DOWNLOAD HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE MAX OB32 2.69.8 V8 PRO - UPDATE DATA MỚI NHẤT, OBB V7 390MB GIỮ ĐỒ, TRỜI SÁNG - Game102.Top - Download Mod Game Android / IOS

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE MAX OB32 2.69.8 V8 PRO - UPDATE DATA MỚI NHẤT, OBB V7 390MB GIỮ ĐỒ, TRỜI SÁNG


THÔNG TIN:

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE MAX OB32 2.69.8 V8 PRO - UPDATE DATA MỚI NHẤT, OBB V7 390MB GIỮ ĐỒ, TRỜI SÁNG


DUNG LƯỢNG:

380 Kb


LIÊN KẾT:



 DATA CÀI THÊM LOẠI 1:



+ FILE DATA FPS CAO: TẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 2:


+ FILE DATA XÓA TÓC VÀ XÓA GIÀYTẠI ĐÂY








- DATA CÀI THÊM LOẠI 3 :

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA VAITẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA 3 TIATẠI ĐÂY

+ DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA TAYTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊNTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA TAY LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊN: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊNTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 1 VỊ TRÍ BỤNGTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 1 VỊ TRÍ BỤNGTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 2 VỊ TRÍ NGỰC:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 2 VỊ TRÍ NGỰCTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU +  AIMBOT + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 3TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT +  AIMBOT+  FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 3TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BÀN TAY:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ SÚNG:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BALO:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NAM + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG:  TẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NAM + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NỮ + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG:  TẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 100%TẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA TAYTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT CỔ + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT CỔTẠI ĐÂY


- DATA KIỂU MỚI:


+ DATA HEADSHOT 98% + AIMBOT CỔTẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 98+ AIMBOT CỔ + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT 98+ AIMBOT CỔ + ANTENNA TAYTẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 99% + AIMBOT CỔTẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 99+ AIMBOT CỔ + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT 99+ AIMBOT CỔ + ANTENNA TAYTẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 99% + AIMBOT CỔ + ĐẦU TOTẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 100% + AIMBOT ĐẦUTẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100% + AIMBOT ĐẦU CHỈ NHÂN VẬT NAMTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100% + AIMBOT ĐẦU CHỈ NHÂN VẬT NỮTẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU NÂNG CAO NHÂN VẬT LÊN GIÚP BẮN XUYÊN THÙNG, TƯỜNG, BOOM KEO....TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU + CỔ CAOTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU + CỔ CAO HẾT CỠTẠI ĐÂY




+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU + CỔ CAO + ĐẦU TOTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU + ĐẦU TOTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU NỮ + AIMBOT ĐẦU B*ÔI NAMTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU NỮ + AIMBOT ĐẦU B*ÔI NAM + ANTENNA TAYTẠI ĐÂY





- DATA KIỂU CŨ:


+ DATA HEADSHOT 98% + AIMBOT CỔTẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 98+ AIMBOT CỔ + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT 98+ AIMBOT CỔ + ANTENNA TAYTẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 100% + AIMBOT ĐẦUTẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY







+ DATA  ĐẦU TOTẠI ĐÂY


+ DATA  ANTENNA ĐẦU + ĐẦU TOTẠI ĐÂY


+ DATA  ANTENNA TAY + ĐẦU TOTẠI ĐÂY







- DATA CÀI THÊM LOẠI 4 :


+ DATA ESP NAME TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME CÓ HÀNH ĐỘNG TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNGTẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XÓA BO TỬ CHIẾNTẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XÓA BO TỬ CHIẾN + XÓA NGỘ KHÔNGTẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG + BOOM KEO MINITẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG + XUYÊN BOOM KEOTẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + NGỘ KHÔNG BAY + XUYÊN BOOM KEOTẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG, HOẠT ẢNH + XUYÊN BOOM KEO + TÌM XU, BOOM KEOTẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG + ANTENNA THÍNH TÍMTẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG + BOOM KEO CHÒITẠI ĐÂY



+ DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG + TÌM XU MÁU KEOTẠI ĐÂY



+ DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG, XÓA HOẠT ẢNH: TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG, XÓA KHÓI CHOÁNG + TÌM XU MÁU KEO, HỖ TRỢ BẮN SAU NHÂN VẬT NỮTẠI ĐÂY




+ DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG, TÌM XU, ĐỒ 3, BOOM KEO: TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + TÌM K98Z, ĐẠN TỈA: TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + TÌM MÁU, XU, ỐNG HÍT: TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + TÌM MÁU, XU, KEO + NGỘ KHÔNG BAY: TẠI ĐÂY



+ DATA ESP NAME + TÌM MÁU, XU, KEO + XUYÊN BOOM KEO: TẠI ĐÂY



+ DATA ESP NAME + XÓA NGẮM, GÓC NHÌN THỨ NHẤT: TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG, XÓA BO TỬ CHIẾN + XUYÊN BOOM KEO: TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG, XÓA BO TỬ CHIẾN, XÓA HOẠT ẢNH + XUYÊN BOOM KEO: TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG DAMAGE: TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG, XÓA HOẠT ẢNH + TÌM CHIM BÓI CÁ, XU, KEO + XUYÊN BOOM KEO: TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + TÌM VẬT PHẨM SỰ KIỆN: TẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + DI CHUYỂN LÀ BAY: TẠI ĐÂY




- DATA CÀI THÊM LOẠI 5 :

+ DATA PHÔNG CHỮ GỐCTẠI ĐÂY



 DATA CÀI THÊM LOẠI 6:



+ FILE DATA FIX LỖI (NẾU CÓ): TẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 7 :

+ DATA NHẤP NHÔTẠI ĐÂY





































- DATA FULL:


+ FILE DATA FLFF MAX OB32 TRUNG BÌNHTẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF MAX OB32 YẾU TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF MAX OB32 CỰC YẾU: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF MAX OB32 TRUNG BÌNH - CỰC YẾU: TẠI ĐÂY












- FIX LAG OBB:






1. FIX LAG OBB FREE FIRE MAX PHIÊN BẢN 64BIT VỚI TÊN OBB 2019112547 :



+ OBB FIX LAG V1 - CÓ TRỜI SÁNG 710MB TẠI ĐÂY


+ OBB FIX LAG V2 - CÓ TRỜI SÁNG 650MB TẠI ĐÂY


+ OBB FIX LAG V3 - CÓ TRỜI SÁNG 540MB TẠI ĐÂY


+ OBB FIX LAG V4 - CÓ TRỜI SÁNG 475MB TẠI ĐÂY


+ OBB FIX LAG V5 - CÓ TRỜI TỐI 485MB TẠI ĐÂY


+ OBB FIX LAG V6 - CÓ TRỜI TỐI, CÓ GIỮ ĐỒ 620MB TẠI ĐÂY


+ OBB FIX LAG V7 - CÓ TRỜI SÁNG, CÓ GIỮ ĐỒ 620MB TẠI ĐÂY




2. FIX LAG OBB FREE FIRE MAX PHIÊN BẢN 32BIT VỚI TÊN OBB 2019112546:





+ OBB FIX LAG V1 - CÓ TRỜI SÁNG 710MB TẠI ĐÂY


+ OBB FIX LAG V2 - CÓ TRỜI SÁNG 650MB TẠI ĐÂY


+ OBB FIX LAG V3 - CÓ TRỜI SÁNG 540MB TẠI ĐÂY


+ OBB FIX LAG V4 - CÓ TRỜI SÁNG 475MB TẠI ĐÂY


+ OBB FIX LAG V5 - CÓ TRỜI TỐI 475MB TẠI ĐÂY


+ OBB FIX LAG V6 - CÓ TRỜI TỐI, CÓ GIỮ ĐỒ 620MB TẠI ĐÂY



+ OBB FIX LAG V7 - CÓ TRỜI SÁNG, CÓ GIỮ ĐỒ 620MB TẠI ĐÂY






CHỨC NĂNG:

 FIX LAG FREE FIRE OB31 MỚI NHẤT.

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE MAX OB32 2.69.7 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 26/1/2022.

- FILE DATA FIX LAG FULL:

+ TRUNG BÌNH, YẾU, CỰC YẾU, TRUNG BÌNH CỰC YẾU

- FILE DATA CÀI THÊM:

+ FILE DATA FPS CAO 2.69.7

FILE DATA XÓA TÓC, XÓA GIÀY.........






HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- NHƯ VIDEO




2 comments

  1. FF DATA ESP NAME - XÓA NGỘ KHÔNG - TÌM XU, ĐỒ 3, BOOM KEO
    XUYÊN BOOM KEO
  2. Cập nhật lên 2.70 đi ạ
    Hóng
error: Content is protected !!