DOWNLOAD MOD DATA, DATA HEADSHOT FREE FIRE THỬ NGHIỆM ! - Game102.Top - Download Mod Game Android / IOS

DOWNLOAD MOD DATA, DATA HEADSHOT FREE FIRE THỬ NGHIỆM !

THÔNG TIN:

DOWNLOAD MOD DATA, DATA HEADSHOT FREE FIRE THỬ NGHIỆM ! 


DUNG LƯỢNG:

MB

 

LINK:


**CÁCH CHƠI DATA HEADSHOT LOẠI 1: https://youtu.be/NKHpj3ZqJCY

CHÚ Ý:


** 1 DATA HEADSHOT LOẠI 1 CÓ THỂ CÀI CHUNG VỚI 1 DATA CÀI THÊM LOẠI 2:

- DATA HEADSHOT LOẠI 1:

DATA GHIM ĐẦU: TẠI ĐÂY


DATA GHIM CỔ: TẠI ĐÂY


DATA GHIM NGỰC: TẠI ĐÂY


DATA CỔ CAO: TẠI ĐÂY


DATA MAGIC BULLET ĐẠN MA THUẬT: TẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 2: 

DATA ĐỊNH VỊ NPC NAME: TẠI ĐÂY


DATA ĐỊNH VỊ THÍNH VÀNG: TẠI ĐÂY


DATA ĐỊNH VỊ THÍNH TÍM: TẠI ĐÂY


DATA ĐẠN SÚNG LỤC = KÍNH SIÊU TO CỦA BÀ TÂN: TẠI ĐÂY


DATA NẰM LÀ BAY: TẠI ĐÂY


DATA BOM KEO CHÒI: TẠI ĐÂY


DATA BOM KEO NHÀ L: TẠI ĐÂY---------------------------------------------------------


Chức năng:


- NHƯ VIDEO


- NHÌN XUYÊN TƯỜNG


- NHÌN XUYÊN ĐÒ


- KHÔNG BAND ID


- KHÔNG GHIM ACC

Post a Comment

error: Content is protected !!