Wednesday, 18 March 2020

MOD MENU APK FREE FIRE OB20 1.46.4 V14 FRE - NEW FUNCTION MOD MENU AND KEY ACTIVE 7 MOD MENU VIRTUAL


Thông tin: MOD MENU APK FREE FIRE OB20 1.46.4 V14 FRE - NEW FUNCTION MOD MENU AND KEY ACTIVE 7 MOD MENU VIRTUAL

Dung lượng: 80 MB

Chức năng:

- UPDATE NEW APK FREE FIRE OB20 1.46.4  UNLOCK IMEI - NO MOD

- UPDATE 7 MOD MENU FREE FIRE - APK VIRTUAL V14.
- TẤT CẢ CÁC CHỨC NĂNG CÓ TRONG MOD MENU - ALL FUNCTIONS ARE IN MOD MENU

MOD MENU VIRTUAL 1 (V14) - KEY: Aokznzkskaoaoqoqoqow0w0291

MOD MENU VIRTUAL 2 (V14) - KEY: Ud4hSubcr1b3b3l0m4nj19

MOD MENU VIRTUAL 3 (V14) - KEY: P901-AUG3-MP7E-K400

MOD MENU VIRTUAL 4 (V14) - KEY: asadekntlsjahgquusbsjskakan

MOD MENU VIRTUAL (V14) - NO KEY


MOD MENU VIRTUAL (V14) - NO KEY

MOD MENU VIRTUAL (V14) - KEY: 999

Link:
APK FREE FIRE 1.46.4 UNLOCK IMEI - NO MOD (91MB)TẠI ĐÂY

- APK MOD MENU VIRTUAL 1 (V14) (7.7MB)TẠI ĐÂY

- APK MOD MENU VIRTUAL (V14) (9.0MB)TẠI ĐÂY

- APK MOD MENU VIRTUAL (V14) (3.9MB)TẠI ĐÂY

- APK MOD MENU VIRTUAL (V14) (6.0MB)TẠI ĐÂY

- APK MOD MENU VIRTUAL (V14) (4.6MB)TẠI ĐÂY

- APK MOD MENU VIRTUAL (V14) (3.8MB)TẠI ĐÂY

- APK MOD MENU VIRTUAL (V14) (4.1MB)TẠI ĐÂY

- APK VIRTUAL (5MB)TẠI ĐÂY

- DATA ANTENNA HAND 1.46.4TẠI ĐÂY

- DATA ANTENNA HEAD 1.46.4TẠI ĐÂY


- OBB FREE FIRE 1.46.4TẠI ĐÂY

- APK UN-BAND FFID.TXTTẠI ĐÂY


FULL LINK VIP MOD APK FREE FIRE OB20 1.46.4 V14 + OBB + DATA ANTENNA HAND, HEAD


 

Hướng dẫn cài đặt:

- CÀI ĐẶT APK:

+ Gỡ bản FF đang dùng trên máy

+ Tải Apk về và cài đặt.

+ Tải Obb về giải nén bên trong có thư mục "com.dts.freefireth". Coppy thư mục đó và để vào đường dẫn "Bộ nhớ máy/Android/obb/"

+ Vào game.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: