DOWNLOAD HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB29 1.64.13 V99 PRO MỚI NHẤT - UPDATE DATA ĐỘN THỔ V2, DATA ĐI DƯỚI NƯỚC, DATA BIẾN XE JEEP THÀNH XE QUÁI THÚ - Game102.Top - Download Mod Game Android / IOS

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB29 1.64.13 V99 PRO MỚI NHẤT - UPDATE DATA ĐỘN THỔ V2, DATA ĐI DƯỚI NƯỚC, DATA BIẾN XE JEEP THÀNH XE QUÁI THÚ

THÔNG TIN:

 DOWNLOAD HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB29 1.64.13 V99 PRO MỚI NHẤT - UPDATE DATA ĐỘN THỔ V2, DATA ĐI DƯỚI NƯỚC, DATA BIẾN XE JEEP THÀNH XE QUÁI THÚ380 Kb


LIÊN KẾT:- DATA CÀI THÊM LOẠI 1:+ FILE DATA FPS CAO TẠI ĐÂY- DATA CÀI THÊM LOẠI 2:+ FILE DATA XÓA TÓC VÀ XÓA GIÀYTẠI ĐÂY
- DATA CÀI THÊM LOẠI 3:

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA VAITẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA 3 TIATẠI ĐÂY

+ DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA TAYTẠI ĐÂY

+ DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY
- DATA CÀI THÊM LOẠI 4 :

+ DATA NHẤP NHÔTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM KIẾM VẬT PHẨM SỰ KIỆN (MÀU THÍNH XANH)TẠI ĐÂY

+ DATA TÌM MÁU (MÀU THÍNH VÀNG) + BOOM KEO (MÀU THÍNH XANH) + XU HỒI SINH (MÀU TẤM THẺ ĐỎ) TẠI ĐÂY

+ DATA ĐỒ 3 (MÀU THÍNH XANH) + BOOM KEO (MÀU TẤM THẺ XANH) + XU HỒI SINH (MÀU TẤM THẺ ĐỎ) TẠI ĐÂY

+ DATA ĐỒ 3 (MÀU THÍNH XANH) + BOOM KEO (MÀU TẤM THẺ XANH) + XU HỒI SINH (MÀU TẤM THẺ ĐỎ) + VECTOR (MÀU THÍNH VÀNG)TẠI ĐÂY

+ DATA ĐỒ 3 (MÀU THÍNH XANH) + BOOM KEO (MÀU TẤM THẺ XANH) + XU HỒI SINH (MÀU TẤM THẺ ĐỎ) + SÚNG NGẮM (MÀU THÍNH VÀNG) + ĐẠN TỈA (MÀU TẤM THẺ TÍM)TẠI ĐÂY

+ DATA MOD KILL ĐẦU LÂU MÁU ĐỎTẠI ĐÂY

+ DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO + TÌM SÚNG KAR98 NÂNG CẤP (MÀU THÍNH VÀNG) + ĐẠN TỈA (MÀU THÍNH XANH)TẠI ĐÂY

+ DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO + TÌM SÚNG M82B NÂNG CẤP (MÀU THÍNH VÀNG) + ĐẠN TỈA (MÀU THÍNH XANH)TẠI ĐÂY

+ DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO + TÌM SÚNG M82B (MÀU THÍNH VÀNG) + ĐẠN TỈA (MÀU THÍNH XANH) + ĐỒ 3 (MÀU TẤM THẺ TÍM+ XU HỒI SINH (MÀU TẤM THẺ XANH+ BOOM NỔ, BOOM KEO (MÀU TẤM THẺ ĐỎ)TẠI ĐÂY+ DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO + TÌM SÚNG M82B (MÀU THÍNH VÀNG) + ĐẠN TỈA, GIẢM THANH (MÀU THÍNH XANH) + ĐỒ 3 (MÀU TẤM THẺ TÍM+ XU HỒI SINH, MÁU (MÀU TẤM THẺ XANH+ BOOM NỔ, BOOM KEO (MÀU TẤM THẺ ĐỎ)TẠI ĐÂY


+ DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEO + TÌM SÚNG VECOR (MÀU THÍNH VÀNG) + ĐẠN TIỂU LIÊN + ĐỒ 3 (MÀU TẤM THẺ ĐỎ+ XÓA VÒNG BẢO VỆ TỬ CHIẾN + ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG DAMAGETẠI ĐÂY


+ DATA TÌM XU + KAR98Z + GIẢM THANH (MÀU THÍNH VÀNG) + ĐỒ 3 + BOOM KEO (MÀU THÍNH XANH+ XÓA VÒNG BẢO VỆ TỬ CHIẾN + ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG DAMAGETẠI ĐÂY

+ DATA TÌM VSS NÂNG CẤP (MÀU THÍNH VÀNG)TẠI ĐÂY

+ DATA TÌM KAR98 NÂNG CẤP (MÀU THÍNH VÀNG)TẠI ĐÂY


+ DATA TÌM AWM NÂNG CẤP (MÀU THÍNH VÀNG)TẠI ĐÂY

+ DATA TÌM M14 NÂNG CẤP (MÀU THÍNH VÀNG)TẠI ĐÂY


+ DATA TÌM MP5 NÂNG CẤP (MÀU THÍNH VÀNG)TẠI ĐÂY+ DATA TÌM FAMAS NÂNG CẤP (MÀU THÍNH VÀNG)TẠI ĐÂY

+ DATA XÓA SÚNG PHÍA SAUTẠI ĐÂY

+ DATA XÓA SÚNG PHÍA SAU + PHÍA TRƯỚCTẠI ĐÂY

+ DATA XÓA VÒNG BẢO VỆ TỬ CHIẾNTẠI ĐÂY

+ DATA ĐỘN THỔTẠI ĐÂY+ DATA TÌM M82B (MÀU THÍNH VÀNG) + ĐẠN TỈA (MÀU THÍNH XANH)TẠI ĐÂY

+ DATA MOD SKIN KHÔNG CẦN BỘ MỞ RỘNGTẠI ĐÂY

+ DATA XÓA MAP QUÂN SỰ 2.0TẠI ĐÂY

+ DATA XÓA NGẮM GÓC NHÌN THỨ NHẤTTẠI ĐÂY

+ DATA BOOM KEO VÁN NGHIÊNGTẠI ĐÂY


+ DATA BOOM KEO MINITẠI ĐÂY

+ DATA LÀM MỜ VÀ ĐI XUYÊN BOOM KEOTẠI ĐÂY

+ DATA TÌM MÁU (MÀU THÍNH XANH)TẠI ĐÂY

+ DATA TÌM XU HỒI SINH (MÀU THÍNH XANH)TẠI ĐÂY

+ DATA TÌM MÁU (MÀU THÍNH VÀNG) + TÌM XU HỒI SINH (MÀU THÍNH XANH)TẠI ĐÂY

+ DATA XÓA ICON VẬT PHẨM THỪATẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA THÍNH VÀNGTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA THÍNH XANHTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA ESP NAMETẠI ĐÂY

+ DATA ESP NAME + TÌM XU (MÀU THÍNH VÀNG) + ĐỒ 3 + BOOM KEO (MÀU THÍNH XANH) + MÁU (MÀU TẤM THẺ ĐỎ)TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XUYÊN KEOTẠI ĐÂY

+ DATA ESP NAME + XUYÊN KEO + XUYÊN VÒNG BẢO VÊ TỬ CHIẾNTẠI ĐÂY

+ DATA ESP NAME + TÌM KAR98 NÂNG CẤP (MÀU THÍNH VÀNG)  + ĐẠN TỈA (MÀU THÍNH XANH)TẠI ĐÂY


+ DATA ANTENNA THÍNH XANH + XUYÊN KEOTẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XUYÊN KEO + TÌM M82B (MÀU THÍNH VÀNG)  + ĐẠN TỈA (MÀU THÍNH XANH)TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + TÌM M82B (MÀU THÍNH VÀNG)  + ĐẠN TỈA (MÀU THÍNH XANH)TẠI ĐÂY


+ DATA TÌM M82B + ĐẠN TỈA (MÀU THÍNH VÀNG)  + GIẢM THANH + BOOM KEO (MÀU THÍNH XANH)TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + BOOM LEO MINI + TÌM M82B (MÀU THÍNH VÀNG)  + ĐẠN TỈA (MÀU THÍNH XANH)TẠI ĐÂY

+ DATA ESP NAME + XUYÊN KEO + TÌM ĐỒ 3 (MÀU THÍNH VÀNG) + BOOM KEO, BOOM NỔ (MÀU THÍNH XANH) + XU HỒI SINH (MÀU TẤM THẺ ĐỎ) + MÁU (MÀU TẤM THẺ XANH+ GIẢM THANH (MÀU TẤM THẺ TÍM)TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XUYÊN KEO + TÌM VECTOR (MÀU THÍNH VÀNG) + TÌM BOOM KEO (MÀU THÍNH XANH):  TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + KARR98 NÂNG CẤP (MÀU THÍNH VÀNG) + ĐẠN TỈA (MÀU THÍNH XANH) + BOOM KEO (MÀU TẤM THẺ TÍM) + XU HỒI SINH (MÀU TẤM THẺ ĐỎ) + MÁU (MÀU TẤM THẺ XANH):  TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + BOOM KEO VÁN NGHIÊNG + TÌM ĐỒ 3 (MÀU THÍNH XANH) + XU HỒI SINH (MÀU THÍNH VÀNG):  TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XU HỒI SINH (MÀU THÍNH VÀNG) + TÌM ĐỒ 3 + BOOM KEO (MÀU THÍNH XANH) + BOOM NỔ (MÀU TẤM THẺ ĐỎ) + MÁU (MÀU TẤM THẺ TÍM) + GIẢM THANH (MÀU TẤM THẺ XANH) :  TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XÓA HOẠT ẢNH NHÂN VẬT :  TẠI ĐÂY

+ DATA ESP NAME + XÓA HOẠT ẢNH NHÂN VẬT + XUYÊN KEO + TÌM M1887 (MÀU THÍNH VÀNG) + TÌM BOOM KEO (MÀU THÍNH XANH) :  TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME  + HỖ TRỢ ĐỊNH VỊ ĐẦU AUTO HEADSHOT :  TẠI ĐÂY

+ DATA HỖ TRỢ ĐỊNH VỊ ĐẦU AUTO HEADSHOT :  TẠI ĐÂY

+ DATA GHIM TÂM VÀO CHÂN :  TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME  + BOM KEO CÁI CHÒI :  TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME  + BOM KEO TRÁI TIM :  TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME  + BOM KEO NHÀ 1 :  TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME  + BOM KEO NHÀ 2 :  TẠI ĐÂY+ DATA ESP NAME  + BOM KEO NHÀ 3 :  TẠI ĐÂY
+ DATA ESP NAME  + BOM KEO NHÀ 4 :  TẠI ĐÂY+ DATA ESP NAME  + BOM KEO NHÀ 5 :  TẠI ĐÂY+ DATA ESP NAME  + BOM KEO NHÀ 6 :  TẠI ĐÂY

+ DATA ESP NAME  + BOM KEO NHÀ 7 :  TẠI ĐÂY


+ DATA GHIM TÂM VÀO MÔNG + XÓA HOẠT ẢNH :  TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME  + ĐI DƯỚI NƯỚC :  TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME  + ĐI DƯỚI NƯỚC + BIẾN XE JEEP THÀNH XE QUÁI THÚ :  TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME  + ĐI DƯỚI NƯỚC + ĐỘN THỔ V2 :  TẠI ĐÂY
- DATA CÀI THÊM LOẠI 5:

