Friday, 8 October 2021

DOWNLOAD MOD OBB FREE FIRE MAX OB30 2.65.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V1, V2, V3 PLUS, NGƯỜI HỒNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG

THÔNG TIN:

DOWNLOAD MOD OBB FREE FIRE MAX OB30 2.65.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V1, V2, V3 PLUS, NGƯỜI HỒNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG


DUNG LƯỢNG:

588 MB
LINK:- DATA OBB FF WALL HACK FULL V1 32BIT VỚI TÊN OBB 2019112361TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK FULL V1 64BIT VỚI TÊN OBB 2019112362TẠI ĐÂY


- DATA OBB FF WALL HACK FULL V2 32BIT VỚI TÊN OBB 2019112361TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK FULL V2 64BIT VỚI TÊN OBB 2019112362TẠI ĐÂY


- DATA OBB FF WALL HACK STONE V3 32BIT VỚI TÊN OBB 2019112361TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK STONE V3 64BIT VỚI TÊN OBB 2019112362TẠI ĐÂY


- DATA ĐI XUYÊN BOOM KEO + ANTENNA THÍNH VÀNG + AUTO HEADSHOT + BIẾN XE JEEP THÀNH XE QUÁI THÚ + TÌM XU, MÁUTẠI ĐÂY


CHỨC NĂNG:

- ĐI XUYÊN TƯỜNG - WALL HACK- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- WORK IN ALL RANK/CLASSIC.

- WORK IN ALL MAP.

- NO BAND.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: