DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB17 1.39.6 PRO V18 - PHIÊN BẢN FIX LAG VÀ MOD SKIN FULL SÚNG CUỐI OB17 - Game102.Top - Download Mod Game Android / IOS

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB17 1.39.6 PRO V18 - PHIÊN BẢN FIX LAG VÀ MOD SKIN FULL SÚNG CUỐI OB17

THÔNG TIN:

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB17 1.39.6 PRO V18 - PHIÊN BẢN FIX LAG VÀ MOD SKIN FULL SÚNG CUỐI OB17DUNG LƯỢNG:

 270KB


LINK:FILE APK Gamers GLTool Pro 0.0.8: http://www.mediafire.com/file/le111ne9y7j5v27/Gamers_GLTool_Pro_0.0.8.apk/file

- FILE FLFF OB17 TRUNG BÌNH 1http://www.mediafire.com/file/84s2twjwqbxh29f/FLFF_OB17_TB_1.zip/file

- FILE FLFF OB17 TRUNG BÌNH 2: http://www.mediafire.com/file/6wpb7mcqmrbwis4/FLFF_OB17_TB_2.zip/file

- FILE FLFF OB17 YẾU 1: http://www.mediafire.com/file/przxspynh6dtflx/FLFF_OB17_Y%25E1%25BA%25BEU_1.zip/file

- FILE FLFF OB17 YẾU 2: http://www.mediafire.com/file/dx9nbtdkkqvk45p/FLFF_OB17_Y%25E1%25BA%25BEU_2.zip/file

- FILE FLFF OB17 CỰC YẾU 1: http://www.mediafire.com/file/cj26071hiunn8i8/FLFF_OB17_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU_1.zip/file

- FILE FLFF OB17 CỰC YẾU 2: http://www.mediafire.com/file/rvf5fd2bu9v7im9/FLFF_OB17_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU_2.zip/file

- FPS CAO OB17 VIP MỚIhttp://www.mediafire.com/file/eyhtb2jdyjammls/FPS_CAO_OB17_VIP_NEW.zip/file

CHỨC NĂNG:

- FIX LAG FREE FIRE OB17  MỚI NHẤT.

- 6 FILE DATA FIX LAG:

+ FILE FLFF OB17 TB 1 PRO V18: GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, XÓA NHÂN VẬT DJ, NHÂN VẬT HUYẾT NGUYỆT TRONG ĐẢO CHỜ, GIẢM ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ VÀ MAP ĐẤU, XÓA ICON NHÂN VẬT, XÓA NỀN, XÓA ẢNH, XÓA ICON PET, XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐT, GIẢM HÀNH ĐỘNGGIẢM NHÂN VẬT, MOD SKIN FULL SÚNG, DAO, KIẾM, GẬY BÓNG CHÀY, CHẢO.

+ FILE FLFF OB17 TB 2 PRO V187: GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, XÓA NHÂN VẬT DJ, NHÂN VẬT HUYẾT NGUYỆT TRONG ĐẢO CHỜ,  GIẢM ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ VÀ MAP ĐẤU, XÓA BIỂU TƯỢNG RANK, XÓA NỀN, XÓA ẢNHXÓA ICON PET, GIẢM HÀNH ĐỘNGGIẢM NHÂN VẬTMOD SKIN FULL SÚNG, DAO, KIẾM, GẬY BÓNG CHÀY, CHẢO.

+ FILE FLFF OB17 YẾU 1 PRO V18GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN, XÓA NHÂN VẬT DJ, NHÂN VẬT HUYẾT NGUYỆT TRONG ĐẢO CHỜ, XÓA ÂM THANH TRONG ĐẢO CHỜ, ÂM THANH SẢNH CHỜXÓA ÂM THANH KHI NHẨY DÙ, XÓA ICON NHÂN VẬT, XÓA NỀN, XÓA ẢNHXÓA ICON PET, XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐTGIẢM HÀNH ĐỘNGGIẢM NHÂN VẬT, MOD MOD SKIN FULL SÚNG, DAO, KIẾM, GẬY BÓNG CHÀY, CHẢO.

+ FILE FLFF OB17 YẾU 2 PRO V18GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND, XÓA 1 SỐ CHỨC NĂNG NHỎ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GAME, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN, ITEM MẶC ĐỊNH, XÓA MỌI THỨ KHÔNG CẦN THIẾT, XÓA NHÂN VẬT DJ, NHÂN VẬT HUYẾT NGUYỆT TRONG ĐẢO CHỜ,  GIẢM ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ VÀ MAP ĐẤU, XÓA ICON NHÂN VẬT, XÓA NỀN, XÓA ẢNHXÓA ICON PET, XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐTGIẢM HÀNH ĐỘNGGIẢM NHÂN VẬTMOD SKIN FULL SÚNG, DAO, KIẾM, GẬY BÓNG CHÀY, CHẢO.

+ FILE FLFF OB17 CỰC YẾU 1 PRO V18GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND XÓA TẤT CẢ CHỨC NĂNG NGOÀI SẢNH CHỜ, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN, ITEM MẶC ĐỊNH, XÓA NHÂN VẬT DJ, NHÂN VẬT HUYẾT NGUYỆT TRONG ĐẢO CHỜ,  GIẢM ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ VÀ MAP ĐẤU, XÓA ICON NHÂN VẬT, XÓA NỀN, XÓA ẢNHXÓA ICON PET, XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐTGIẢM HÀNH ĐỘNGGIẢM NHÂN VẬT, GIẢM VÁN LƯỚTMOD SKIN FULL SÚNG, DAO, KIẾM, GẬY BÓNG CHÀY, CHẢO.

+ FILE FLFF OB17 CỰC YẾU 2 PRO V18GIẢM DATA GAME, XÓA ẢNH, XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND, XÓA TẤT CẢ ÂM THANH GAME, XÓA TẤT CẢ CHỨC NĂNG NGOÀI SẢNH CHỜ, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO, MŨ, GIÁP TRONG TRẬN, ITEM MẶC ĐỊNH, XÓA MỌI THỨ KHÔNG CẦN THIẾT, XÓA NHÂN VẬT DJ, NHÂN VẬT HUYẾT NGUYỆT TRONG ĐẢO CHỜ, XÓA XÓA ICON NHÂN VẬT, XÓA NỀN, XÓA ẢNHXÓA ICON PET, XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐTGIẢM HÀNH ĐỘNGGIẢM NHÂN VẬT, GIẢM VÁN LƯỚTMOD SKIN FULL SÚNG, DAO, KIẾM, GẬY BÓNG CHÀY, CHẢO.

- FILE FPS CAO OB17 VIP MỚI:

+ TÍCH HỢP FPS CAO VÀO DATA FIX LAG

+ ỔN ĐỊNH FPS, TỐI ƯU ĐỒ HỌA.

+ VÀO TRẬN NHANH, TỐI ƯU ĐẤU TEAM

- FILE APK Gamers GLTool Pro 0.0.8:

+ TỐI ƯU HÓA RAM, TĂNG TỐC CPU, GPU ĐIỆN THOẠI.

+ TĂNG TỐC ĐỘ XỬ LÝ GAME.

+ NGĂN CHẶN APP CHẠY NGẦM.

+ VÀ NHIỀU CHỨC NĂNG KHÁC.


HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- CÀI ĐẶT FIX LAG:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP FIX LAG VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "COM.DTS.FREEFIRETH" ẤN COPPY THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" VÀ ẤN SAO CHÉP.

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.

Post a Comment

error: Content is protected !!