DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB36 V2 MỚI NHẤT UPDATE THÊM DATA XÓA MINI MAP FF + FF MAX SIÊU MƯỢT - Game102.Top - Download Mod Game Android / IOS

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB36 V2 MỚI NHẤT UPDATE THÊM DATA XÓA MINI MAP FF + FF MAX SIÊU MƯỢT

THÔNG TIN:

DOWNLOAD FIX LAG FREE FIRE OB36 V2 MỚI NHẤT UPDATE THÊM DATA XÓA MINI MAP FF + FF MAX SIÊU MƯỢTDUNG LƯỢNG:

MBLINK:- FF THƯỜNG:


+ FIX LAG CÓ ĐỒTẠI ĐÂY


+ FIX LAG KHÔNG CÓ ĐỒTẠI ĐÂY


+ MINI MAP GỐCTẠI ĐÂY


+ XÓA MINI MAPTẠI ĐÂY


- FF MAX:


+ FIX LAG CÓ ĐỒTẠI ĐÂY


+ FIX LAG KHÔNG CÓ ĐỒTẠI ĐÂY


+ MINI MAP GỐCTẠI ĐÂY


+ XÓA MINI MAPTẠI ĐÂY
---------------------------------------------------------


Chức năng:


- NHƯ VIDEO


- FIX LAG


- TỐI ƯU FPS


- KHÔNG BAND ID


- KHÔNG GHIM ACC

Post a Comment

error: Content is protected !!