DOWNLOAD HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE MAX OB34 2.90.6 V9 PRO MỚI NHẤT - UPDATE DATA FIX LAG, OBB ESP NAME, HEADSHOT, MAGIC BULLET - Game102.Top - Download Mod Game Android / IOS

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE MAX OB34 2.90.6 V9 PRO MỚI NHẤT - UPDATE DATA FIX LAG, OBB ESP NAME, HEADSHOT, MAGIC BULLET


THÔNG TIN:

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE MAX OB34 2.90.6 V9 PRO MỚI NHẤT - UPDATE DATA FIX LAG, OBB ESP NAME, HEADSHOT, MAGIC BULLET








DUNG LƯỢNG:

380 Kb


LIÊN KẾT:



 DATA CÀI THÊM LOẠI 1:



+ FILE DATA FPS CAO: TẠI ĐÂY











- DATA CÀI THÊM LOẠI 2 :

+ APP TỰ ĐỘNG CÀI DATA HEADSHOTTẠI ĐÂY


+ APP TỰ ĐỘNG CÀI DATA HEADSHOT V2TẠI ĐÂY

+ DATA XÓA HEADSHOTTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA VAITẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA 3 TIATẠI ĐÂY

+ DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA TAYTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊNTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA TAY LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊN: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊNTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 1 VỊ TRÍ BỤNGTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 1 VỊ TRÍ BỤNGTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 2 VỊ TRÍ NGỰC:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 2 VỊ TRÍ NGỰCTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU +  AIMBOT + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 3TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT +  AIMBOT+  FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 3TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BÀN TAY:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ SÚNG:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BALO:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NAM + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG:  TẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NAM + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NỮ + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG:  TẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 100%TẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA TAYTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT CỔ + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT CỔTẠI ĐÂY


- DATA KIỂU MỚI:


+ DATA HEADSHOT 98% + AIMBOT CỔTẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 98+ AIMBOT CỔ + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT 98+ AIMBOT CỔ + ANTENNA TAYTẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 99% + AIMBOT CỔTẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 99+ AIMBOT CỔ + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT 99+ AIMBOT CỔ + ANTENNA TAYTẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 99% + AIMBOT CỔ + ĐẦU TOTẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 100% + AIMBOT ĐẦUTẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100% + AIMBOT ĐẦU CHỈ NHÂN VẬT NAMTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100% + AIMBOT ĐẦU CHỈ NHÂN VẬT NỮTẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU NÂNG CAO NHÂN VẬT LÊN GIÚP BẮN XUYÊN THÙNG, TƯỜNG, BOOM KEO....TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU + CỔ CAOTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU + CỔ CAO HẾT CỠTẠI ĐÂY




+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU + CỔ CAO + ĐẦU TOTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU + ĐẦU TOTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU NỮ + AIMBOT ĐẦU B*ÔI NAMTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU NỮ + AIMBOT ĐẦU B*ÔI NAM + ANTENNA TAYTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU NAM + AIMBOT HÁNG NỮTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100+ KHÔNG DANG TAY LOẠI MỚITẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT80%TẠI ĐÂY


+ DATA ĐẠN MA THUẬT -  MAGIC BULLETTẠI ĐÂY





- DATA KIỂU CŨ:


+ DATA HEADSHOT 98% + AIMBOT CỔTẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 98+ AIMBOT CỔ + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT 98+ AIMBOT CỔ + ANTENNA TAYTẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 100% + AIMBOT ĐẦUTẠI ĐÂY



+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY







+ DATA  ĐẦU TOTẠI ĐÂY


+ DATA  ANTENNA ĐẦU + ĐẦU TOTẠI ĐÂY


+ DATA  ANTENNA TAY + ĐẦU TOTẠI ĐÂY







- DATA CÀI THÊM LOẠI 3 :





+ DATA BOOM KEO CHÒITẠI ĐÂY


+ DATA TÌM XU MÁU KEOTẠI ĐÂY


+ DATA ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG DAMAGETẠI ĐÂY


+ DATA GÓC NHÌN THỨ NHẤTTẠI ĐÂY



+ DATA GHIM TÂM MISHATẠI ĐÂY



+ DATA XÓA BO TỬ CHIẾNTẠI ĐÂY


+ DATA ĐẠN THẲNGTẠI ĐÂY


+ DATA TÌM M82B + ĐẠN TỈATẠI ĐÂY


+ DATA TÌM XU, CHIP NÂNG CẤP, BOOM KEOTẠI ĐÂY


+ DATA XÓA HOẠT ẢNHTẠI ĐÂY


+ DATA TÌM KAR98 NÂNG CẤP+ ĐẠN TỈATẠI ĐÂY


+ DATA TÌM SÚNG SẠCTẠI ĐÂY


+ DATA TÌM XU MÁU KEO, SÚNG SẠCTẠI ĐÂY


+ DATA TÌM XU MÁU KEO, VSS NÂNG CẤPTẠI ĐÂY


+ DATA TÌM XU, MÁU, ỐNG HÍTTẠI ĐÂY


+ DATA TÌM XU, KEO, ĐỒ 3TẠI ĐÂY


+ DATA ĐI XUYÊN VÒNG BO ĐỐI KHÁNG, LỒNG SẮT:  TẠI ĐÂY



+ DATA TÌM KATANA, XUYÊN TƯỜNG, ĐỘN THỔ, ĐẠN THẲNG, BAY,  LEO TƯỜNGTẠI ĐÂY
























- DATA CÀI THÊM LOẠI 4 :

+ DATA PHÔNG CHỮ GỐCTẠI ĐÂY

+ DATA XÓA PHÔNG CHỮ GỐCTẠI ĐÂY



 DATA CÀI THÊM LOẠI 5:



+ FILE DATA MINI MAP GỐC: TẠI ĐÂY


+ FILE XÓA DATA MINI MAP GỐC: TẠI ĐÂY



- DATA CÀI THÊM LOẠI 6 :

+ DATA CẤU HÌNH HDTẠI ĐÂY





































- DATA FULL :


+ FILE DATA FLFF MAX OB34 TRUNG BÌNHTẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF MAX OB34 YẾU TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF MAX OB34 CỰC YẾU: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF MAX OB34 TRUNG BÌNH - CỰC YẾU: TẠI ĐÂY













- FIX LAG OBB:






1. FIX LAG OBB FREE FIRE MAX PHIÊN BẢN 64BIT VỚI TÊN OBB 2019112741 :



+ OBB V1 - CÓ TRỜI SÁNG HEADSHOT TẠI ĐÂY


+ OBB V2 - CÓ TRỜI SÁNG ESP NAME TẠI ĐÂY


+ OBB V3 - CÓ TRỜI SÁNG ESP NAME + HEADSHOT TẠI ĐÂY


+ OBB V4 - CÓ TRỜI TỐI HEADSHOT TẠI ĐÂY


+ OBB V5 - CÓ TRỜI TỐI ESP NAME TẠI ĐÂY


+ OBB V6 - CÓ TRỜI TỐI ESP NAME + HEADSHOT TẠI ĐÂY


+ OBB V7 - CÓ TRỜI SÁNG MAGIC BULLET TẠI ĐÂY


+ OBB V8 - CÓ TRỜI SÁNG ESP NAME + MAGIC BULLET TẠI ĐÂY


+ OBB V9 - CÓ TRỜI SÁNG MAGIC BULLET, HEADSHOT TẠI ĐÂY


+ OBB V10 - CÓ TRỜI SÁNG ESP NAME + MAGIC BULLET, HEADSHOT TẠI ĐÂY


+ OBB V11 - CÓ TRỜI SÁNG FULL MINECRAFT 295MB TẠI ĐÂY


+ OBB V12 - CÓ TRỜI SÁNG FULL MINECRAFT 295MB, ESP NAME, HEADSHOT TẠI ĐÂY


+ OBB V13 - CÓ TRỜI TỐI FULL MINECRAFT 290MB TẠI ĐÂY


+ OBB V14 - CÓ TRỜI TỐI  FULL MINECRAFT 290MB, ESP NAME, HEADSHOT TẠI ĐÂY














2. FIX LAG OBB FREE FIRE MAX PHIÊN BẢN 32BIT VỚI TÊN OBB 2019112738:





+ OBB V1 - CÓ TRỜI SÁNG HEADSHOT TẠI ĐÂY


+ OBB V2 - CÓ TRỜI SÁNG ESP NAME TẠI ĐÂY


+ OBB V3 - CÓ TRỜI SÁNG ESP NAME + HEADSHOT TẠI ĐÂY


+ OBB V4 - CÓ TRỜI TỐI HEADSHOT TẠI ĐÂY


+ OBB V5 - CÓ TRỜI TỐI ESP NAME TẠI ĐÂY


+ OBB V6 - CÓ TRỜI TỐI ESP NAME + HEADSHOT TẠI ĐÂY


+ OBB V7 - CÓ TRỜI SÁNG MAGIC BULLET TẠI ĐÂY


+ OBB V8 - CÓ TRỜI SÁNG ESP NAME + MAGIC BULLET TẠI ĐÂY


+ OBB V9 - CÓ TRỜI SÁNG MAGIC BULLET, HEADSHOT TẠI ĐÂY


+ OBB V10 - CÓ TRỜI SÁNG ESP NAME + MAGIC BULLET, HEADSHOT TẠI ĐÂY


2. FIX LAG OBB FREE FIRE MAX PHIÊN BẢN 32BIT VỚI TÊN OBB 2019112739:


+ OBB V11 - CÓ TRỜI SÁNG FULL MINECRAFT 295MB TẠI ĐÂY


+ OBB V12 - CÓ TRỜI SÁNG FULL MINECRAFT 295MB, ESP NAME, HEADSHOT TẠI ĐÂY


+ OBB V13 - CÓ TRỜI TỐI FULL MINECRAFT 290MB TẠI ĐÂY


+ OBB V14 - CÓ TRỜI TỐI  FULL MINECRAFT 290MB, ESP NAME, HEADSHOT TẠI ĐÂY
















CHỨC NĂNG:

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE MAX OB33 2.90.2 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 26/05/2022.

- FILE DATA FIX LAG FULL:

+ TRUNG BÌNH, YẾU, CỰC YẾU, TRUNG BÌNH CỰC YẾU

- FILE DATA CÀI THÊM:

+ FILE DATA FPS CAO 2.90.2

FILE DATA XÓA TÓC, XÓA GIÀY.........






HƯỚNG DẪN CÀI ĐĂT:

- NHƯ VIDEO




Post a Comment

error: Content is protected !!