Thursday, 30 September 2021

DOWNLOAD MOD DATA ESP NAME, DATA ANTENNA MÀU THÍNH ĐỊNH VỊ ĐỊCH XUYÊN MAP CHO FREE FIRE OB30 1.65.3/2.65.3 MỚI NHẤT - KHÔNG KHÓA NICK

THÔNG TIN:

DOWNLOAD MOD DATA ESP NAME, DATA ANTENNA MÀU THÍNH ĐỊNH VỊ ĐỊCH XUYÊN MAP CHO FREE FIRE OB30 1.65.3/2.65.3 MỚI NHẤT - KHÔNG KHÓA NICK

DUNG LƯỢNG:

MB
LINK:


- FF THƯỜNG 1.65.3:


- DATA ESP NAME KHÔNG HỖ TRỢ DATA ANTENNATẠI ĐÂY

--------------------------------------------------------------------------------
- DATA ESP NAME + HEADSHOT + ANTENNATẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA VAITẠI ĐÂY----------------------------------------------------------------------------

+ DATA ANTENNA THÍNH VÀNG TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA THÍNH XANH TẠI ĐÂY

- FF MAX 2.65.3: 


- DATA ESP NAME KHÔNG HỖ TRỢ DATA ANTENNA TẠI ĐÂY

-----------------------------------------------------------------------------------

- DATA ESP NAME + HEADSHOT + ANTENNATẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA VAITẠI ĐÂY


------------------------------------------------------------------------------

+ DATA ANTENNA THÍNH VÀNG TẠI ĐÂY


+ DATA ANTENNA THÍNH XANH TẠI ĐÂY


CHỨC NĂNG:

- DATA ESP NAME CHO FREE FIRE OB30 1.65.3

- DATA ESP NAME CHO FREE FIRE MAX OB29 2.65.3

- WORK IN ALL RANK/CLASSIC.

- WORK IN ALL MAP.

- NO BAND.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: