DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB18 1.41.1 - CẬP NHẬT DATA FIX LAG MỚI VÀ NHẸ DÀNH CHO PHIÊN BẢN OB18 - Game102.Top - Download Mod Game Android / IOS

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB18 1.41.1 - CẬP NHẬT DATA FIX LAG MỚI VÀ NHẸ DÀNH CHO PHIÊN BẢN OB18

THÔNG TIN:

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB18 1.41.1 - CẬP NHẬT DATA FIX LAG MỚI VÀ NHẸ DÀNH CHO PHIÊN BẢN OB18DUNG LƯỢNG:

 265KB


LINK:FILE APK Gamers GLTool Pro 0.0.8: http://www.mediafire.com/file/le111ne9y7j5v27/Gamers_GLTool_Pro_0.0.8.apk/file

- FILE FLFF OB18 TRUNG BÌNH 1http://www.mediafire.com/file/vog5m3eb0zmgasi/FLFF_OB18_TB1.zip/file

- FILE FLFF OB18 TRUNG BÌNH 2: http://www.mediafire.com/file/prm6rprvz065ens/FLFF_OB18_TB2.zip/file

- FILE FLFF OB18 YẾU 1: http://www.mediafire.com/file/6mryra7um4tw91s/FLFF_OB18_Y%25E1%25BA%25BEU_1.zip/file

- FILE FLFF OB18 YẾU 2: http://www.mediafire.com/file/2sif63booy8gf7g/FLFF_OB18_Y%25E1%25BA%25BEU_2.zip/file

- FILE FLFF OB18 CỰC YẾU: http://www.mediafire.com/file/kngchppym7u2y6m/FLFF_OB18_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

- FPS CAO OB17 VIP MỚIhttp://www.mediafire.com/file/6dtd5tr4r3y5vp4/FPS_CAO_OB18_V1.zip/file

CHỨC NĂNG:

- FIX LAG FREE FIRE OB18 MỚI NHẤT.

- 5 FILE DATA FIX LAG:

+ FILE FLFF OB18 TB 1 V1: GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU; XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐT.

+ FILE FLFF OB18 TB 2 V1: GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU; XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐT, XÓA 1 SỐ THỨ KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI GAME.

+ FILE FLFF OB18 YẾU 1 V1: GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU; XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐT, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN, XÓA 1 SỐ THỨ KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI GAME.

+ FILE FLFF OB18 YẾU 2 V1: GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU; XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐT, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN, GIẢM SẢNH, XÓA 1 SỐ THỨ KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI GAME.


+ FILE FLFF OB18 CỰC YẾU V1: GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU; XÓA HIỆU ỨNG BO ĐỐT. NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN, GIẢM SẢNH., KHÔNG CHƠI ĐƯỢC SỰ KIỆN, XÓA 1 SỐ THỨ KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI GAME.
- FILE FPS CAO OB17 VIP MỚI:

+ TÍCH HỢP FPS CAO VÀO DATA FIX LAG

+ ỔN ĐỊNH FPS, TỐI ƯU ĐỒ HỌA.

+ VÀO TRẬN NHANH, TỐI ƯU ĐẤU TEAM

- FILE APK Gamers GLTool Pro 0.0.8:

+ TỐI ƯU HÓA RAM, TĂNG TỐC CPU, GPU ĐIỆN THOẠI.

+ TĂNG TỐC ĐỘ XỬ LÝ GAME.

+ NGĂN CHẶN APP CHẠY NGẦM.

+ VÀ NHIỀU CHỨC NĂNG KHÁC.


HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- CÀI ĐẶT FIX LAG:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP FIX LAG VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "COM.DTS.FREEFIRETH" ẤN COPPY THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" VÀ ẤN SAO CHÉP.

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.

Post a Comment

error: Content is protected !!