Thursday, 2 December 2021

DOWNLOAD OBB FF LITE MINECRAFT V1 OB31 SIÊU MƯỢT GIẢM ĐỒ HỌA GIẢM DUNG LƯỢNG 60 FPS TỐI ƯU ĐẤU TEAM KHÔNG LAG

THÔNG TIN:

DOWNLOAD OBB FF LITE MINECRAFT V1 OB31 SIÊU MƯỢT GIẢM ĐỒ HỌA GIẢM DUNG LƯỢNG 60 FPS TỐI ƯU ĐẤU TEAM KHÔNG LAG
DUNG LƯỢNG:

588 MBLINK:OBB FF MINECRAFT V1 - 32 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V1 - 64 BIT: TẠI ĐÂY


CHỨC NĂNG:

    - NHƯ VIDEO


    - FIX LAG


    - TỐI ƯU FPS


    - KHÔNG BAND ID


    - KHÔNG GHIM ACC

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: