Thursday, 5 August 2021

DOWNLOAD MOD DATA FREE FIRE OB29 1.64.X/2.64.X CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT - DATA XÓA CÂY, XÓA CỎ

THÔNG TIN:

DOWNLOAD MOD DATA FREE FIRE OB29 1.64.X/2.64.X CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT -  DATA XÓA CÂY, XÓA CỎ

DUNG LƯỢNG:

MB
LINK:


- FF THƯỜNG IOS:


+ DATA FF XÓA CÂY CỎ TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

- FF MAX IOS:

+ DATA FF MAX XÓA CÂY CỎ TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY


CHỨC NĂNG:

- DATA XÓA CÂY, XÓA CỎ - NO GRASS, NO TREE- PHÙ HỢP CHO MỌI LOẠI MÁY - WORK IN ALL DEVICE- AUTO HEADSHOT 50% 

- WORK IN ALL RANK/CLASSIC.

- WORK IN ALL MAP.

- NO BAND.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: