DOWNLOAD MOD OBB FREE FIRE MAX OB30 2.65.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V1, V2, V3 LITE, NGƯỜI HỒNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG - Game102.Top - Download Mod Game Android / IOS

DOWNLOAD MOD OBB FREE FIRE MAX OB30 2.65.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V1, V2, V3 LITE, NGƯỜI HỒNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG

THÔNG TIN:

DOWNLOAD MOD OBB FREE FIRE MAX OB30 2.65.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V1, V2, V3 LITE, NGƯỜI HỒNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG


DUNG LƯỢNG:

588 MB
LINK:- DATA OBB FF WALL HACK FULL V1 LITE 32BIT VỚI TÊN OBB 2019112361TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK FULL V1 LITE 64BIT VỚI TÊN OBB 2019112362TẠI ĐÂY


- DATA OBB FF WALL HACK FULL V2 LITE 32BIT VỚI TÊN OBB 2019112361TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK FULL V2 LITE 64BIT VỚI TÊN OBB 2019112362TẠI ĐÂY


- DATA OBB FF WALL HACK STONE V3 LITE 32BIT VỚI TÊN OBB 2019112361TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK STONE V3 LITE 64BIT VỚI TÊN OBB 2019112362TẠI ĐÂY


- DATA ĐI XUYÊN BOOM KEO + ESP NAME + AUTO HEADSHOT + BIẾN XE JEEP THÀNH XE QUÁI THÚ + TÌM XU, MÁUTẠI ĐÂY

- DATA ESP NAME + AUTO HEADSHOTTẠI ĐÂY

- DATA CÀI THÊM KHI CÀI CÁC LOẠI DATA TRÊN:

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊNTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA TAY LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊN: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊNTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 1 VỊ TRÍ BỤNGTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 1 VỊ TRÍ BỤNGTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 2 VỊ TRÍ NGỰC:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 2 VỊ TRÍ NGỰCTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU +  AIMBOT + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 3TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT +  AIMBOT+  FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 3TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BÀN TAY:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ SÚNG:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BALO:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NAM + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NỮ + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG:  TẠI ĐÂY

CHỨC NĂNG:

- ĐI XUYÊN TƯỜNG - WALL HACK- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- WORK IN ALL RANK/CLASSIC.

- WORK IN ALL MAP.

- NO BAND.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO
Post a Comment

error: Content is protected !!