DOWNLOAD OBB FF FIX LAG FULL MINECRAFT V7 GIẢM ĐỒ HỌA LÀM MỜ 60FPS SIÊU MƯỢT - Game102.Top - Download Mod Game Android / IOS

DOWNLOAD OBB FF FIX LAG FULL MINECRAFT V7 GIẢM ĐỒ HỌA LÀM MỜ 60FPS SIÊU MƯỢT

THÔNG TIN:

DOWNLOAD OBB FF FIX LAG FULL MINECRAFT V7 GIẢM ĐỒ HỌA LÀM MỜ 60FPS SIÊU MƯỢTDUNG LƯỢNG:

MBLINK:

FIX LAG FREE FIRE V5 - CÓ ĐỒ:TẠI ĐÂY


FIX LAG FREE FIRE V5 - KHÔNG ĐỒ: TẠI ĐÂY


DATA XÓA MINI MAP: TẠI ĐÂY


DATA MINI MAP BÌNH THƯỜNG: TẠI ĐÂY

----------------------------------------------------------

FIX LAG FREE FIRE MAX V5 - CÓ ĐỒ: TẠI ĐÂY


FIX LAG FREE FIRE MAX V5 - KHÔNG ĐỒ: TẠI ĐÂY


DATA XÓA MINI MAP: TẠI ĐÂY


DATA MINI MAP BÌNH THƯỜNG: TẠI ĐÂY---------------------------------------------------------------------------


OBB FF LITE V1 - 32 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V1 - 64 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V2 - 32 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V2 - 64 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V3 - 32 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V3 - 64 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V4 - 32 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V4 - 64 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V5 - 32 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V5 - 64 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V6 - 32 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V6 - 64 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V7 - 32 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF LITE V7 - 64 BIT:TẠI ĐÂY

---------------------------------------------------------

OBB FF MAX  LITE V1 - 32 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF MAX LITE V1 - 64 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF MAX  LITE V2 - 32 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF MAX LITE V2 - 64 BIT: TẠI ĐÂY

CHỨC NĂNG:

  - NHƯ VIDEO


  - FIX LAG


  - TỐI ƯU FPS


  - KHÔNG BAND ID


  - KHÔNG GHIM ACC

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO

2 comments

 1. main.2019114971.com.dts.freefireth.obb
 2. Plz add configs for 1.70.0 plz sir
error: Content is protected !!