+ FILE DATA PHÔNG CHỮ TẠI ĐÂY

+ FILE DATA MOD KILL THÔNG BÁO BỰATẠI ĐÂY- DATA FIX LAG FULL:
+ FILE DATA FLFF OB29 TRUNG BÌNHTẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF OB29 YẾU TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF OB29 CỰC YẾU: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF OB29 TRUNG BÌNH - CỰC YẾUTẠI ĐÂY- FIX LAG OBB:
1. FIX LAG OBB FREE FIRE THƯỜNG DÀNH CHO MÁY 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114496:

+ OBB V24(MEDIAFIRE): TẠI ĐÂY

+ OBB V24(GGDRIVER): TẠI ĐÂY

+ OBB V24(MEGA): TẠI ĐÂY


+ OBB V25(MEDIAFIRE): TẠI ĐÂY

+ OBB V25(GGDRIVER): TẠI ĐÂY

+ OBB V25(MEGA): TẠI ĐÂY

2. FIX LAG OBB FREE FIRE THƯỜNG DÀNH CHO MÁY 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114495:

+ OBB V24(MEDIAFIRE): TẠI ĐÂY

+ OBB V24(GGDRIVER): TẠI ĐÂY

+ OBB V24(MEGA): TẠI ĐÂY


+ OBB V25(MEDIAFIRE): TẠI ĐÂY

+ OBB V25(GGDRIVER): TẠI ĐÂY

+ OBB V25(MEGA): TẠI ĐÂY

CHỨC NĂNG:

 FIX LAG FREE FIRE OB29 MỚI NHẤT.

+ FILE FLFF OB29 TB V47: GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG DATA GAME; XÓA VĨNH VIỄN ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU, XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA NỀN, ẢNH, DÙ, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, TỐI ƯU ĐẤU TEAM, GIẢM KHINH KHÍ CẦU, GIẢM HOẠT ẢNH TRONG GAME, GIẢM PING, TĂNG FPS, XÓA HIỆU ỨNG ĐẢO CHỜ, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, XÓA VIDEO TRONG VQMM, THẺ VÔ CỰCXÓA MINI MAP ĐẢO SA MẠCTỰ ĐỘNG CHUYỂN MINI MAP SANG TIẾNG ANH ĐỂ KHÔNG BỊ LỖI MINI MAP, XÓA HÀNH ĐỘNG NHÂN VẬT, XÓA THÔNG BÁO TẢI TRẬN, TỐI ƯU TỐI ĐA ĐẤU TEAM 2 VÀ TEAM 4 CỰC MƯỢT XÓA THÊM BẢN GHI "LOG" PHÙ HỢP CHO MÁY CHƠI TRONG THỜI GIAN DÀI MÀ DATA VẪN NHƯ MỚI CÀI, XÓA BẢNG QUẢNG CÁO TRONG GAME, XÓA HIÊU ỨNG BỆ PHÓNG, XÓA HIỆU ỨNG QUẦN ÁO, SÚNG , PET.

+ FILE FLFF OB29 YẾU V47: CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ  BẢN TRUNG BÌNH THÊM NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN ĐẤU, XÓA GIÀY, GIẢM NHẸ HIỆU ỨNG GAME.

+ FILE FLFF OB29 CỰC YẾU V47:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN YẾU THÊM XÓA PHÔNG CHỮ, TỰ ĐỘNG CHUYỂN PHÔNG CHỮ SANG TIẾNG ANH ĐỂ KHÔNG BỊ LỖI PHÔNG CHỮ.


- FILE DATA CÀI THÊM:

+ FILE DATA FPS CAO 1.64.12

FILE DATA XÓA TÓC, XÓA GIÀY.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- NHƯ VIDEO
Post a Comment

error: Content is protected !!