAM & GAME BOOSTER BY AUGUSTRO http://www.mediafire.com/file/ba3fxpd1q2vgxqf/RAM_%2526_GAME_BOOSTER_BY_AUGUSTRO.apk/file

- FILE FLFF OB17 TRUNG BÌNH 1http://www.mediafire.com/file/ealff09hnggxg05/FLFF_1.39.5_TB_1.zip/file

- FILE FLFF OB17 TRUNG BÌNH 2: http://www.mediafire.com/file/9h6nms79kviwric/FLFF_1.39.5_TB2.zip/file

- FILE FLFF OB17 YẾU 1: http://www.mediafire.com/file/gsfuu73izo3b9ej/FLFF_1.39.5_Y%25E1%25BA%25BEU_1.zip/file

- FILE FLFF OB17 YẾU 1 KHÔNG CÓ ÂM THANHhttp://www.mediafire.com/file/hn9x0mfcrgdz0cr/FLFF_1.39.5_Y%25E1%25BA%25BEU_1_KH%25C3%2594NG_%25C3%2582M_THANH.zip/file

- FILE FLFF OB17 YẾU 2: http://www.mediafire.com/file/podff3w5bgx5ouf/FLFF_1.39.5_Y%25E1%25BA%25BEU_2.zip/file

- FILE FLFF OB17 YẾU 2 KHÔNG CÓ ÂM THANHhttp://www.mediafire.com/file/4ytbmnt0irvaptr/FLFF_1.39.5_Y%25E1%25BA%25BEU_2_KH%25C3%2594NG_%25C3%2582M_THANH.zip/file

- FILE FLFF OB17 CỰC YẾU: http://www.mediafire.com/file/hkezba6heea83ry/FLFF_1.39.5_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

- FILE FLFF OB17 CỰC YẾU KHÔNG CÓ ÂM THANHhttp://www.mediafire.com/file/tm3yx6hles7x8n7/FLFF_1.39.5_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU_KH%25C3%2594NG_%25C3%2582M_THANH.zip/file

- FPS CAO V5: http://www.mediafire.com/file/gufrpy1ymwf7t8a/FPS_CAO.zip/file

CHỨC NĂNG:

- FIX LAG FREE FIRE OB17  MỚI NHẤT.

- 8 FILE DATA FIX LAG:

+ FILE FLFF OB17 TB 1: GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, TÍCH HỢP BỘ MỞ RỘNG.

+ FILE FLFF OB17 TB 2: GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME

+ FILE FLFF OB17YẾU 1GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN.

+ FILE FLFF OB17 YẾU 1 KHÔNG CÓ ÂM THANHGIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN, LOẠI BỎ TOÀN BỘ ÂM THANH GAME.

+ FILE FLFF OB17 YẾU 2GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN, ITEM MẶC ĐỊNH, XÓA MỌI THỨ KHÔNG CẦN THIẾT.

+ FILE FLFF OB17 YẾU 2 KHÔNG CÓ ÂM THANHGIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN, ITEM MẶC ĐỊNH, XÓA MỌI THỨ KHÔNG CẦN THIẾT, LOẠI BỎ TOÀN BỘ ÂM THANH GAME.

+ FILE FLFF OB17 CỰC YẾU: GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA TẤT CẢ CHỨC NĂNG NGOÀI SẢNH CHỜ, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN, ITEM MẶC ĐỊNH.

+ FILE FLFF OB17 CỰC YẾU KHÔNG CÓ ÂM THANHGIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA TẤT CẢ CHỨC NĂNG NGOÀI SẢNH CHỜ, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN, ITEM MẶC ĐỊNH, LOẠI BỎ TOÀN BỘ ÂM THANH GAME.

- FILE FPS CAO V5:

+ TÍCH HỢP FPS CAO VÀO DATA FIX LAG

+ ỔN ĐỊNH FPS, TỐI ƯU ĐỒ HỌA.

+ VÀO TRẬN NHANH, TỐI ƯU ĐẤU TEAM

- FILE APK RAM & GAME BOOSTER BY AUGUSTRO:

+ TỐI ƯU HÓA RAM, TĂNG TỐC CPU, GPU ĐIỆN THOẠI

+ DỌN RÁC.

+ TĂNG TỐC ĐỘ XỬ LÝ GAME

+ NGĂN CHẶN APP CHẠY NGẦM

+ VÀ NHIỀU CHỨC NĂNG KHÁCHƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- CÀI ĐẶT FIX LAG:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP FIX LAG VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "COM.DTS.FREEFIRETH" ẤN COPPY THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" VÀ ẤN SAO CHÉP.

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.

Post a Comment

error: Content is protected !!