Saturday, 28 August 2021

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB29 V18 UPDATE OBB LITE 100% GRAPHICS MINECRAFT GIẢM BOM KEO XÓA MINI MAP

THÔNG TIN:

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB29 V18 UPDATE OBB LITE 100% GRAPHICS MINECRAFT GIẢM BOM KEO XÓA MINI MAP
DUNG LƯỢNG:

588 MBLINK:
Fix lag v18 link mediafile


Trung bình: TẠI ĐÂY
Cực Yếu: TẠI ĐÂY
Data cài thêm mediafile


Xóa mini map: TẠI ĐÂY


Mini map bình thường: TẠI ĐÂY


Obb minecraft v8 mediafile


Obb minecraft v9 mediafile


32Bit: TẠI ĐÂY


64Bit: TẠI ĐÂY

CHỨC NĂNG:


- NHƯ VIDEO
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: