DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB19 V13 - VÀO TRẬN NHANH, ỔN ĐỊNH FPS, GIẢM GIẬT LAG TỐI ĐA CHO MÁY YẾU - Game102.Top - Download Mod Game Android / IOS

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB19 V13 - VÀO TRẬN NHANH, ỔN ĐỊNH FPS, GIẢM GIẬT LAG TỐI ĐA CHO MÁY YẾU

THÔNG TIN:

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB19 V13 - VÀO TRẬN NHANH, ỔN ĐỊNH FPS, GIẢM GIẬT LAG TỐI ĐA CHO MÁY YẾU


DUNG LƯỢNG:

 290KB


LINK:

FILE DATA ĂNG TEN ĐẦU: http://www.mediafire.com/file/yptve2f7h3w65ow/DATA_%25C4%2582NG_TEN_%25C4%2590%25E1%25BA%25A6U_OB19.zip/file

FILE DATA ĂNG TEN TAY: http://www.mediafire.com/file/frgal5812zolicn/DATA_%25C4%2582NG_TEN_TAY_OB19.zip/file

- FILE FLFF OB19 TRUNG BÌNH : http://www.mediafire.com/file/ywkceeu234okm31/FILE_DATA_FLFF_OB19_TB.zip/file

- FILE FLFF OB19 YẾU:  http://www.mediafire.com/file/ax85wyipz93lz2z/FILE_DATA_FLFF_OB19_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

- FILE FLFF OB19 CỰC YẾU 1: http://www.mediafire.com/file/erzvj9x75mixvz7/FILE_DATA_FLFF_OB19_C%25E1%25BB%25B0C_Y%25E1%25BA%25BEU.zip/file

- FILE DATA PATCH MOD SKIN OB19 V3: http://www.mediafire.com/file/qvxyh3gcy518cix/PATH_MOD_SKIN_OB19_V3.zip/file

- FILE DATA PATCH XÓA ICON VẬT PHẨM: http://www.mediafire.com/file/ca3ssjqzdy0nz2h/FILE_PATCH_DATA_X%25C3%2593A_ICON.zip/file

- FILE DATA PATCH XÓA SÚNG: http://www.mediafire.com/file/63iakjrdgstpftg/FILE_PATCH_DATA_X%25C3%2593A_S%25C3%259ANG.zip/file

- FILE DATA GIẢM ĐỒ 90% HỌA ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG: http://www.mediafire.com/file/o27cpmbbdzehkss/FILE_DATA_GI%25E1%25BA%25A2M_%25C4%2590%25E1%25BB%2592_H%25E1%25BB%258CA_90%2525_%25C4%2590%25E1%25BA%25A2O_THI%25C3%258AN_%25C4%2590%25C6%25AF%25E1%25BB%259CNG.zip/file

- FILE DATA GIẢM ĐỒ 90% HỌA ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG VÀ WALL HACK: http://www.mediafire.com/file/b78quyx47ubh08p/FILE_DATA_GI%25E1%25BA%25A2M_%25C4%2590%25E1%25BB%2592_H%25E1%25BB%258CA_90%2525_%25C4%2590%25E1%25BA%25A2O_THI%25C3%258AN_%25C4%2590%25C6%25AF%25E1%25BB%259CNG_V%25C3%2580_WALL_HACK.zip/file

- FPS CAO OB19 VIP MỚI V4http://www.mediafire.com/file/i84bmv7wg297m3m/FILE_DATA_FPS_CAO_OB19_V4.zip/file

CHỨC NĂNG:

- FIX LAG FREE FIRE OB19 MỚI NHẤT.

- 6 FILE DATA FIX LAG:

+ FIX LẠI LỖI CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI TRONG GAME

+ TỐI ƯU GIẢM DUNG LƯỢNG CỰC NHỎ CHO MÁY YẾU CHƠI CỰC MƯỢT.

+ FILE FLFF OB19 TB V13: FIX LAG TỐI ƯU CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA SKIN XE, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, BẢNG XẾP HANG, XÓA NỀN, ẢNH, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, XÓA TẤT CẢ CÁC ICON, AVATAR THỪA CỦA GAME.


+ FILE FLFF OB19 YẾU V13FIX LAG TỐI ƯU CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA SKIN XE, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN ĐẤU, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, BẢNG XẾP HANG, XÓA NỀN, ẢNH, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, XÓA TẤT CẢ CÁC ICON, AVATAR THỪA CỦA GAME.


+ FILE FLFF OB19 CỰC YẾU V13: FIX LAG TỐI ƯU CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA SKIN XE, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN ĐẤU, XÓA PHÔNG CHỮ, KHÔNG BAO GIỜ CẬP NHẬT BANNER QUẢNG CÁO, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, BẢNG XẾP HANG, XÓA NỀN, ẢNH, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, XÓA TẤT CẢ CÁC ICON, AVATAR THỪA CỦA GAME.

- FILE FPS CAO OB19 VIP MỚI:

+ TÍCH HỢP FPS CAO VÀO DATA FIX LAG

+ ỔN ĐỊNH FPS, TỐI ƯU ĐỒ HỌA.

+ VÀO TRẬN NHANH, TỐI ƯU ĐẤU TEAM

- FILE DATA ĂNG TEN - ATENNA:

+ ATENNA FULL NHÂN VẬT

FILE DATA PATCH MOD SKIN SÚNG, XE, CẬN CHIẾN.

- FILE DATA  PATCH XÓA ICON VẬT PHẨM

- FILE DATA PATCH XÓA SÚNG

- FILE DATA GIẢM 90% ĐỒ HỌA MAP ĐẢO THIÊN ĐƯỜNGHƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- CÀI ĐẶT FIX LAG:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP FIX LAG VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "COM.DTS.FREEFIRETH" ẤN COPPY THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" VÀ ẤN SAO CHÉP.

+ BƯỚC 4: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.

Post a Comment

error: Content is protected !!