Tuesday, 2 November 2021

DOWNLOAD MOD OBB FREE FIRE OB30 1.67.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V1, V2, V3, XUYÊN KEO, HEADSHOT, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG

THÔNG TIN:

DOWNLOAD MOD OBB FREE FIRE OB30 1.67.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V1, V2, V3, XUYÊN KEO, HEADSHOT, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG

DUNG LƯỢNG:

588 MB
LINK:


- DATA OBB FF WALL HACK FULL V1 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114689TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK FULL V1 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114690TẠI ĐÂY


- DATA OBB FF WALL HACK FULL V2 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114689TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK FULL V2 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114690TẠI ĐÂY


- DATA OBB FF WALL HACK STONE V3 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114689TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK STONE V3 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114690TẠI ĐÂY


- FILE DATA FULL ANTIBAND + ESP NAMETẠI ĐÂY

- FILE DATA FULL ANTIBAND + XUYÊN KEO + ESP NAME + FLYING +  CHUYỂN XE JEEP THÀNH XE QUÁI THÚTẠI ĐÂY- FILE DATA CÀI THÊM CHO 2 DATA TRÊN:

+ DATA HEADSHOT 100%TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA TAYTẠI ĐÂY+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊNTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA TAY LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊNTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊNTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 1 VỊ TRÍ  BỤNGTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 1 VỊ TRÍ BỤNGTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 2 VỊ TRÍ NGỰCTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 2 VỊ TRÍ NGỰCTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU +  AIMBOT + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 3TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT +  AIMBOT+  FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 3TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BÀN TAY:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ SÚNG:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BALO:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NAM + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NỮ + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG:  TẠI ĐÂY

CHỨC NĂNG:

- ĐI XUYÊN TƯỜNG - WALL HACK.- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- WORK IN ALL RANK/CLASSIC.

- WORK IN ALL MAP.

- NO BAND.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: