DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB17 1.39.5 SIÊU MƯỢT VỚI 7 FILE DATA FIX LAG CỰC MỚI, NHIỀU CHỨC NĂNG HOT - Game102.Top - Download Mod Game Android / IOS

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB17 1.39.5 SIÊU MƯỢT VỚI 7 FILE DATA FIX LAG CỰC MỚI, NHIỀU CHỨC NĂNG HOT

THÔNG TIN:

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB17 1.39.5 SIÊU MƯỢT VỚI 7 FILE DATA FIX LAG CỰC MỚI, NHIỀU CHỨC NĂNG HOTDUNG LƯỢNG:

 300KB


LINK:
- FILE FLFF OB17 TRUNG BÌNH 1http://www.mediafire.com/file/ceu5s9kue8yu1yx/FLFF_OB17_TB_1.zip/file

- FILE FLFF OB17 TRUNG BÌNH 2: http://www.mediafire.com/file/gea2ubrj2okampz/FLFF_OB17_TB_2.zip/file

- FILE FLFF OB17 YẾU 1: http://www.mediafire.com/file/jvg6bum9u4yn3oe/FLFF_OB17_Y%25E1%25BA%25BEU_1.zip/file

- FILE FLFF OB17 YẾU 2: http://www.mediafire.com/file/agszzh4xpu33an3/FLFF_OB17_Y%25E1%25BA%25BEU_2.zip/file

- FILE FLFF OB17 CỰC YẾU 1: http://www.mediafire.com/file/pa1m7ra46igg0tw/FLFF_OB17_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU_1.zip/file

- FILE FLFF OB17 CỰC YẾU 2: http://www.mediafire.com/file/q7vszp010fma5ic/FLFF_OB17_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU_2.zip/file

- FPS CAO OB17 V2http://www.mediafire.com/file/60t7di5w17tt7q3/FPS_CAO_OB17_V2.zip/file

CHỨC NĂNG:

- FIX LAG FREE FIRE OB17  MỚI NHẤT.

- 6 FILE DATA FIX LAG:

+ FILE FLFF OB17 TB 1: GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, TÍCH HỢP BỘ MỞ RỘNG, XÓA DJ CONTROL, XÓA ÂM THANH ĐẢO CHỜ, XÓA ÂM THAY QUAY SỐ, XÓA ICON RANK.

+ FILE FLFF OB17 TB 2: GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, XÓA DJ CONTROL, XÓA ÂM THANH ĐẢO CHỜ, XÓA ÂM THAY QUAY SỐ, XÓA ICON RANK.

+ FILE FLFF OB17 YẾU 1GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN, XÓA DJ CONTROL, XÓA ÂM THANH ĐẢO CHỜ, XÓA ÂM THAY QUAY SỐ, XÓA ICON RANK, XÓA NỀN, XÓA AVATAR, XÓA VÁN LƯỚT.

+ FILE FLFF OB17 YẾU 2GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN, ITEM MẶC ĐỊNH, XÓA MỌI THỨ KHÔNG CẦN THIẾT, XÓA DJ CONTROL, XÓA ÂM THANH ĐẢO CHỜ, XÓA ÂM THAY QUAY SỐ, XÓA ICON RANK, XÓA NỀN, XÓA AVATAR, XÓA VÁN LƯỚT.

+ FILE FLFF OB17 CỰC YẾU 1: GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND XÓA TẤT CẢ CHỨC NĂNG NGOÀI SẢNH CHỜ, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN, ITEM MẶC ĐỊNH, XÓA MỌI THỨ KHÔNG CẦN THIẾT, XÓA DJ CONTROL, XÓA ÂM THANH ĐẢO CHỜ, XÓA ÂM THAY QUAY SỐ, XÓA ICON RANK, XÓA NỀN, XÓA AVATAR, XÓA VÁN LƯỚT.

+ FILE FLFF OB17 CỰC YẾU 2: GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND, XÓA TẤT CẢ ÂM THANH GAME, XÓA TẤT CẢ CHỨC NĂNG NGOÀI SẢNH CHỜ, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN, ITEM MẶC ĐỊNH, XÓA MỌI THỨ KHÔNG CẦN THIẾT, XÓA DJ CONTROL, XÓA ICON RANK, XÓA NỀN, XÓA AVATAR, XÓA VÁN LƯỚT.

- FILE FPS CAO OB17:

+ TÍCH HỢP FPS CAO VÀO DATA FIX LAG

+ ỔN ĐỊNH FPS, TỐI ƯU ĐỒ HỌA.

+ VÀO TRẬN NHANH, TỐI ƯU ĐẤU TEAM


HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- CÀI ĐẶT FIX LAG:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP FIX LAG VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "COM.DTS.FREEFIRETH" ẤN COPPY THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" VÀ ẤN SAO CHÉP.

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.

Post a Comment

error: Content is protected !!