Wednesday, 27 October 2021

DOWNLOAD MOD OBB FREE FIRE OB30 1.66.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V1, V2, V3 LITE NGƯỜI HỒNG, XUYÊN KEO, HEADSHOT, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG

THÔNG TIN:

DOWNLOAD MOD OBB FREE FIRE OB30 1.66.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V1, V2, V3 LITE NGƯỜI HỒNG, XUYÊN KEO, HEADSHOT, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNGDUNG LƯỢNG:

588 MB
LINK:


- DATA OBB FF WALL HACK FULL V1 LITE 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114654TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK FULL V1 LITE 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114655TẠI ĐÂY


- DATA OBB FF WALL HACK FULL V2 LITE 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114654TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK FULL V2 LITE 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114655TẠI ĐÂY


- DATA OBB FF WALL HACK STONE V3 LITE 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114654TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK STONE V3 LITE 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114655TẠI ĐÂY


- FILE DATA FULL ANTIBAND + ESP NAME + AUTO HEADSHOT 100%TẠI ĐÂY

- FILE DATA FULL ANTIBAND + XUYÊN KEO + ESP NAME + AUTO HEADSHOT 100%TẠI ĐÂY

- FILE DATA CÀI THÊM CHO 2 DATA TRÊN:

+ DATA HEADSHOT 100%TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA TAYTẠI ĐÂY+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊNTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA TAY LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊNTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊNTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 1 VỊ TRÍ  BỤNGTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 1 VỊ TRÍ BỤNGTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 2 VỊ TRÍ NGỰCTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 2 VỊ TRÍ NGỰCTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU +  AIMBOT + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 3TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT +  AIMBOT+  FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 3TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BÀN TAY:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ SÚNG:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BALO:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NAM + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NỮ + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG:  TẠI ĐÂY

CHỨC NĂNG:

- ĐI XUYÊN TƯỜNG - WALL HACK.- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- WORK IN ALL RANK/CLASSIC.

- WORK IN ALL MAP.

- NO BAND.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: