Friday, 23 July 2021

DOWNLOAD MOD DATA FREE FIRE OB28 1.62.X/2.62.X CHO IPHONE IOS/ ANDROID MỚI NHẤT - DATA TÌM KIẾM VẬT PHẨM SỰ KIỆN

THÔNG TIN:

DOWNLOAD MOD DATA FREE FIRE OB28 1.62.X/2.62.X CHO IPHONE IOS/ ANDROID MỚI NHẤT -  DATA TÌM KIẾM VẬT PHẨM SỰ KIỆN








DUNG LƯỢNG:

MB
LINK:






- FF THƯỜNG IOS:

+ DATA TÌM KIẾM VẬT PHẨM SỰ KIỆN TẠI ĐÂY

+ DATA FF THƯỜNG XÓA CÂY CỎ TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

- FF MAX IOS:

+ DATA TÌM KIẾM VẬT PHẨM SỰ KIỆN TẠI ĐÂY

+ DATA FF MAX XÓA CÂY CỎ TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY



- FF THƯỜNG ANDROID:

+ DATA TÌM KIẾM VẬT PHẨM SỰ KIỆN TẠI ĐÂY

- FF MAX ADNROID:

+ DATA TÌM KIẾM VẬT PHẨM SỰ KIỆN TẠI ĐÂY







CHỨC NĂNG:

- ĐẦY ĐỦ DATA CHO ANDROID VÀ IOS.

- TÌM KIẾM VẬT PHẨM SỰ KIỆN TRONG GAME - SEARCH IN GAME EVENT ITEM.

- PHÙ HỢP CHO MỌI LOẠI MÁY - WORK IN ALL DEVICE.

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.




HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO




Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: