Tuesday, 1 December 2020

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN MOD SKIN FREE FIRE OB24 1.54.7 MỚI NHẤT - MOD FULL SKIN SÚNG, SKIN QUẦN ÁO CỰC ĐẸP

THÔNG TIN:

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN MOD SKIN FREE FIRE OB24 1.54.7 MỚI NHẤT - MOD FULL SKIN SÚNG, SKIN QUẦN ÁO CỰC ĐẸP


DUNG LƯỢNG:

588MB


LINK:


- DATA MOD SKIN + BMR FREE FIRE 1.54.7 (BẮT BUỘC CÀI):

+ FILE DATA FULL + MOD SKIN V1 + BỘ MỞ RỘNG: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FULL + MOD SKIN V2 + BỘ MỞ RỘNG: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FULL + MOD SKIN V3 + BỘ MỞ RỘNG: TẠI ĐÂY

- DATA ANTENNA CÀI THÊM (THÍCH THÌ CÀI) :

+ FILE DATA ANTENNA ĐẦU TẠI ĐÂY

+ FILE DATA ANTENNA TAY TẠI ĐÂY

- DATA MOD QUẦN ÁO (THÍCH THÌ CÀI) :

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 1 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 2 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 3 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 4 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 5 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 6 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 7 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 8 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 9 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 10 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 11 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 12 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 13 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 14 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 15 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 16TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 17 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 18 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 19 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 20 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 21 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 22 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 23 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 24 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 25 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 26 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 27 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 28 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 29 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 30 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 31 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 32 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 33 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 34 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 35 TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD QUẦN ÁO 36 TẠI ĐÂY

- DATA MOD NỀN SẢNH CÀI THÊM (THÍCH THÌ CÀI) :

FILE GIRL - 1 TẠI ĐÂY

FILE GIRL - 2TẠI ĐÂY

FILE GIRL - 3TẠI ĐÂY

FILE GIRL - 4TẠI ĐÂY

FILE ANIME - 1TẠI ĐÂY

FILE ANIME - 2TẠI ĐÂY

FILE ANIME - 3TẠI ĐÂY

FILE COD - 1TẠI ĐÂY

FILE COD - 2TẠI ĐÂY

FILE DORAEMON - 1TẠI ĐÂY

FILE DORAEMON  - 2TẠI ĐÂY

FILE LOLTẠI ĐÂY

FILE NARUTO - 1TẠI ĐÂY

FILE NARUTO - 2TẠI ĐÂY

FILE OP - 1TẠI ĐÂY

FILE OP - 2TẠI ĐÂY

FILE PUBG - 1TẠI ĐÂY

FILE PUBG - 2TẠI ĐÂYCHỨC NĂNG:

- UPDATEFILE DATA MOD SKIN KHÔNG FIX LAG CẦN BỘ MỞ RỘNG MỚI NHẤT DÀNH CHO PHIÊN BẢN 1.54.7

- MOD SKIN KHINH KHÍ CẦU

- MOD SKIN QUẦN ÁO  

- MOD THÍNH

- MOD SKIN PET

- MOD SKIN SÚNG

- MOD SKIN CẬN CHIẾN

- MOD SKIN BOOM KEO

- MOD SKIN HÒM XÁC

- MOD SKIN VÁN TRƯỢT

- MOD SKIN MÁY BAY

- MOD SKIN XE

- MOD MÁY BAY

- MOD SKIN BALO

- MOD HÀNH ĐỘNG

- MOD NỀN SẢNH

HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- CÀI ĐẶT MOD MAP:

+ BƯỚC 1: TẢI FILE ZIP MOD SKIN VỀ VÀ GIẢI NÉN.

+ BƯỚC 2: VÀO BÊN TRONG THƯ MỤC ĐÃ GIẢI NÉN SẼ THẤY 1 THƯ MỤC ĐÓ LÀ "COM.DTS.FREEFIRETH" ẤN COPPY THƯ MỤC "COM.DTS.FREEFIRETH" NÀY THEO ĐƯỜNG DẪN "BỘ NHỚ MÁY/ANDROID/DATA" VÀ ẤN CÀI ĐÈ.

+ BƯỚC 3: BẠN ĐÃ CÀI XONG VÀ GIỜ CHỈ CẦN VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: