Wednesday, 6 October 2021

DOWNLOAD MOD OBB FREE FIRE OB30 1.65.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V1, V2, V3 PLUS, NGƯỜI HỒNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG

THÔNG TIN:

DOWNLOAD MOD OBB FREE FIRE OB30 1.65.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V1, V2, V3 PLUS, NGƯỜI HỒNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG
DUNG LƯỢNG:

588 MB
LINK:


- DATA OBB FF WALL HACK FULL V1 PLUS 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114609TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK FULL V1 PLUS 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114610TẠI ĐÂY


- DATA OBB FF WALL HACK FULL V2 PLUS 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114609TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK FULL V2 PLUS 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114610TẠI ĐÂY


- DATA OBB FF WALL HACK STONE V3 PLUS 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114609TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK STONE V3 PLUS 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114610TẠI ĐÂY


+ FILE DATA XUYÊN KEO + ESP NAME + BIẾN XE JEEP THÀNH XE QUÁI THÚTẠI ĐÂY

- DATA ĐI XUYÊN BOOM KEO + ESP NAME + AUTO HEADSHOT + TÌM MÁU, TÌM XU HỒI SINHTẠI ĐÂY
CHỨC NĂNG:

- ĐI XUYÊN TƯỜNG - WALL HACK.- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- WORK IN ALL RANK/CLASSIC.

- WORK IN ALL MAP.

- NO BAND.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: